A magyar agrárvállalkozások eszköz- és tőkeszerkezetének sajátosságai

Egységesnek tekinthetõ-e az agrárszektor mind eszközszerkezetét, mind tõkeszerkezetét, azaz finanszírozási sajátosságait tekintve? Tanulmányunkban erre a kérdésre kerestük a választ, ezért megvizsgáltuk, hogy mi jellemzi a különbözõ tevékenységet folytató agrárvállalkozások eszköz- és tõkeszerkezetét.

CONTROLLER INFO VIII. évf. 2020.4. szám 34-38.
DOI: 10.24387/CI.2020.4.7

Felhasznált irodalom

BAREITH, T. – CSONKA, A. (2019): Profitperzisztencia vizsgálata a magyar sertésszektorban. Közgazdasági Szemle, Vol. 66, No. 7-8, pp. 847-862. DOI: http://dx.doi.org/10.18414/KSZ.2019.7-8.847 

CHADDAD, F. R. – MONDELLI, M. P. (2013): Sources of firm performance differences in the US food economy. Journal of Agricultural Economics, Vol. 64, No. 2, pp. 382-404. https://doi.org/10.1111/j.1477-9552.2012.00369.x

CLAVER, E. – MOLINA, J. – TARI, J. (2002): Firm and industry effects on firm profitability: A Spanish empirical analysis. European Management Journal, Vol. 20, No. 3, pp. 321-328. https://doi.org/10.1016/S0263- 2373(02)00048-8

FORGÁCS, A. – FUTÓ, P. (2014): Gabonatermesztõ gazdaságok tõkeszerkezetének és jövedelmezõségének összefüggései. In: Solt, Katalin (szerk.): Alkalmazott tudományok I. fóruma konferenciakötet. Budapesti Gazdasági Fõiskola (BGF), Budapest, pp. 236-255. http://publikaciotar.repozitorium.uni-bge.hu/213/1/15%20Forg%C3%A1cs.pdf

GODDARD, J. – TAVAKOLI, M. – WILSON, J.O.S. (2009): Sources of variation in firm profitability and growth. Journal of Business Research, Vol. 62, pp. No. 4, 495-508. https://doi.org/10.1016/jjbusres. 2007.10.007 

HAWAWINI, G. – SUBRAMANIAN, V. – VERDIN, P. (2003): Is performance driven by industry-or firm-specific factors? a new look at the evidence. Strategic Management Journal, Vol. 24, No. 1, pp. 1-16. https://doi.org/10.1002/smj.278

HIRSCH, S. – SCHIEFER, J. (2016): What Causes Firm Profitability Variation in the EU Food Industry? A Redux of Classical Approaches of Variance Decomposition. Agribusiness, Vol. 32, No. 1, pp. 79-92. https://doi.org/10.1002/agr.21430 

KATITS, E. – SZALKA, É. (2020): A gazdasági teljesítmény és a pénzügyi stabilitás elemzése a magyar élelmiszeriparban. Gazdálkodás, Vol. 64, No. 3, pp. 228-255.

KOROSECZNÉ PAVLIN, R. – PARÁDI-DOLGOS, A. – SIPICZKI, Z. (2017): Crop insurance market in Hungary. International Journal of Business and Management, Vol. 5, No. 1, pp. 70-79.

KOROSECZNÉ PAVLIN, R. – PARÁDI-DOLGOS, A. (2015): The speciality of bankruptcy of Hungarian companies in food industry. Procedia Economics and Finance, Vol. 30, pp. 710-719. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01320-9

PATAKI, L. (2003): A tõkeellátás és a tõkeszerkezet változása és annak hatása a Heves megyei agrárvállalkozások gazdálkodására (1992–2000). doktori értekezés, Gödöllõ. http://phd.szie.hu/JaDoX_Portlets/documents/document_3318_section_3728.pdf

SÁGI, J. – KOROM, E. (2005): Measures on competitiveness in agriculture. Journal of Central European Agriculture, Vol. 6, No. 3, pp. 375-380.

SCHUMACHER, S. – BOLAND, M. (2005): The effects of industry and firm resources on profitability in the food economy. Agribusiness, Vol. 21, No. 1, pp. 97-108. https://doi.org/10.1002/ agr.20033 

VARGA, J. – SIPICZKI, Z. (2015): The financing of the agricultural enterprises in Hungary between 2008 and 2011, Procedia Economics and Finance, Vol. 30 pp. 923-931. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01342-8

VARGA, J. – SIPICZKI, Z. (2017a): A hazai mezõgazdasági vállalkozások gazdálkodása, a belsõ felhalmozás, a hitelezés és a támogatási csatorna tükrében 2005 és 2014 között. Közép-Európai Közlemények, Vol. 10, No. 3, pp. 138-151.

VARGA, J. – SIPICZKI, Z. (2017b): A magyarországi agrárvállalkozások likviditási és jövedelmezõségi helyzetének elemzése a 2005-2014 közötti idõszakban Gazdálkodás, Vol. 61, No. 1, pp. 14-26.