A bankok és FinTech cégek jövője

A FinTech cégek számos új szolgáltatást próbálnak meg létrehozni, kifejleszteni, mely megkönnyíti a pénzügyi életet a felhasználók számára. A bankoknak nem szükséges teljesen új szolgáltatást kifejleszteniük, hanem célszerû lenne együttműködniük.

CONTROLLER INFO VIII. évf. 2020.4. szám 39-45.
DOI: 10.24387/CI.2020.4.8

Felhasznált irodalom

BOUNCKEN, R. (2015): Coopetition: A Systematic Review, Synthesis, and Future Research Directions Review of Managerial Science, 9(3), pp. 577–601

Deloitte Center (2017): Fintech by the numbers, Deloitte Development LLC.

EISENEGGER, M. (2011): Long-term reputation effects in the global financial industry: How the financial crisis has fundamentally changed reputation dynamics. In: Reputation management. Building and protecting your company’s profile in a digital world London: Bloomsbury, p.127-140

EUROPEAN PARLIAMENTARY RESEARCH SERVICE SCIENTIFIC FORESIGHT UNIT (2019 Július): Blockchain and the General Data Protection Regulation Can distributed ledgers be squared with European data protection law?; PE 634.445 

GLAVANITS, J. (2018): A blockchain-technológia alkalmazásának jogi elõkérdései: a fogalmi keretek pontosításának szükségessége JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 10 (3). pp. 173-183

GUY, Z. (2019): Decentralizing Privacy: Using Blockchain to Protect Personal Data MIT Media Lab Cambridge, Massachusetts 

Hegedûs, M. – Lakrovits, E. – Mikhely, K. (2018): Távoktatás a pénzügyi ágazati továbbképzésben SZÁMVITEL ADÓ KÖNYVVIZSGÁLAT: SZAKMA 60 : 2 pp. 35-37. 

HORVÁTH, D. (2019): Bank – FinTech együttmûködés – avagy a megújulás kulcsa a pénzügyi szolgáltatások piacán? Vezetéstudomány – Budapest Management Review, 50 (3). pp. 2-10. 

HYUN, S. R. (2018): What makes users willing or hesitant to use Fintech?: The moderating effect of user type; Industrial Management & Data Systems; Sungkyunkwan University

JACKSON, O. (2018): PSD2 gives banks chance to evlolve, International Financial Law Review 2018 Január

KERÉNYI, Á. (2017. szeptember): A FinTech-jelenség hatása − Radikális változás zajlik a pénzügyi szektorban? Hitelintézeti Szemle, 16. évf. 3. szám 32-50

KORNAI , J. (2015. szeptember): Milyen is hát a tõke a 21. században? Közgazdasági Szemle, LXII. évf. 909–942

LI, Y. (2017): The impact of FinTech start-ups on incumbent retail banks’ share prices. Financial Innovation 3(26

LYNKOVA, D. (2020): 25+ Fintech Statistics You Need To Know in June 2020; https://spendmenot.com/blog/fintech-statistics/ letöltés ideje: 2020.09.09

MNB. (2020): FinTech és digitalizációs jelentés; Magyar Nemzeti Bank, Budapest

PHILIPPON, T. (2016): The FinTech opportunity; National Bureau of Economic Research, Cambridge

ROMANOVA, I. (2017): Banking and Fintech: a Challenge or Opportunity? –  Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, 98, p. 21–35.

SALAMPASIS, D. (2017): FinTech: Harnessing Innovation for Financial Inclusion. In: Handbook of Blockchain, Digital Finance, and Inclusion. Cambridge, Mass.: Academic Press, p. 451–461

SZABÓ, ZS. R. (2012): Vállalati stratégiák, konfigurációk Magyarországon 1992 és 2010 között – 1. rész. Vezetéstudomány, 43(Június), p. 2–13.

SZABÓ, ZS. R. (2012): Vállalati stratégiák, konfigurációk Magyarországon 1992 és 2010 között – 2. rész. Vezetéstudomány, 43(Szeptember), p. 25–34.

ZAVODNYI, J. (2018): Az általános adatvédelmi rendelet biztosítók általi alkalmazásának egyes kérdései, Biztosítás és Kockázat Tudományos Folyóirat, 5. évfolyam, 2. szám, 2. cikk

WWW.ACCENTURE.COM, Blockchain technology, https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-35/accenture-blockchain-how-banks-building-real-time-global-payment-network.pdf#zoom=50 letöltés ideje: 2020.07.16

WWW.ASSETS.KPMG.COM The pulse of FinTech 2018, https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/02/the-pulse-of-fintech-2018.pdf letöltés ideje: 2020.07.15

WWW.BLOCKCHAIN.COM Blockchain size, https://www.blockchain.com/hu/charts/blocks-size?timespan=2years letöltés ideje 2020.07.26

WWW.FINTECHNEWS.ORG Fintech and blockchain vs. traditional banking, https://www.fintechnews.org/fintech-and-blockchain-vs-traditional-banking/ letöltés ideje: 2020.09.09

WWW.FINTECHNEWS.ORG New business models to take fintech beyond payments, credit https://www.fintechnews.org/new-business-models/ letöltés ideje: 2020.09.09