Tétova paradigmaváltás a fizetett osztalék szabályozásában

Tanulmányukban a szerzők arra hívják fel a figyelmet, hogy a számvitelben 2016-ban bekövetkezett osztalék elszámolásával kapcsolatos paradigmaváltást négy év elteltével sem követte még a Polgári Törvénykönyv módosítása, így az osztalék szabályozásában továbbra is ellentmondások és következetlenségek figyelhetôk meg.
CONTROLLER INFO VIII. évf. 2020.4. szám 2-7.
DOI: 10.24387/CI.2020.4.1

Kontrolling a nemzetközi számviteli szabályok szerint könyvelő vállalkozások gyakorlatában

A globalizáció jelentôs hatást gyakorol a vállalkozások pénzügyi és számviteli rendszereire is. Ezek a folyamatok sok esetben kulcsfontosságú tényezôknek tekinthetôek, amelyekhez történô alkalmazkodás akár versenyképességi tényezô is lehet. Jelen írásunkban törekszünk áttekinteni a magyar számviteli rendszer és IFRS szerinti értékelési szabályok eltéréseit, másrészt meghatározott értékelési területek különbségeit.
CONTROLLER INFO VIII. évf. 2020.4. szám 8-12.
DOI: 10.24387/CI.2020.4.2

Fókuszpontban a bevételek és a költségek – az összemérés és az időbeli elhatárok elvének érvényesülése

A számviteli beszámolók esetében a megbízható és valós összkép biztosításához járul hozzá többek között a bevételek és a költségek (ráfordítások) helyes elszámolása. A szerző cikkében a helyes elszámolás fontosságára hívja fel a figyelmet, részletesen bemutatva az időbeli elhatárolások tételeit. Az időbeli elhatárolások mellett az összemérés alapelve is elõtérbe kerül – hangsúlyozva azok létjogosultságát –, amelyek nem csak a pénzügyi számvitel elszámolásának pontosságához járulnak hozzá, de a vezetõi számvitel, a menedzsment igények kielégítéséhez is. CONTROLLER INFO VIII. évf. 2020.4. szám 13-21.
DOI: 10.24387/CI.2020.4.3

Kontrolling jelentősége, célja, funkcionalitása, különös tekintettel a HR kontrolling vonatkozásában

A kontrolling rendszer funkcionalitás szempontjából számos területbõl áll. A tanulmányban arra kerestem választ, hogy a humán erõforrás kontrolling mennyiben befolyásolja a vállalat eredményességét, és melyek azok a napjainkban alkalmazott mutatószámok, KPI-ok, melyek segítségével megbízható és racionális képet kaphatunk egy vállalat aktuális helyzetérõl, és ezáltal a vezetõk a leghatékonyabb döntést hozhatják mind gazdasági, mind társadalmi vonatkozásban. Minden szervezet legfontosabb értéke az emberi erõforrás, hiszen a munkatársak tudásával és tapasztalataikkal mûködtethetõ egy vállalat a leghatékonyabb módon. Ha a vállalatunknál alkalmazott munkaerõ elégedett és kellõképen motivált, az eredményesség hosszú távon is biztosra vehetõ.
CONTROLLER INFO VIII. évf. 2020.4. szám 22-25.
DOI: 10.24387/CI.2020.4.4

Az ERP rendszerek bevezetését segítő vezetői megfontolások

A vállalatirányítási rendszerek bevezetése komplex szervezeti és vezetõi kihívás. A vállalatok jelentõs költségmegtakarításokat tudnak elérni a megfelelõen támogatott bevezetési projektekkel. Az ERP projekteknél a terjedelem, módszertan, változásvezetési kérdések és kockázatkezelési szempontok vizsgálata elengedhetetlen.
CONTROLLER INFO VIII. évf. 2020.4. szám 26-29.
DOI: 10.24387/CI.2020.4.5

A HR funkciók szerepe a controlling fókuszú szervezetben a koronavírus utáni időszakban

A HR funkció szerepe az elmúlt években jelentõs változásokon ment keresztül. Mind a management, mind a munkavállalók számára olyan kapoccsá vált, amely a szervezet pozícióját, arculatát és késõbbi sikereit határozta meg. A koronavírus utáni helyzet átrajzolta a humánerõforrás szerkezetét, kereslet és kínálat oldalról egyaránt- ezt helyzetet és lehetõségeket szeretnénk a következõkben bemutatni.
CONTROLLER INFO VIII. évf. 2020.4. szám 30-33.
DOI: 10.24387/CI.2020.4.6

A magyar agrárvállalkozások eszköz- és tőkeszerkezetének sajátosságai

Egységesnek tekinthetõ-e az agrárszektor mind eszközszerkezetét, mind tõkeszerkezetét, azaz finanszírozási sajátosságait tekintve? Tanulmányunkban erre a kérdésre kerestük a választ, ezért megvizsgáltuk, hogy mi jellemzi a különbözõ tevékenységet folytató agrárvállalkozások eszköz- és tõkeszerkezetét.
CONTROLLER INFO VIII. évf. 2020.4. szám 34-38.
DOI: 10.24387/CI.2020.4.7

A bankok és FinTech cégek jövője

A FinTech cégek számos új szolgáltatást próbálnak meg létrehozni, kifejleszteni, mely megkönnyíti a pénzügyi életet a felhasználók számára. A bankoknak nem szükséges teljesen új szolgáltatást kifejleszteniük, hanem célszerű lenne együttmûködniük.
CONTROLLER INFO VIII. évf. 2020.4. szám 39-45.
DOI: 10.24387/CI.2020.4.8

A román adórendszer változásai az elmúlt évtizedekben

A rendszerváltás idõszakában Románia indult a legnehezebb gazdasági helyzetbõl a térség országai közül. A természeti adottságok kihasználása, valamint az adórendszer egyes elemeinek következetes átalakítása sikeresen elõmozdította a felzárkózás folyamatát. A tanulmányban a román adóstruktúra változásait mutatjuk be, a vizsgálat során feltárjuk a reformok eredményességének, vagy éppen kudarcának legfõbb okait.
CONTROLLER INFO VIII. évf. 2020.4. szám 46-50.
DOI: 10.24387/CI.2020.4.9