A Magyar Államkincstár és az OTP Bank által nyújtott szolgáltatások összehasonlítása az önkormányzati számlavezetés tekintetében

A magyar települési önkormányzatok számlavezetése a helyhatóságok döntésén alapszik, amely által lehetõségük van közbeszerzési eljárás keretében megválasztani a számlavezetõ hitelintézetet, amely akár a Magyar Államkincstár is lehet. A tanulmányunk egy összehasonlító elemzés keretében arra keresi a választ, hogy mely megoldást választják a helyhatóságok. A vizsgálatunk során elemezzük az árakat, valamint a piacot.

Controller Info 2019. VII.évf.(3) szám 26-29.

10.24387/CI.2019.3.5

1. Bevezetés
A kutatás középpontjában a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK vagy Kincstár) valamint a települési illetve a megyei önkormányzatok kapcsolata áll. Elsõ sorban meg fogjuk vizsgálni az önkormányzatok és a bankok kapcsolatát, valamint össze fogjuk hasonlítani a Kincstár valamint egyéb pénzintézetek közötti különbségeket is, mind jutalékok és mind pedig díjak szempontjából.
Tanulmányunkban összehasonlítást teszünk a települési önkormányzatok jelenlegi számlavezetõ pénzintézetei, valamint a megyei önkormányzatok múltbeli számlavezetõ bankja által biztosított pénzügyi szolgáltatások vonatkozásában, illetõleg megvizsgáljuk a Kincstárnál történõ számlavezetés jelenlegi feltételeit. Ennek során összefoglaljuk azon elõnyös, illetve hátrányos tényezõket, amelyek alapján eldönthetõ, hogy a számlavezetés tekintetében az Kincstár vagy egyéb bankok biztosítanak összességében elõnyösebb feltételeket önkormányzatok számára. Megvizsgáljuk a Kincstári szolgáltatások igénybevételének erõsségeit és gyengeségeit, amelynek során javaslatot teszünk arra vonatkozóan, hogy gazdaságos döntés az önkormányzatnak változtatnia a számlavezetés tekintetében.
Kutatásunk elején két hipotézist állítottunk fel:
H1: Az önkormányzatok számára elõnyösebb, és kifizetõdõbb választás a Kincstári számlavezetés.
H2: A Kincstár jelenlegi díjai versenyképesnek számítanak a pénzügyi piacon.

Felhasznált irodalom
ÁHT (2012): az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény [Kihirdetve: 2011. december 30.]
ÁVR (2011): az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31. ) Korm. rendelet [Hatályos: 2018. január 1.)
A Magyar Államkincstár hivatalos honlapja: http://www.magyarallamkincstar.gov.hu [Megtekintve: 2018. február 18.]
Böcskei E. -Dékán Tamásné Orbán I. -Bács Z. – Fenyves V. (2017): Az IFRS beszámolóban rejlõ sajátosságok controlling szemléletû vizsgálata – döntéstámogató vezetõi számvitel elõtérbe kerülése a pénzügyi számvitel szabályozásán keresztül CONTROLLER INFO V : 4 pp. 2-8. , 7 p.
Fenyves V. – Bács Z. -Zéman Z. – Böcskei E. – Tarnóczi T. (2018): THE ROLE OF THE NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS IN CORPORATE DECISION-MAKING CORPORATE OWNERSHIP AND CONTROL 15 : 4 pp. 138-148. , 11 p. (2018)
Kohariné, dr. Papp E. (2002): Államháztartási ismeretek (Budapest Perfekt, Budapest)
Hegedüs, Sz. ; Zéman, Z. (2016): Tõkeszerkezeti elméletek érvényesülésének vizsgálata a hazai önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok körében. STATISZTIKAI SZEMLE 94 : 10 pp. 1032-1049. , 18 p. (2016)
Lentner, Cs. (2015): A vállalkozás folytatása számviteli alapelvének érvényesülése közüzemi szolgáltatóknál és költségvetési rend szerint gazdálkodóknál – magyar, európai jogi és eszmetörténeti vonatkozásokkal: 31. fejezet In: Lentner, Csaba (szerk.) Adózási pénzügytan és államháztartási gazdálkodás : Közpénzügyek és Államháztartástan II Budapest, Magyarország : NKE Szolgáltató Kft., (2015) pp. 763-783. , 21 p.
Lentner, Cs. (2018):Kormányzati és közigazgatási feladatok közgazdasági és közpénzügyi megalapozása Budapest, Magyarország : Nemzeti Közszolgálati Egyetem (2018) , 76 p.
Steiner, E. (2016): A Magyar önkormányzati rendszer bemutatása (Települési önkormányzatok országos szövetsége, Budapest)
Majoros, P. (2004): A kutatás módszertan alapjai (Perfekt Zrt, Budapest)
Zéman, Z ; Bárczi, J (2018): Új kihívások – compliance – beszámolási rendszerekben. JURA 2018 : 1 pp. 459-463. , 5 p. (2018)
Zéman, Z. ; Hegedûs, Sz. ; Molnár, P. (2018): Analysis of the Creditworthiness of Local Government-owned Companies with a Credit Scoring Method. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 2018 : 2 pp. 176-195. , 20 p.2018