A Magyar Államkincstár és az OTP Bank által nyújtott szolgáltatások összehasonlítása az önkormányzati számlavezetés tekintetében

A magyar települési önkormányzatok számlavezetése a helyhatóságok döntésén alapszik, amely által lehetõségük van közbeszerzési eljárás keretében megválasztani a számlavezetõ hitelintézetet, amely akár a Magyar Államkincstár is lehet. A tanulmányunk egy összehasonlító elemzés keretében arra keresi … tovább »

Argumentum a magyar KKV szektor védelmi vonala fejlesztésének szükségessége, a független bizonyosság szektoron belüli relevanciája mellett

Kutatásunk alapján jellemezzük a KKV-k védelmi vonalának egyes elemeit, majd javaslatokkal élünk a belsõ ellenõr bevonására e kisebb szervezetekben. Controller Info 2019. VII.évf.(3) szám 30-33. 10.24387/CI.2019.3.6 Bevezetés A Belsõ Ellenõrök Nemzetközi Szervezete (IIA – The … tovább »

A gazdaságtudományi területen duális képzésben tanuló hallgatói létszám alakulása Magyarországon

Magyarországon 2015/2016. tanévtõl kezdõdõen bevezetésre került a duális képzési forma. Duális képzésre hat képzési területet jelölt ki az állam. Képzés négy területen, a műszaki, informatikai, agrár- és gazdaságtudományi területeken indult. Jelen tanulmány a gazdaságtudományi területen … tovább »

Az értékalkotást befolyásoló tényezők vizsgálata az újonnan alapított vállalkozásoknál

Kutatásomban az újonnan alapított vállalkozások értékgenerátorait, illetve az értékalkotást befolyásoló tényezõit vizsgálom. A vizsgálódásom középpontjában azok a 2012-ben alapított, gyõri székhelyű vállalkozások állnak, amelyek a Gépjármű-, motorkerékpár kereskedelme, javítása ágazatban működnek. Az alkalmazott módszertan: adatbázis … tovább »

Egy bútorgyártó cég beszerzési kontrolling rendszerének átvilágítása a termelési és a beszerzési célok összehangolása érdekében

A vállalati stratégiai célok elérése megköveteli a termelési és a beszerzési funkciók működésének összehangolását. Napjaink versenykörnyezetében a sikeres működéshez elengedhetetlen, hogy ezt kontrolling szempontból is vizsgáljuk. Controller Info 2019. VII.évf.(3) szám 9-14. 10.24387/CI.2019.3.2 Bevezetés, problémafelvetés … tovább »

A vállalati kontrolling alkalmazásának jelentősége, különös tekintettel a kereskedelmi tevékenység kontrolling megoldására Balanced Scorecarddal

A kutatási téma aktualitását a gazdasági környezet dinamikus változásának hatásaihoz való alkalmazkodása igazolja, mely feltétele a versenyképes vállalkozási tevékenységnek. Vizsgálatunk során feltártuk a stratégiai célok és az operatív munka összhangját a kontrolling rendszer támogatásával. Mélyinterjúk … tovább »

Vezetői célkitűzések mentén megvalósított kaizen szemléletmód bevezetése egy gépjármű gyártó szervezet folyamataiba

A bemutatott átalakított termelési folyamatok és az új szemléletmód bevezetése kiválóan demonstrálja a teljesítménynövekedési potenciált, amely a kaizen eszközök és módszerek alkalmazásában áll. Megállapítható, hogy a kaizen filozófia pozitív hatást gyakorol az elemzésbe vont vállalkozás … tovább »