A MAGYAR ÉS SZLOVÁK INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÓ SZEKTOR VÁLLALKOZÁSAINAK TŐKESZERKEZETÉBEN, JÖVEDELMEZŐSÉGÉBEN ÉS LIKVIDITÁSÁBAN JELENTKEZŐ VÁLTOZÁSOK A KORONAVÍRUS-VILÁGJÁRVÁNY IDŐSZAKÁBAN

ÖSSZEFOGLALÁS

A COVID-19 kapcsán az egyik legmeghatározóbb gazdasági tényező a bizonytalanság volt, ami még a poszt pandémiás időszakban is jelentős mértékben megfigyelhető volt a vállalkozások életében. Az Információ-technológia szolgáltatás ágazat ilyen jellegű elemzése kiemelten időszerűnek tekinthető, mivel az informatika szerepe a koronavírus-világjárvány következtében jelentősen felértékelődött, ugyanis ez a terület nemcsak a versenyképesség fenntartásában játszik fontos szerepet, hanem egyre inkább központivá válik, ami a fennmaradáshoz is elengedhetetlen, ugyanis ilyen esetben minden tranzakciót az IT szektor a technológia útján közvetít. A kutatás fő célja, hogy statisztikai módszerekkel meghatározza, hogy a magyar és a szlovák KKV szektorba tartozó vállalkozások tőkeszerkezete és jövedelmezősége, valamint likviditása között van-e szignifikáns különbség. A kutatás egyediségét az adja, hogy az Információ-technológiai szolgáltatás ágazatot a vállalkozások területi hovatartozás eltéréseivel mutatja, majd az így kapott eredményekből összehasonlító értékelő elemzéssel mutat rá a koronavírus világjárványt megelőzően megfigyelhető tendenciákra, valamint a járvány alatt bekövetkező változásokra.

XI. ÉVF. 2023. 2. SZÁM 32-37

DOI: 10.24387/CI.2023.2.7

Cikk megtekintése http://controllerinfo.hu/wp-content/uploads/2023/12/ContrInf_beliv_2023-02_negyedev_07.pdf

IRODALMI FELDOLGOZÁS

Al-Thuneibat, A. (2018): The Relationship between the Ownership Structure, Capiatal Structure an Performance. In: Journal of Accounting- Business & Management, 25 (1) 1-20. p.

Baker, S. – Bloom, N. – Davis, S.J. – Terry, S.J (2020): COVID Induced Economic Uncertainty, in nber working paper series

Baranyi, A (2018): A magyarországi vállalati szektor pénzügyi típusjelenségeinek vizsgálata a 2006−2015 közötti időszakban, Líceum Kiadó, Eger

Béza, D. – Csákiné, Filep J. – Csapó, K. – Csubák, T. K. – Farkas, Sz. – Szerb, L. (2013): Kisvállalkozások finanszírozása. [H.n.] Perfekt Kiadó

Borszéki, É. (2008): A jövedelmezőség és a tőkeszerkezet összefüggései a vállalkozásoknál. In: Bulletin of the Szent István University, Special Issue Part II. Gödöllő, 391-401. p.

Carter, R. B. – Van Auken, H. (2005): „Bootstrap financing and owners’ perceptions of their business constraints and opportunities” , Entrepreneurship & Regional Development, 17 l,pp. 129-44

Gál, V. (2013): A magyar kis- és középvállalkozások tőkeszerkezetének sajátosságai. Ph.D értekezés. KE Gazdaságtudományi Kar

Guilford, Joy P. (1953): The Correlation of an Item With a Composite of the Remaining Items in a Test, Educational and Psychological Measurement v13

Hegedűs, M. (2019): A versenyképességi problémák Magyarországon 2019-ben

Holicza, P. (2016): A magyar KKV szektor helyzete nemzeti és nemzetközi szinten Vállalkozásfejlesztés a XXI. században VI. pp. 147–162. Óbuda University, Budapest.

Horváth, K. (2016): Szimbiotikus és parazita pénzkímélő technikák a hazai kkv-k körében. In: Marketing & Menedzsment 50 (1) 36-52. p.

Hosain, Md Billal –  Wicaksono, Tutur – Md Nor Khalil – Dunay, A. – Illés, B. Cs. (2022): E-commerce Adoption of Small and mediu-Sized Enterprises During Covid-12 Pandemic Evidence from South Asian Countries. Journal of Asian Finance Economics and Business. 9 : 1 pp. 291-298.

Illés, B. Cs. – Szuda, Cs. – Dunay, A. (2017): Quality and management – tools for continuous and systematic improvement for processes. In: Illés, B. Cs.; Nowicka-Skowron, M.; Horská, E.; Dunay, A. (szerk.) Management and Organization : Concepts, Tools and Applications. Harlow, Egyesült Királyság / Anglia : Pearson Education Limited (2017) 242 p. pp. 99-108. , 10 p.

Központi Statisztikai Hivatal, (2021): Magyarország 2020, Pátria Nyomda Zrt. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo_2020.pdf

Myers, S. C. (2001): Capital Structure. Journal of Economic Perspectives, Vol. 15, No. 2, 81-102.

Nasir Khan – Mahwish Zafar – Abiodun Funso Okunlola – Zeman, Z. – Magda, R. (2022): Effects of Financial Inclusion on Economic Growth, Poverty, Sustainability, and Financial Efficiency: Evidence from the G20 Countries SUSTAINABILITY 14 : 19 Paper: 12688 , 20 p.

Orr, D. (1974). Review: Cash Management and the Demand for Money: A Comment on Robert J. Barro’s Version by Daniel Orr. Journal of Money, Credit and Banking Vol. 6, No. 1.

Pataki, L. (2003): A tőkeellátás és a tőkeszerkezet változása és annak hatása a heves megyei agrárvállalkozások gazdálkodására (1992-2000), Gödöllő

Tóth, R. – Szijártó, B – Mester, É. – Túróczi, I. (2017): A vállalkozások belső és külső finanszírozási gyakorlata – A pénzügyi controlling finanszírozást megalapozó döntései

Tripathi, V. (2019): Agency theory, ownership structure and capital structure: an empirical investigation in the Indian automobile industry. In. Asia-Pacific Management Accounting Journal, 14 (2) 1-20. p.

Yildirim, R – Masih, M. – Bacha, O. I. (2018): Determinants of capital structure: evidence from Shari’ah compliant and non- compliant firms. In: Pacific-Basin Finance Journal, 51 198-219. p.

Zéman, Z. – Vajda, G. – Thalmeiner, G. – Gáspár, S. (2022): A controlling fejlődés új iránya az adatvezérelt controlling. Controller Info 10. évf. 3. szám pp. 49-56