A NEGYEDIK IPARI FORRADALOM, A DIGITALIZÁCIÓ MEGVALÓSULÁSÁNAK ESZKÖZEI ÉS LEHETŐSÉGEI

ÖSSZEFOGLALÁS

A jelen pillanatának elemei bármikor rekonstruálhatók, letölthetők legyenek ki kellett alakulnia a bináris kódolásnak. Napjainkban a bináris kódolás elektromos jelek hiányából vagy jelenlétéből tevődik össze, melyek kombinációi egyre komplexebb információkat, adatokat képeznek le. Az exponenciális növekedés, illetve a digitalizáció motorjai tehát az algoritmusok. A negyedik ipari forradalom vívmányai az elmúlt évtizedben sok területen szinte teljesen átformálták a mindennapi életet, gondolkodást, ezzel lehetőségeket nyitva egy korábban nem tapasztalt fenntarthatóbb, egészségesebb, emberibb jövő felé. Az OECD vizsgálta, hogy az innovációnak néha az szab gátat, hogy sok az innovációs tevékenységben rejlő bizonytalanság, magasak a költségek, kereskedelmi sikerét csak valószínűsíteni lehet, mérése pedig nagyon nehéz. A kihívás egy olyan innovatív gazdaság támogatása, amely a társadalom javát szolgálja. Magyarország 2030-ra az innovációs ökoszisztéma értékteremtő képessége és a vállalati szektor termelékenységének erőteljes növelése révén Európa jelentős innovátorai közé tervezi a felzárkózást. Azok a vállalatok láthatnak stabil jövőt maguk előtt, akik az innovációkra, versenytárs-elemzésekre kellő figyelmet fordítanak, és a folyamatos fejlesztésre való igény a vállalati kultúra részét képezi, a piacon maradás, illetve a nemzetközi piacra lépés feltétele, hogy a szemlélet az egész vállalatnál az legyen, miként lehetne javítani a terméket, folyamatot, szolgáltatást, a világot. Mert a 21. század a vállalkozásoknak a jövőbeni fennmaradáshoz a digitalizáció mellett a fenntarthatóságot is a mérlegre helyezi.

XI. ÉVF. 2023. 2. SZÁM 28-42

DOI: 10.24387/CI.2023.2.8

Cikk megtekintése http://controllerinfo.hu/wp-content/uploads/2023/12/ContrInf_beliv_2023-02_negyedev_08.pdf

IRODALMI FELDOLGOZÁS

BAKSA, MÁTÉ (2021): Üzlet 4.0 – magyarországi vállalati tapasztalatok- Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 10-69. ISBN 9789634546276

BODZSÁR-URBÁN, ÉVA (2014): A béren kívüli juttatások változása 2010-2014 között – szakdolgozat BSc

BODZSÁR-URBÁN, ÉVA (2019): Különböző fizetési módok elterjedtségének vizsgálata a 18-65 év közötti munkavállalók körében – diplomadolgozat MSc

BODZSÁR-URBÁN, ÉVA (2021): Különböző fizetési módok elterjedtségének vizsgálata hazánkban az aktív korúak körében – cikk

FEHÉR, KATALIN (2017): Digitalizáció és új média. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 15-45. ISBN 9789630597432

FLEW, T (2014) New media. An introduction, 4th Ed. Melbourne: Oxford University Press

GARTNER (2015): Top 10 strategic technology trends for 2015. Webinar and research www.gartner.com/en/information-technology/insights/trends-predichtions (olvasva: 2022.06.03.)

HARRELL, D.F. (2009): Toward a theory of phantasmal media: an imaginative cognition- and computation-based approach to digital media. CTheory. www.ctheory.net/articles.aspx?id=610 (olvasva: 2022.01.03.)

JERÁNEK, TAMÁS (2021): A negyedik ipari forradalom emberi arca https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211228/a-negyedik-ipari-forradalom-emberi-arca-518240 (olvasva: 2021.12.31.)

ROMÁN, ARJONA – RUZICA, RAKIC (2020): Digitalisation and its impact on innovation, Brussels, ISBN 9789276174622

ZÉMAN, ZOLTÁN – BÁRCZI, JUDIT (2018): Új kihívások – compliance – beszámolási rendszerekben Jura 24: (1) pp. 459-463 ISSN 12180793 https://jura.ajk.pte.hu/JURA_2018_1.pdf (olvasva: 2022.06.07.)

1442/2016. (VIII.17.) Korm. határozat az Irinyi Terv végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről ÁSZ-elemzés Az ipar hozzájárulása a gazdasági növekedéshez.2021

MNB Fizetési rendszer jelentés 2012 https://www.mnb.hu/letoltes/jelentes-a-fizetesi-rendszererol-2012.pdf (olvasva: 2018.06.13.)

MNB Fizetési rendszer jelentés 2013 https://www.mnb.hu/letoltes/jelentes-a-fizetesi-rendszererol-2013-hun-vegleges.pdf (olvasva: 2018.06.13.)

MNB Fizetési rendszer jelentés 2014 https://www.mnb.hu/letoltes/mnb-jfr-2014-junius.pdf (olvasva: 2018.06.13.)

MNB Fizetési rendszer jelentés 2015 https://www.mnb.hu/letoltes/mnb-fizetesi-rendszer-jelentes-2015.pdf (olvasva: 2018.06.13.)

MNB Fizetési rendszer jelentés 2016 https://www.mnb.hu/letoltes/fizetesi-rendszer-jelentes-2016.pdf (olvasva: 2018.06.13.)

MNB Fizetési rendszer jelentés 2017 https://www.mnb.hu/letoltes/fizete-si-rendszer-jelente-s-2017-hun-digita-lis.pdf (olvasva: 2018.06.13.)

MNB Fizetési rendszer jelentés 2018 https://www.mnb.hu/letoltes/mnb-fizetesi-rendszer-jelentes-2018-hun.pdf (olvasva: 2018.06.13.)

MNB Fizetési rendszer jelentés 2019 https://www.mnb.hu/letoltes/fizetesi-rendszer-jelentes-2019-hun-vegleges.pdf (olvasva: 2019.08.29.)

MNB Fizetési rendszer jelentés 2020 https://www.mnb.hu/letoltes/fizetesi-rendszer-jelentes-2020.pdf (olvasva: 2021.04.15.)

https://www.researchgate.net/publication/300365969_Cashless_payment_and_economic_growth (olvasva: 2018.09.13.)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827117307710 (olvasva: 2018.09.13.)
https://www.ingentaconnect.com/content/hsp/jpss/2015/00000009/00000001/art00009 (olvasva: 2018.09.13.)

https://www.vg.hu/penzugy/penzugyi-szolgaltatok/megujitas-elott-a-masodlagos-azonositok-2-3594001/ (olvasva: 2021.04.25.)

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A16H1442.KOR&txtreferer=00000001.txt (olvasva: 2021.12.30.)

https://www.asz.hu/storage/files/files/elemzesek/2021/E2122_Az_Ipar_hozzajarulasa_a_gazdas__gi_n__veked__shez_elemz__s_211108.pdf?ctid=1307 (olvasva: 2021.12.31.)

https://oecd.org/g20/topics/digitalisation-and-innovation (olvasva: 2022.01.09.)

https://ec-europa.eu/info/publications/digitalisation-and-its-impact-innovation_en (olvasva: 2022.01.09.)