A MAGYAR KKV-K VÁLSÁGKEZELÉSI ELJÁRÁSAI ÉS GYAKORLATAI A PANDÉMIA ALATT

ÖSSZEFOGLALÁS

A koronavírus járvány következtében alig maradt olyan gazdasági szereplő, amely ne szenvedte volna el az azt követően kialakult igen súlyos gazdasági válságot. Ebben az időszakban újfent hangsúlyos kérdés lett, hogy hogyan lehet hatékonyan és megfelelő módon válságot kezelni. Bár 2008-at követően már komoly leckét kaphattunk a gazdasági világválságok természetéből, egyes szereplők még mindig nem tudtak megfelelően felkészülni egy újabb válság átvészelésére. Ma hangsúlyosan nehéz helyzetben vagyunk. Nemcsak a COVID-19 járvány, hanem az orosz-ukrán konfliktus is megnehezíti a gazdasági körülményeket. Ebben a tanulmányban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy hogyan igyekeztek a kisebb vállalkozások reagálni az őket érintő gazdasági kihívásokra. Felmérésünkben a KKV szektor vállalkozásait kérdeztük meg többek között a válságkezelésük módjáról. Jelen tanulmány ennek eredményeit mutatja be.

XI. ÉVF. 2023. 1. SZÁM 33-40

DOI: 10.24387/CI.2023.1.6

Cikk megtekintése http://controllerinfo.hu/wp-content/uploads/2023/04/6_A-magyar-KKV-k-valsagkezelesi-eljarasai-es-gyakorlatai-a-pandemia-alatt-1.pdf

Köszönetnyilvánítás

A tanulmány a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Tudományos és Technológiai Együttműködési programjának támogatásával készült. 

Irodalmi feldolgozás:

Adam, N.A. – Alarifi, G. (2021): Innovation practices for survival of small and medium enterprises (SMEs) in the COVID-19 times: the role of external support. Journal of Innovation and Entrepreneurship volume 10, Article number: 15 (2021)

Aukena, H.E. – Ardakanib, M.F. – Carraherc, S. – Avorganid, R.K. (2021): Innovation among entrepreneurial SMEs during the COVID-19 crisis in Iran. Small Business International Review ISSN: 2531-0046 SECTION: Research Articles VOl. 5. Issue 2. DOI: https://doi.org/10.26784/sbir.v5i2.395

Bartik, A.W. – Bertrand, M. – Cullen, Z. – Glaeser, E.L. – Stanton, S. (2020): The impact of COVID-19 on small business outcomes and expectations. Vol. 117. No. 30. https://doi.org/10.1073/pnas.2006991117

Coombs, W.T. – Holladay, S.J. (2002): Helping crisis managers protect reputational assets: Initial tests of the situational crisis communication theory. Management Communication Quarterly, 16(2), pp. 165-168.

Doern, R. – Williams, N. – Vorley, T. (2019): Special issue on entrepreneurship and crises: Business as usual? An introduction and review of the literature. Entrepreneurship and Regional Development, 31, 400–412.

Eggers, F. (2020): Masters of disasters? Challenges and opportunities for SMEs in times of crisis. Journal of Business Research. Vol. 116. August 2020. pp.  199-208. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.05.025

Földi, K. (2014): Kereskedelmi márkás élelmiszerek vizsgálata Kelet-Magyarországon. In: Lukovics, Miklós; Zuti, Bence (szerk.) A területi fejlődés dilemmái Szeged, Magyarország : Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar (2014) 379 p. pp. 289-305. , 17 p.

Földi, K. –László, É. – Szűcs, R. – Máté, Z. (2013): A munkaerőpiacon szükséges nyelvi kompetenciák feltérképezése kvalitatív eszközökkel. Szolnoki Tudományos Közlemények XVII. 2013. november 21. 140-151. p.  (http://www.szolnok.mtesz.hu/sztk/kulonszamok/2013/2013-17-12-Foldi_K_et_al.pdf) „Szolnoki Tudományos Közlemények” on-line folyóirat, ISSN 2060-3002

Garengo, P. – Biazzo, S. – Bititci, U. S. (2005): Performance measurement systems in SMEs: A review for a research agenda. Wiley International Journal of Management Reviews, 7(1), pp. 25-47.

Giotopoulos, I. – Kontolaimou, A. – Tsakanikas, A. (2022): Digital responses of SMEs to the COVID-19 crisis. International Journal of Enterpreneurial Behavior and Research. 2 August 2022 ISSN 1355-2554.

Handley, K. – Molloy, C. – Faulkner, L. (2021): Crisis in small business: a literature review. March 2021 University of Newcastle, United Kingdom. UK. 2021.

Hossain, R.M. – Akhter, F. – Sultana, M.M. (2021): SMEs in Covid-19 crisis and combating strategies: A systematic literature review (SLR) and a case from emerging economy. Operations research perspectives. Vol. 9. 2022. https://doi.org/10.1016/j.orp.2022.100222

Juergensen, J. – Guimon, J. – Narula, R. (2020): European SMEs amidst the COVID-19 crisis: assessing impact and policy responses Springer Link. Journal of Industrial and Business Economics volume 47, pp. 499–510.

Kahveci, E. (2021): Surviving COVID-19 and beyond: a conceptual framework for SMEs in crisis. Business: Theory and Practice, 22(1), 167-179. https://doi.org/10.3846/btp.2021.13020

Kameldeep, S. (2021): Impact of Covid-19 on SMEs Globally. SHS Web of Conferences 129, 01012 (2021) Volume 129. 2021. https://doi.org/10.1051/shsconf/202112901012

Klyver, K. – Nielsen, S.L. (2021): Which crisis strategies are (expectedly) effective among SMEs during COVID-19? Journal of Business Venturing Insights. Vol. 16. 2021.

Laitinen, E.K. – Chong, H.G. (1999): Early‐warning system for crisis in SMEs: preliminary evidence from Finland and the UK. Journal of small business and enterprise development. ISSN:1462-6004, 1 March, 1999.

Latham, S. (2009): Contrasting strategic response to economic recession in start-up versus established software firms. Journal of Small Business Management, 47(2), 180–201. https://doi.org/10.1111/j.1540-627X.2009.00267.x

Lim, D. – Morse, E.A. – Yu, N. (2020): The impact of the global crisis on the growth of SMEs: A resource system perspective. International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship. Vol. 38. Issue 6. pp. 492-503. https://doi.org/10.1177/0266242620950159

Lukomska-Szarek, J. – Martynko, A. – Warzecha, Z. (2021): Management under Crisis Conditions – the Impact of the COVID-19 Pandemic on the Formation of Respondents’ Opinions within the e-commerce Market, in Poland. Acta Polytechnica Hungarica. Special issue on management studies. Vol. 18. Issue No. 11. 2021. DOI: 10.12700/APH.18.11.2021.11.14

Ma, Z. – Liu, Y. – Gao, Y. (2021): Research on the impact of COVID-19 on Chinese small and medium-sized enterprises: Evidence from Beijing. Plos One. Research Article. Published: December 9, 2021. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257036

McKibbin, W. – Fernando, R. (2020): The economic impact of COVID-19. Economics in the Time of, COVID-19, (2020)

Meric, E. (2021): Suggestions for SMEs as they emerge from crisis periods. Cases on small business economics and development during economic crises. DOI: 10.4018/978-1-7998-7657-1.ch011

MURTAZA, S. – MOLNÁR, E – SZAKÁCS, A. (2021) Digital heroin – the impact of digital gadgets on developing minds an empirical study on growing children of lahore. – CONTROLLER INFO IX.: 1, pp. 55-58. Paper: 10.24387/CI.2021.1.10 

Sgrò, F. – Palazzi, F. – Ciambotti, M. – Gabbianelli, L. (2022): Causes of corporate crisis: an investigation on Smes to support the learning process. Small Business. Vol. 3. https://doi.org/10.14596/pisb.2856

SZAKÁCS, A. − HORVÁTHNÉ KÖKÉNY, A. – SZAKÁCS, ZS. (2015): Pénzügyi és fogyasztóvédelmi tudatosság a magyar lakosság körében. In Ferencz Á. (szerk) II. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia, Kecskemét, Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Főiskolai Kar 916.p. pp.900-904.

SZAKÁCS, A. – SZAKÁCS, ZS. – SZABÓ, A.(2012): A mezőgazdasági gépvásárlás valamint üzemeltetés a megújuló energiaforrások és a felelősség biztosítások tükrében In: Magda, Sándor; Dinya, László (szerk.) Zöld gazdaság és versenyképesség? : XIII. Nemzetközi Tudományos Napok : a tudományos napok előadásai és poszterei : Gyöngyös, 2012. március 29-30. = Green economy and competitiveness? : 13th International Scientific Days : presentations and posters of scientific days : Gyöngyös, March 29-30, 2012 = Grüne Ökonomie und Wettbewerbsfähigkeit? : XIII. Internationale Wissenschaftliche Tagung : Vorträge und Poster der wissenschaftliche Tagung : Gyöngyös, 29-30. März 2012 Gyöngyös, Magyarország : KRF, (2012) pp. 1318-1324. , 7 p.

SZAKÁCS, A. (2016): A pénzügyi tudatosság fontossága napjainkban In: Árpási, Zoltán; Bodnár, Gábor; Gurzó, Imre (szerk.)  A magyar gazdaság és társadalom a 21. század globalizálódó világában 1. kötet : “30 éves a békéscsabai felsőoktatás” jubileumi konferencia Békéscsaba, Magyarország: SZIE Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar (2016)  247 p.  pp.198-203.6p.

Varga, J. – Csiszárik-Kocsir, Á. (2015): A gazdasági proaktivizmus hiánya a hazai gazdaságban és a válságkezelésben. Tanulmánykötet – Vállalkozásfejlesztés a XXI. században V.,, Óbuda University, Keleti Faculty of Business and Management. Budapest, Hungary

Varga, J. (2021): Defining the economic role and benefits of micro, small and medium-sized enterprises in the 21st century with a systematic review of the literature. Acta Polytechnica Hungarica. Special issue on management studies. Vol. 18. Issue No. 11. 2021. DOI: 10.12700/APH.18.11.2021.11.12

Vargo, J. – Seville, E. (2011): Crisis strategic planning for SMEs: Finding the silver lining. International Journal of Production Research, 49(18), pp. 5619–5635.