IPARI FORRADALMAK HATÁSA A GAZDASÁGI ÖKOSZISZTÉMÁRA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PÉNZÜGYI SZEKTOR ÉS A FINTECH FEJLŐDÉSÉRE

ÖSSZEFOGLALÁS

Az ipari forradalmak történelme az egész társadalmat érintő „globális fejlődés” története egyben. Könnyen belátható, hogy a technológia fejlődése évszázadok óta átható gazdasági és társadalmi változásokat generál, mely radikálisan átformálja az ipari tájat és ezzel együtt a gazdasági ökoszisztémát. Évszázadok óta az innovatív technológiák alkalmazása az egyes régiók számára hatalmas fejlődési potenciált jelentet, viszont a növekedés ütemében kezdetektől jelentős és egyre kardinálisabb regionális különbségeket tapasztalunk. A különböző országok idősoros GDP – vagy még inkább GNI vagy SNA – mutatói jól reprezentálják a nemzetgazdaságok eltérő és tendenciózusan növekvő különbségeket mutató teljesítményét. A differenciált fejlődés okait kutatva hamar eljutunk a megállapításig, hogy a gyors és hatékony implementáció az, ami határozott és tartós fejlődést indukál az egyes régiók és országok fejlődéstörténetében. Jelen tanulmány célja, hogy feltárja az összefüggéseket az ipari forradalmak és a pénzügyi technológia (FinTech) evolúciója között. Először áttekintjük, hogy milyen technológiai paradigmaváltások környezetében fejlődött a pénzügyi világ, majd a technológiai fejlődés táplálta globalizáció gazdasági hatásait tárjuk fel a pénzügyi folyamatokon keresztül. Az ipari forradalmak szerves és elválaszthatatlan részét képezik a gazdaság egészének fejlődésének, mintegy infrastrukturális hátteret biztosítva az egyes szektoroknak. Történeti áttekintésünk végén eljutunk napjaink új pénzügyi szolgáltatói és a szektor tradicionális szereplői által alkalmazott legújabb fejlesztések rövid áttekintéséig. Belátjuk, hogy a technológiai fejlődés sosem egy izolált folyamat, hanem egyre szorosabb együttműködés keretében a szektorspecifikus alkalmazásokon keresztül szinte azonnal megjelenik a szolgáltatók, valamint a felgyorsult verseny hatására a fogyasztók platformjain egyaránt.

XI. ÉVF. 2023. 1. SZÁM 27-32

DOI: 10.24387/CI.2023.1.5

Cikk megtekintése http://controllerinfo.hu/wp-content/uploads/2023/04/5_Ipari-forradalmak-hatasa-a-gazdasagi-okoszisztemara-kulonos-tekintettel-a-penzugyi-szektor-es-a-fintech-fejlodesere-1.pdf

Irodalmi feldolgozás:

BARNATT, C. (2017): 3D Printing: Te Next Industrial Revolution. ExplainingTeFuture.com; CreateSpace Independent Publishing Platform.

BÉLYÁCZ, I. [2014]: A financializáció szerepe a globális pénzügyi válság kialakulásában. Hitelintézeti Szemle, 13. évf., 1. sz., 28–45. o.

CZELLENG, Á. (2018): Financializáció a globális gazdaságban: okok és következmények, Külgazdaság, LXII. évf., 2018. szeptember–október (100–119. o.)

LU, Y. (2017): Industry 4.0: A survey on technologies, applications and open research issues. Journal of Industrial Information Integration 6: 1–10.

MACHKOUR, B. – ABRIANE, A. (2020): Industry 4.0 and its Implications for the Financial Sector. Procedia Computer Science, 177, 496-502.

MANU, A. (2015): Value Creation and the Internet of Tings: How the Behavior Economy will Shape the 4th Industrial Revolution. Routledge.              

MARESOVA, P. – SOUKAL, I. – SVOBODOVA, L. – HEDVICAKOVA, M. – JAVANMARDI, E. – SELAMAT, A. – & KREJCAR, O. (2018): Consequences of industry 4.0 in business and economics. Economies, 6(3), 46.

MNB (2022.): MNB Fintech és digitalizációs jelentés 2021., https://www.mnb.hu/letoltes/fintech-e-s-digitaliza-cio-s-jelente-s-2021.pdf (letöltés ideje 2022.05.28.)

NOVÁK, ZS. (2017): Monetáris politika, Pénzügyi műhelytanulmányok 7., ISBN 978-963-421-800-5 a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Pénzügyek tanszék 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q épület. p38

PIZZI, S. – CORBO, L. – CAPUTO, A. (2021): Fintech and SMEs sustainable business models: Reflections and considerations for a circular economy. Journal of Cleaner Production, 281, 125217.

SALA, HECTOR, – PEDRO T. (2018): The effects of globalization and technology on the elasticity of substitution. Review of World Economics 154: 617–47.

SÁRKÖZY,  HELGASINGH, MAHESH KUMAR – SINGH, SURAJ KUMAR (2022): Digitalizációs fordulat a pénzügyi világban, megváltozott világunk jövőbeli kihívásai. In: Csernicskó, István; Bacsó, Róbert; Pojda-Noszik, Nina; Makarovics, Viktória; Loszkorih, Gabriella; Sztojka, Natália; Pataki, Gábor; Kovács-Rump, Henetta (szerk.) ВПЛИВ ОБЛІКУ ТА ФІНАНСІВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ = A SZÁMVITEL ÉS PÉNZÜGY TUDOMÁNYOK HATÁSA A GAZDASÁGI FOLYAMATOK FEJLŐDÉSÉRE = THE IMPACT OF ACCOUNTING AND FINANCE ON THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC PROCESSES : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ, 15 червня 2022 р.= II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola fennállásának 25. évfordulója alkalmából rendezett III. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia tudományos munkái, 2022. június 15. = Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference Dedicated to the 25th Anniversary of Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education, June 15, 2022 Beregszász, Ukrajna : II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (2022) 495 p. p. 394 , 1 p.

SKILTON, M. – HOVSEPIAN, F. (2018): The 4th Industrial Revolution: Responding to the Impact of Artifcial Intelligence on Business. Palgrave Macmillan

SZERB, L. – KOMLÓSI, É. – PÁGER, B. (2020): Új technológiai cégek az Ipar 4.0 küszöbén: A magyar digitális vállalkozási ökoszisztéma szakértői értékelése. Vezetéstudomány, 51(6), 81-96.

ZÁDORI, I. – NEMESKÉRI, Z. – SZABÓ, S. (2020): Deglobalizáció vagy reglobalizáció? Munkaerőpiac a vírus előtt, alatt és után. Új Munkaügyi Szemle, 1(3), 2-13.

ZOLTÁN, G (2018): A Nemzetközi Pénzügyi Rendszer Fenntarthatóságának Kihívásai És A Fintech Forradalom1. Tanulmányok Kerekes Sándor 70. születésnapja tiszteletére, 78.

elemzeskozpont.hu (2022.): https://elemzeskozpont.hu/cdo-mbs-clo-ujra-tozsden-vannak-2008-valsagot-okozo-termekek 2022.08.11., letöltés ideje: 2022.12.11

otpédia.hu (2022.): https://www.otpedia.hu/digitalis-korunk/fizetes/atm-sztori_2/digitális t, letöltés ideje: 2022.12.06.