A marketing controlling szerepe a minőségorintált szervezet életében

DOI: 10.24387/CI.2020.3.6

Abstract

Napjainkban a globalizáció egy természetes folyamat, amelynek hatására a piaci verseny már világméretűvé vált. Az igazán versenyképes vállalatok átlépik a piac adta lehetőségeket- méreteiktől függetlenül- multi vagy transznacionálissá válnak- és kiszélesítik a versenyt az egész világpiacra, netán új piacokat is teremtenek. Ám a versenyképességnek napjainkra olyan számokban nem kimutatható tényezői is meghatározóvá váltak, amelyek a vállalat arculatát, pozícióját képviselik. A szervezeti kultúra, a vállalaton belüli vezetési stílus és a vállalton belüli szokások összessége. Esetpéldán keresztül bemutatjuk, hogy, az objektív pénzügyi adatokat használó controlling támogatást tud adni a marketing folyamatnak, ezáltal olyan projekteknek nyújt biztos támaszt, ahol teljesen új alapokra helyeznek olyan országimázshoz tartozó elemeket, mint a magyar bor és ennek az újragondolt marketingje.

Kulcsszavak: szervezeti kultúra, marketing controlling, funkcionális- controlling,

Felhasznált irodalom:

Auerbach, H. (1994): Internationales Marketing-Controlling,Stuttgart

Becker, J. (1998): Marketing- Konzeption, München

Bérci, S. – Szirmai, P. (1993): Kisvállalkozói marketing – Marketing 5-6. 292-293.o.

Bruhn, M. : (1999) Marketing: Grundlagen für Studiumund Praxis, Wiesbaden

Ehrmann, H. (1991): Marketing-Controlling. Kiehl Verlag, Ludwigshafen

Horváth, P. (1996): Controlling: a sikeres vezetés eszköze, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó

Kandikó, J. (2009): A marketingdöntések hatékonysága érdekében; Acta Periodica MÜTF, 5.évf /1 sz. p. 113-125

Kaplan – Norton (1996): The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Boston: Harvard Business School Press

Kiss, E. (1996): Kisvállalkozások marketingjének sajátosságai, Marketing&Menedzsment 6.

Köhler, R. (1995): Marketing- Audit- Tietz, B. –Köhler, R.-Zentes, J (Hrsg.) Handwörterbuch des Marketing, Stuttgart. 1533-1542 o.

Lengyel, I. (2003): Verseny és területi fejlődés: térségek versenyképessége Magyarországon. JatePress, Szeged

Liebl, W.F (1989): Marketing-controlling , Weisbaden

Reichmann, T. (1999): Controlling mit Kennzahlen und Managementberichten. Verlag Vahlen, München

Reinecke, S. (2000): Marketingcontrolling- eine neue Perspektive, Arbeitspapier des Forschungsinstitut für Absatz und Handel an der Universitat St Gallen, St Gallen

Töpfer, A. (1995): Marketing-Audit, in: Tietz, B. – Köhler, r. – Zentes, J. (Hrsg.): Handwörterbuch des Marketing. Stuttgart, S. 1533-1542.

Vasa, L. (2010): Egy lehetséges kitörési pont: innovatív vállalkozói környezet. Harvard Business Review (Magyar Kiadás) 2010/5 pp. 34-41.

Véry, Z. (2009): Funkcionális controlling, Raabe kiadó

Zéman, Z. – Tóth, A. (2018): A stratégiai pénzügyi kontrolling és menedzsment.  Budapest : Akadémiai Kiadó, 211 p.

Internetes forrás :

http://hvg.hu/kkv/20130122_Leragadnak_az_ismert_markaknal_a_vasarlok) letöltve : 2013.január 22