Banki hitelek szerepe a vállalatfinanszírozásban

DOI: 10.24387/CI.2020.3.5

Abstract

A tanulmány célja, hogy egy esettanulmányon keresztül bemutassa, milyen szerepet töltenek be a banki hitelek a vállalatfinanszírozásban.

Mivel Magyarországon a vállalatok 99%-a Kis-és Középvállalkozás (kkv) és igen kevés cég tőzsdén jegyzett, valamint a kötvénykibocsátás sem jellemző forrásszerzési módszer, így a hitelintézeti finanszírozás igen nagy hangsúllyal bír hazánkban. A 2008-as válság után a jegybankok nulla közeli kamatpolitikája tovább ösztökélte a vállalkozásokat, hogy drágább források helyett inkább az olcsó banki hiteleket válasszák.

A tanulmány összefoglalja, hogy milyen finanszírozási szolgáltatásokat vehetnek igénybe a vállalkozások, a tevékenységük és a lehetőségeik alapján. Az esettanulmány feldolgozásakor igyekeztem a vállalat szemszögéből bemutatni, hogy egy hitelezési igény felmerülésekor melyek a legfontosabb szempontok, melyeket a döntéshozóknak mérlegelnie kell, ebből adódóan célom egy vállalati pénzügyi döntést praktikus módon megvilágítani. Az általam választott vállalat, az építőiparra tipikusan jellemző (bankgarancia, ügyletfinanszírozás) termékeket veszi igénybe több meglévő bankjától, azonban a növekedéséhez szükséges pénzügyi források megszerzése érdekében új finanszírozót keres.

A tanulmányt összegezve elmondható, hogy se a vállalat minden igénye, se a bank minden feltétele nem teljesül maradéktalanul, azonban mindkét fél törekedett a köztes megoldás megvalósítására, hiszen e nélkül a cég finanszírozás, a bank pedig bevétel nélkül maradt volna.

Kulcsszavak: vállalati pénzügyi döntések, bank, hitelezés

Felhasznált irodalom:

Balog, Á. (2008): A KKV-szegmens hitelezési folyamatainak elemzése a hitelgaranciák tükrében, az Európai Unióban, Hitelintézeti szemle 2008. 17. évfolyam 1. szám.

Béza, D. – Csapó, K. – Farkas, Sz. – Filep, J. – Szerb, L. (2007): Kisvállalkozások finanszírozás,Budapest, Perfekt Kiadó

Pálinkó, É. –  Zabó, M. (2008): Vállalati pénzügyek, Budapest, Typotex Kiadó

Vasné Botár Á. (2008): A vállalkozások tipikus külső finanszírozási forrásai http://kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/17_0001_017_101215.pdf letöltés ideje: 2020.01.29.

Walter, Gy. (2014): Vállalatfinanszírozás a gyakorlatban, Budapest, Alinea Kiadó

Walter, Gy. (2016): Kereskedelmi banki ismeretek, Budapest, Alinea Kiadó

https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/hitelezesi-folyamatok/hitelezesi-folyamatok-2018-marcius letöltés ideje: 2020.01.28

https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/hitelezesi-folyamatok/hitelezesi-folyamatok-2018-augusztus letöltés ideje: 2020.01.28.

https://www.bankracio.hu/fogalom/167-forgoeszkozhitel letöltés ideje: 2020.01.28.

http://ecopedia.hu/beruhazas letöltés ideje: 2020.01.28.