A pénzügyi stabilitás követelményének egyes szabályozási és felügyeleti vetületei a magyar kereskedelmi bankszektorra

A szerzô számos írásában (Lentner 2017a, b) már bizonyítást nyert, hogy a 2013-tól többes mandátum célkitûzés rendszerrel mûködô magyar jegybank a klasszikus inflációs célján túl a gazdasági növekedésre és a pénzügyi stabilitás elôsegítésére is eszközrendszert mûködtet, mellyel az állampénzügyi rendszer támogató intézményi aggregátumává vált. Jelen dolgozat pedig azt igazolja, hogy a bankfelügyeleti– és szabályozási hatáskörök jegybankhoz telepítése által az MNB pénzügyi igazgatási feladatokat (korábbi állami hatósági feladatokat) is ellát a pénz– és tôkepiaci szereplôkre vonatkozóan, amely az állampénzügyi rendszerben betöltött támogató intézményi szerepkörét tovább fokozza.

Controller Info 2018. különszám 22-25.

10.24387/CI.2018.K.6