A számviteli mutatószámoktól a Markov- láncok alkalmazhatóságáig

A szerzők cikkükben 15 év időintervallumra vonatkozóan végeztek vizsgálatot a szállodák gazdaságosságára, hatékonyságára és jövedelmezőségére vonatkozóan. Kutatásuk kiterjedt a szállodák csillagfokozatai és a jövedelmezőség közötti kapcsolat szorosságára és szignifikanciájára is. A számviteli kimutatásokból nyerhető adatokon túlmenően vizsgálták, hogy a varianciaanalízis mellett milyen matematikai modell(ek) alkalmazható(ak) a szállodaipar jellemzéséhez. A sztochasztikus folyamatok egy speciális osztályát, a Markov – láncoknak a szállodaiparban való alkalmazhatóságát mutatják be.

Controller Info 2014. II.évf.(4) szám 2-7.