A számviteli politika előtérbe kerülése – a belő számvitel információtartalma, mint a vezetői számvitel alapja

A számviteli politika ismertetésével kíván a szerző rávilágítani arra, hogy ahhoz, hogy a vállalkozások sikeresen alakíthassák ki stratégiájukat, mindehhez nélkülözhetetlen a „belső” szabályzatok tartalmának átgondolása. A körültekintően megírt szabályzatok, és azok betartása kell, hogy legyen az alapköve a belső számvitel információtartalmának, amely egyben nem csak megalapozza a törvényi feltételeknek megfelelő működést, de nagymértékben elősegítheti az érdekhordozók megfelelő, korrekt tájékoztatását. A számviteli politika keretében elkészítendő szabályzatokat nagyon sok esetben a „szükséges rossz” jelzővel illetik, holott a piacgazdaság egyik kulcsszavának tekinthető stratégia kialakításához is nélkülözhetetlen alapot szolgáltat.

Controller Info 2014. II.évf.(2) szám 38-43.