A személyi jövedelemadó terhelés hatása a belföldi keresletre és a megtakarítások alakulására

A téma aktualitását elsődlegesen az adja, hogy az egyes EU tagországok válságkezelési műveletekkel kívántak reagálni a nemzetközi pénzügyi, gazdasági válságra. A kormányzat és a törvényhozás részéről válságreagáló műveletnek számít az is, ha az országok adójogszabályaik módosításával felülvizsgálják adórendszerük hatékonyságát. Jelen cikkünk hipotézisének megfogalmazásához jórészt empirikus tapasztalatokat vettünk alapul. Feltevésünk logikai úton is levezethető, amely már szinte evidenciának számít. Éppen ezért arra voltunk kíváncsiak, hogy a személyi jövedelemadó terhelés, a személyi jövedelemadóztatás alkalmazott módszere valóban hat- e bizonyos gazdasági jelenségekre.

Controller Info 2014. II.évf.(3) szám 34-37.