A szervezeti kultúra dimenziói a controlling fókuszú szervezetben

Napjainkban a globalizáció egy természetes folyamat, amelynek hatására a piaci verseny már világméretűvé vált. Az igazán versenyképes vállalatok átlépik a piac adta lehetõségeket- méreteiktõl függetlenül- multi vagy transznacionálissá válnak- és kiszélesítik a versenyt az egész világpiacra, netán új piacokat is teremtenek. Ám a versenyképességnek napjainkra olyan számokban nem kimutatható tényezõi is meghatározóvá váltak, amelyek a vállalat arculatát, pozícióját képviselik. Ezek pedig a szervezeti kultúra, a vállalaton belüli vezetési stílus és a vállalton belüli szokások összessége. A vezetõ személye és attitűdjei épp annyira meghatározóak, mint a kollégák szakmai tudása, elkötelezettségük a management és a vállalat jövõje iránt. A vállalat vezetése a humán controllingot használja, mint egy támogató rendszert, amely segítségével a munkavállalókba való befektetéseket (pl. továbbképzés, tanulás) és azok költségeit elemzi és megállapítja a gazdaságosságot és az eredményeket. A tanulmányban estpéldán keresztül mutatjuk be a humán controllingot, mint a szervezeti kultúra részét és kifejtjük hogyan alakul a leader és controller szerepe a HR funkciók tükrében.

Controller Info 2019. VII.évf.(2) szám 30-35.

10.24387/CI.2019.2.5

1. Bevezetés
Napjainkban a szervezeti kultúra az egyik legdinamikusabban fejlõdõ és leginkább megújulni képes entitás. A fenntartható siker záloga az innovatív ötlet, az erre alapozott projekt- illetve a szervezeti kultúra és annak alkotóelemei. Továbbá, mindaz, ami ezen tényezõket egy keretbe foglalja, egy rendszerezõ és támogató controlling rendszer. Hogyan is?
1.1 A szervezeti kultúra elemei, szemlélete
Az 1980-as évek körül terjedt el az a szemlélet, miszerint a szervezeti kultúrát a vállalaton belüli vezetési stílus, valamint a vállalaton belüli szokások együtteseként határozták meg.
Napjainkra ez megváltozott és már egyfajta rendszerként értelmezik. Olyan rendszerként, amely alkotóelemeit azon értékek, hiedelmek, attitûdök, meggyõzõdések alkotják, amelyeket az adott gazdálkodást végzõ szervezet tagjai elfogadnak, példa és követendõ mintaként állítják önmaguk és a szervezetet alkotó tagok számára.
A szervezeti kultúrában, Schein alapján kétféle szintet különböztetünk meg, úgymint:
– a megfigyelhetõ jellemzõk (pl. szakzsargon, öltözködés, szimbólumok) és
– a nem látható szintek (pl. érzések, értékek, hiedelmek, attitûdök)
McKinsley elmélete alapján szintén megosztott a szervezeti kultúra, ám õ elemeit hard és soft tényezõkre bontotta. A hard tenyezõk közé sorolta a stratégiát, a struktúrát és a rendszereket, míg a soft tényezõk között a stílust, személyzetet, szakértelmet és az értékrendet említette.
 

Felhasznált irodalom:
1. Allan Pease- Barbara Pease: A válasz (2016), Libri Kiadó, p.44.
2. B. Nagy S. (2008): Szervezetfejlesztés, változásmenedzsment, Budapest, L’Harmattan Zsigmond Király Fõiskola 20-21p.
3. Bakacsi Gy. (2010): A szervezeti magatartás alapjai, Aula kiadó, Budapest, p.188
4. Bakacsi Gy. –Balaton K. – Dobák M.- Máriás A. (szerk.) (1996) Vezetés- szervezés I., Aula kiadó Budapest 34-37p.
5. Berne E. (1968): Emberi játszmák, ANdre Deutsch LtD,London

6. Borsi Balázs (2004): A technológia es tudásáramlás szerepe a magyar vállalati versenyképesség szolgálatában(www.pm.gov.hu/Dokumentumok/Seo/fuzetek.)
7. Csath M. (2001): Stratégiai változtatásmenedzsment. AULA, Budapest
8. Dr. Francsovics Anna: Vezetõi számvitel és controlling,2001, elektronikus jegyzet, Óbudai Egyetem,Keleti Károly Gazdasági Kar
9. Dr. Zéman Z. (2002): A controlling rendszerek integritása a vállalkozások controlling rendszerében, Gyakorlati kézikönyv, Raabe kiadó
10. Dr. Zéman Z. A megatrendek hatása a controlling építõelemeire, Elõadás,2015
11. Dr. Zéman Z.- Tóth A. (2000): Controlling alapismeretek, fõiskolai jegyzet
12. Dr. Zéman Zoltán: Controlling 2002, SZIE Egyetemi kiadó
13. Hajós L.- Berde Cs.(2005) Emberi erõforrás gazdálkodás, letöltve:2019.03.20. http://www.georgikon.hu/tanszekek/grargaz/Tananyagok/Lukacs/Emberi_erof_gazd_konyv.pdf
14. Maczó K. (2007): Controlling a gyakorlatban, Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, Digitális Tankönyvtár www.tankönyvtar.hu/tartalom/tkt/controlling-gyakorlatban/ch01s10.html
15. Málovics É. – Farkas G. (2012):Szervezeti viselkedés JATE Press kiadó, Szeged 257p.
16. Pakucs J- Papanek G. (2006): Innováció menedzsment kézikönyv, Magyar Innováció Szövetség, Budapest
17. https://www.hrportal.hu/hr/human-kontrolling-agyakorlatban-20101005.html Letöltve:2019.03.20.
18. Tóthné Sutus Márta: Projektcontrolling: A controlling új fejlõdési iránya; 2005, Letöltés: www.shp.hu/hpc/userfiles/…/kontrolling.pdf
19. Véry Zoltán (2008): Management Control & Complience Control (www.mce.hu/publikaciok)
20. Véry Zoltán- Süle Gabriella: Funkcionális controlling,2009 Raabe kiadó
21. Wolfgang Ossadnik: Controlling, 1996 Oldenbourg, Wissenschaftsverlag Gmbh
22. www.tankonyvtar.hu/gazdasagtudomany/controllinggyakorlatban-080904-177
23. www.charlespence.net
24. www.mikloscsabi.com