A tőzsdei határidős ügyletek szerepe az agrárgazdaságban Magyarországon

A szerzôk cikkükben a magyar árutôzsde modern kori történetét vizsgálva meghatározzák, hogy a jogi szabályozás, a nemzetközi piaci viszonyok, milyen módon befolyásolták a hazai árutôzsde modern kori fejlôdését. Ehhez elôször áttekintik az árutôzsdei tevékenység rövid történetét, szereplôit és mûködési me- chanizmusát majd, ezt követôen röviden elemezik a rendszerváltás óta a magyar árutôzsde mûködésének jogi és gazdasági feltételrendszerét.

Controller Info 2017. V. évf. (2) szám 55-59.

DOI: 10.24387/CI.2017.2.9