A vállalati életciklus hanyatló szakaszának felismerése, a társadalmi felelősség kérdése a vezetői számvitel információtartalmán keresztül

A szerző cikkében arra keresi a választ, hogy az évente kötelezően elkészítendő hazai számviteli beszámolók alkalmasak-e a problémák jelzésére, esetlegesen arra, hogy a vállalkozás hanyatló szakaszáról időben tájékoztassák az érintetteket? Az éves beszámoló részét képező kiegészítő melléklet információtartalma, továbbá a nyilvánosság biztosítása révén, a vállalat vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmi helyzetéről tájékozód­ hatunk. Azonban a különböző piaci szereplők információigénye eltérő, így a kérdés az, hogy a vállalkozás menedzsmentje, esetlegesen a tulajdonosi kör, hangsúlyt fektet-e a megfelelő tájékoztatásra? A szám­vitel címzettjei (gazdálkodó szerv vezetői, a munkavállalók, a piaci szereplők, és a hatóságok) és az értékorientált vállalatirányítás kapcsolatrendszerében megfigyelhető hasonlóságok alapján mutat rá a szerző a társadalmi felelősség kérdésére.

Controller Info 2013. I.évf.(5-6) szám 4-8.