A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TUDATOSSÁG EGYRE INKÁBB FELÉRTÉKELŐDŐ SZEREPE A KORONAVÍRUS VÁLSÁG ÉS AZ OROSZ-UKRÁN KONFLIKTUST KÖVETŐEN

ÖSSZEFOGLALÁS

Napjainkban egyre inkább felértékelődik a vállalati pénzügyi tudatosság szerepe és jelentősége, aminek legfőbb okozói egyrészt a folyamatosan és drasztikusan változó üzleti környezet, másrészt a gazdasági és geopolitikai változások. Mindezek gyökerei a 2008-as pénzügyi válságra vezethetőek vissza, ugyanakkor a 2020-as koronavírus válság, majd a 2022-ben kirobbant orosz-ukrán konfliktus még inkább felszínre hozta a vállalatok pénzügyi tudatosságának jelentőségét. A vállalkozások újabb és újabb kihívásokkal szembesülnek, amelyekre megfelelő pénzügyi válaszokat szükséges adniuk. Ez azonban tudatosságot követel meg tőlük, valamint a velük kapcsolatban lévő érintettektől egyaránt, így az államtól, a pénzügyi intézményektől és a helyi hatóságoktól is, kiemelten a helyi önkormányzatoktól.

Tanulmányunkban elemezni kívánjuk a hazai KKV-szektor pénzügyi tudatosságának mértékét.  Kutatásunk során kkv-k körében végrehajtott három mintavétel adatait elemezzük konfirmatív faktormodell segítsével. A belső és külső pénzügyi mutatók súlya jelentősen változott modellünkben a COVID-19 járvány és az orosz-ukrán konfliktus miatt. 2022-re a kockázati és biztosítási index vált a legfontosabb mutatóvá, a külső pénzügyi mutatók fontossága növekedett, míg az adózási index jelentősége csökkent.

XI. ÉVF. 2023. 2. SZÁM 21-26

DOI: 10.24387/CI.2023.2.5

Cikk megtekintése http://controllerinfo.hu/wp-content/uploads/2023/12/ContrInf_beliv_2023-02_negyedev_05.pdf

IRODALMI FELDOLGOZÁS

Anderson, A. – Forest B. – David T. R. (2017): Precautionary Savings, Retirement Planning And Misperceptions Of Financial Literacy. Journal Of Financial Economics 126: 383–98.

Asenge, E.L. – Anyebe, S.O. – Nomhwange, S.T. (2016): Financial Literacy And New Venture Performance In Developing Economies. International Journal Of Latest Research In Humanities And Social Science, 1(3):1-5. http://ijlrhss.com/vol1-iss3.html (Accessed on: 05 August 2020).

Bárczi, J. – Zéman, Z. (2015): A pénzügyi kultúra és annak anomáliái. Polgári Szemle: Gazdasági és társadalmi folyóirat, 11(1-3):101-08. https://polgariszemle.hu/archivum/93-2015-junius-11-evfolyam-1-3-szam/gazdasagpolitika/651-a-penzuegyi-kultura-es-annak-anomaliai.

Béres, Dániel – Katalin (2013): Financial Literacy And Macro-Economics. Pénzügyi Szemle. Https://Www.Penzugyiszemle.Hu/Upload/Pdf/Penzugyi_Szemle_Angol/Volume_Lvii_2012_3/A_298_312_Beres_Huzdik.Pdf.

Bethlendi, A. – Lentner, Cs. (2018): Subnational Fiscal Consolidation: The Hungarian Path From Crisis To Fiscal Sustainability In Light Of International Experiences. Sustainability 10 : 9 Paper: 2978 , 16 p. (2018)

Csiszárik-Kocsir, Ágnes – Garai-Fodor, Mónika (2018): Miért fontos a pénzügyi ismeretek oktatása a z generáció véleménye alapján? Polgári Szemle, 14 évf., 1–3. sz., 2018, 107–119., DOI: 10.24307/psz.2018.0809.

Dembinski, P. H. (2018): Etika és Felelősség: A Pénzügyi életben. Budapest, Keteg Oikonomia Kutató Intézet Alapítvány.

Eniola, A.A. – Entebang, H. (2017): Sme Managers And Financial Literacy. Global Business Review, 18(3):559-76. https://doi.org/10.1177/0972150917692063.

Győrffy, Dóra (2017): A bizalom a pénzügyekben. Válság és válságkezelés az európai unióba. Typotex Kiadó. Budapest. Pp. 259, P.15-16.

GyŐRi, Á. – CZAKÓ, Á. (2018): Some Features Of Hungarian Financial Literacy In The Light Of The Economic Behaviour Of Small And Medium-Sized Enterprises. Public Finance Quarterly-Hungary 63: 235–53.

Heleta, M. (2014): Financial Literacy As A Factor In Reducing Entrepreneurial Risk. Finiz 2014-The Role Of Financial Reporting In Corporate Governance 2014:112-14. Https://Doi.Org/10.15308/Finiz-2014-112-114.

HUSAIN, T. – ARDHIANSYAH, M. – FATHUDIN, D. (2021): Confirmatory factor analysis: Model testing of financial ratio’s with decision support systems approach. International Journal of Advances in Applied Sciences, 10(2), 115. https://doi.org/10.11591/ijaas.v10.i2.pp115-121

Klapper, L. – Lusardi, A. – Panos, G.A. (2012): Financial Literacy And The Financial Crisis. Netspar Discussion Papers Dp 03/2012-007. Word Bank: Washington, Usa. 1-54. Http://Hdl.Handle.Net/10986/3266 (Accessed On: 05 August 2020).

Kuruczleki, Éva (2020): Overcoming Methodological Issues In Measuring Financial Literacy Of Companies, A Proposed Measurement Model. In The Challenges Of Analyzing Social And Economic Processes In The 21st Century. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Pp. 222–40.

Lee, T. D. (2017): Clear, Conspicuous, And Improving. International Journal Of Bank Marketing 35: 761–80.

Lentner, Cs. (2015): Uncertainty Factors In National Economy Planning – International Effects And Hungary’s Outlook Up To 2050  Central European Political Science Review 16 : 62 pp. 9-26. , 18 p. (2015)

Lentner, Cs. (2019): Önkormányzati Pénz- És Vagyongazdálkodás. Budapest, Magyarország: Dialóg Campus Kiadó. 67 p. Isbn: 9786155945854 Isbn: 9786155945434

LEVINE, T. – HULLETT, C. R. – TURNER, M. M. – LAPINSKI, M. K. (2006): The Desirability of Using Confirmatory Factor Analysis on Published Scales. Communication Research Reports, 23(4), 309–314. https://doi.org/10.1080/08824090600962698

Lusardi, A. – Mitchell, O.S. (2014): The Economic Importance Of Financial Literacy: Theory And Evidence. Journal Of Economic Literature, 52(1):5-44. https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5.

MARSH, H. W. – BALLA, J. R. – MCDONALD, R. P. (1988): Goodness-of fit indices in confirmatory factor analysis: The effect of sample. Psychological Bulletin, 102, 391–410.

Mills, K. – McCarthy, B. (2014): The State Of Small Business Lending: Credit Access During The Recovery And How Technology May Change The Game. Harvard Business School General Management Unit Working Paper, (15-004). Https://Papers.Ssrn.Com/Sol3/Papers.Cfm?Abstract_Id=2470523 (Accessed On: 05 August 2020).

Nunoo, J. – Andoh, F. K. (2012): Sustaining Small And Medium Enterprises Through Financial Services Utilization: Does Financial Literacy Matter? Agricultural & Applied Economics Association’s 2012 Aaea Annual Meeting, Seattle, Washington.

OECD (2005): Improving Financial Literacy. Organisation for Economic Co-operation and Development.  https://www.oecd.org/finance/financialeducation/improvingfinancialliteracyanalysisofissuesandpolicies.htm (Accessed on: 5 August 2020).

Pál, Zsolt (szerk.) (2017): A pénzügyi kultúra aktuális kérdései, különös tekintettel a banki szolgáltatásokra. A közgazdaságtani-módszertani képzés fejlesztéséért Alapítvány Produkció: Economix Kft. Miskolc, p. 121, p. 5.

Putri, W.W. – Hamidi, M. (2019): Pengaruh Literasi Keuangan, Efikasi Keuangan, Dan Faktor Demografi Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen, 4(1):210-24. Http://Www.Jim.Unsyiah.Ac.Id/Ekm/Article/View/10703 (Accessed On: 5 August 2020).

Rakow, K. C. (2019): Incorporating Financial Literacy Into The Accounting Curriculum. Accounting Education 28: 384–400.

SAJTOS, LÁSZLÓ – MITEV, ARIEL (2007):  SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó.

Stella, G. P. – Enrico M. C. – Domitilla, M. – Valentina C. –Armando, P. (2022): Shedding Light On The Impact Of Financial Literacy For Corporate Social Responsibility During The Covid-19 Crisis: Managerial And Financial Perspectives. Management Decision 60: 2801–23.

Tian, G. – Shuyuan Z. – Sara, H. (2020): Executive Financial Literacy And Firm Innovation In China. Pacific-Basin Finance Journal 62: 101348.

Tian, G. – Shuyuan Z. – Yawei, Q. (2023): Executive Financial Literacy And Corporate Performance: Evidence From Small And Medium-Sized Enterprises In China. Asia-Pacific Journal Of Financial Studies 51: 797–827.

TÓTH, RÓBERT – KÁSA, RICHÁRD – LENTNER, CSABA (2023): The Impact Of Financial Culture On The Operation Of Hungarian Smes Before And During Covid-19. RISKS 10 : 7 p. 1 paper: 135 , 18 p.

TÓTH, RÓBERT – KÁSA, RICHÁRD – LENTNER, CSABA (2023): Validating The Financial Literacy Index Of Hungarian Smes During The Covid-19 Pandemic And The Russian–Ukrainian War. RISKS 11 : 4 pp. 1-19. , 19p.

WAGNER, W. E. (2013): Using IBM® SPSS® Statistics for Research Methods and Social Science Statistics (Fourth Edi). Sage Publications.

Ye, J. – Kulathunga, K. (2019): How Does Financial Literacy Promote Sustainability In Smes? A Developing Country Perspective. Sustainability, 11(10, 2990):1-21. Https://Doi.Org/10.3390/Su11102990.

Zabolotnyy, S. – Wasilewski, M. (2019): The Concept Of Financial Sustainability Measurement: A Case Of Food Companies From Northern Europe. Sustainability, 11(18, 5139):1-16. Https://Doi.Org/10.3390/Su11185139.