A vállalkozás folytatása számviteli alapelv érvényesülése állami tulajdonú gazdasági társaságoknál

A pénzügyi világválság, valamint a 2020 tavaszán hazánkban is megjelenő COVID-19 járvány következtében a vállalkozás folytatásának számviteli alapelve jelentősen felértékelődött nem csak a klasszikusan profitorientált, hanem a közfeladatot ellátó vállalkozásoknál is. Ezen számviteli alapelv érvényesülését a gazdasági világválságnak, illetve világjárványnak köszönhetően már nem vehetjük automatikusnak. Kutatásunkban 37 magyarországi állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok működőképességét vizsgáltuk. 2011 előtt hazánkban a közüzemi vállalatok szabályozása kevésbé volt szigorú, mint az államháztartásé, ennek eredményeképp 2006-tól jelentős mértékű növekedés volt tapasztalható ezen vállalatok számában, amely 2011-re állt meg. A közüzemi vállalatok 2011-től kezdődően erősebb törvényi kontroll alá kerültek, amely hozzájárul a jó kormányzás megvalósulásához, illetve a közvagyonnal történő hatékonyabb gazdálkodáshoz. A vizsgált évek a 2010-es, 2013-as, 2016-os és 2019-es évek voltak. A kutatás során megállapítást nyert, hogy a vizsgált 37 vállalat közül közel felének volt gyenge a tőkeerőssége és a likviditása, s közel 20 százalékának volt negatív az eredménye.

X. ÉVF. 2022. 3. SZÁM 7-11

DOI: 10.24387/CI.2022.3.2

Felhasznált irodalom

Állami Számvevőszék (2018): Elemzés. Az állami tulajdonú gazdasági társaságok működése. Állami Számvevőszék, Budapest.

Boros, A. (2019a): Compliance Audit Issues of State-owned Business Associations, PUBLIC FINANCE QUARTERLY 2019: 4 pp. 542-558.

Boros, A. (2019b): Az állami ellenőrzés egy sajátos vállfaja, avagy a megfelelőség (compliance) és az integritás kérdésköre egyes közszféraszervezetek esetében, PRO PUBLICO BONO – Magyar Közigazgatás, 2019/2, 4-27.

Domokos, L. (2016): Culmination of the Powers of the State Audit Office of Hungary within the Scope of New Legiaslation on Public Funds, Public Finance Quarterly 2016/3 pp. 291-311.

Domokos, L. – Várpalotai, V. – Jakovác, K. – Németh, E. – Makkai, M. – Horváth, M. (2016): Szempontok az állammenedzsment megújításához. Fókuszban az állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok irányítása = Renewal of Public Management. Contributions of State Audit Office of Hungary to enhance corporate governance of state-owned enterprises, PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY LXI: 2 pp. 185-204.

Domokos, L. –  Makkai, M. – Szommer, V. (2019): Az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzési tapasztalatai az állammenedzsment-szemlélet szolgálatában, Polgári Szemle, 15. évf. 1–3. szám, pp. 177–192.

Hegedűs, Sz. – Molnár, P. (2019): Közüzemi vállalatok gazdálkodása, Nemzeti Közszolgálat Egyetem, Budapest, 89 p.

Hegedűs, Sz. – Zéman, Z. (2016): Tőkeszerkezeti elméletek érvényesülésének vizsgálata a hazai önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok körében STATISZTIKAI SZEMLE 94:(10)  1032-1049. p.

Lentner, Cs. (2015): A vállalkozás folytatása számviteli alapelvének érvényesülése közüzemi szolgáltatóknál és költségvetési rend szerint gazdálkodóknál – magyar, európai jogi és eszmetörténeti vonatkozásokkal: 31. fejezet In: Lentner Csaba (szerk.) Adózási pénzügytan és államháztartási gazdálkodás: Közpénzügyek és Államháztartástan II. 858 p. Budapest: NKE Szolgáltató Kft., 763-783. p.

Lentner, Cs. –  Cseh, B. (2020): Állami tulajdonban lévő közüzemi vállalatok működésfenntartásának egyes gazdasági és jogszabályi kérdései vészhelyzet esetén, GAZDASÁG ÉS JOG 28 : 5 pp. 1-4.

Lentner, Cs. – Molnár, P. (2020): Budapesti közüzemi vállalatok elemzése, SZÁMVITEL ADÓ KÖNYVVIZSGÁLAT: SZAKMA 62: 6 p. 51 , 5 p.

Lukács, J. (2009): Recesszió és könyvvizsgálat. Számvitel, adó, könyvvizsgálat, SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. 2009/9. szám, 367-371. p.

Lukács, J. – Tóth, M. – Zéman, Z. (2012): A számviteli politika döntéstámogatásának modellezése ágazati mátrix fejlesztéssel, GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM 2012 : 3-4 pp. 106-117. , 12 p.

Matolcsy, Gy. (1998): Sokk (vagy kevés?). Kairosz Kiadó, Budapest, p. 250.

Musinszki Z. (2014): Mit mutat a mérleg? A hányados elemzés alapjai és buktatói II.rész. Controller Info 2:(1) pp. 42-53.

Musinszki Z. (2016): Pénzügyi mutatókon innen és túl. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI FÜZETEK 13:(2) pp. 71-80.

Musinszki, Z. (2019): A mezőgazdasági tevékenység költség- és teljesítménykontrollja. Saldo, Budapest. p. 131.

Sárközy, T. (2012): Magyarország kormányzása 1978-2012 – A szoft diktatúra kormányzásától az újkapitalista konfliktikus demokrácia kormányzásán át a fülkeforradalom vezérdemokráciájának kormányzásáig, Park Könyvkiadó Kft., p. 540.

Zéman, Z. – Lentner, Cs. (2018): The Changing Role of Going Concern Assumption Supporting Management Decisions After Financial Crisis, POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 18 : 1 pp. 428-441.