Prediktív KPI-ok osztályozási módszerének ismertetése


Napjainkban a globális versenypiac dinamikájának felgyorsulásával, amely elsősorban a digitalizációs fejlődés hatására valósul meg, a szervezetek információszükséglete kiterjedté és szűk keresztmetszetű erőforrássá vált. Az adatokkal való gazdálkodás jelentősége felértékelődött, amelyek elsődleges célja a menedzsment döntéstámogatása. A dinamikusan változó környezet megnövelte a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-ok) jelentőségét és azt a képességét, hogy valós (vagy közel valós) időben mérjék, előre jelezzék és kezeljék a szervezet működési folyamatait. A KPI-ok nagyon fontosak a tervezésben, az ellenőrzésben, valamint a szervezti működés átláthatóságának megteremtésében.
Kutatásunkban egy esettanulmányon keresztül szemléltettünk egy általunk továbbfejlesztett fuzzy logikán alapuló controlling modellt. A modell alkalmazásával lehetségessé válik a prediktív KPI mutatók különböző standardizált normák mentén történő osztályozása. Az általunk alkalmazott három standardizált norma megfelelően szemlélteti a prediktív KPI mutatók osztályozásának szubjektivitását.

X. ÉVF. 2022. 3. SZÁM 2-6.

DOI: 10.24387/CI.2022.3.1

Felhasznált irodalom:

Anthony R. – Govindarajan V. (2006): Management Control Systems, McGraw Hill, McGraw-Hill Education; 12 edition

Babbie E. (2015): The Practice of Social Research, Cengage Learning; 014 edition

Duru.O. – Bulut E. – Huang S. – Yoshida S., (2013): Shipping Performance Assessment and the Role of Key Performance Indicators (KPIs): ‘Quality Function Deployment’ for Transforming Shipowner’s Expectation. SSRN Electronic Journal, pp. 1-18

Hines P. – Rich N. (1997): The seven value stream mapping tools, International Journalof Operations & Production Management, Vol 1-2. pp. 46-64.

James P.Womack – Daniel T. Jones (2003): Lean szemlélet [Book]. – [s.l.]: HVG-kiadó, 978-963-9686-83-0.

Jeffrey K. Liker (2003): A toyota módszer [Book]. – [s.l.]: HVG-kiadó. – 978-963-9686-43-4.

Kaplan S. Kaplan – Norton P. Norton (0996): Balanced Scorecard [Book].- Cambridge: Harvard Business Review Press, – 978-0-87584-651-4.

Kosztolányi János – Schwahofer Gábor (2012): Lean alapok [Book]. – Budapest: KaizenPro Oktató és Tanácsadó Kft,

Losonci, D. – Demeter, K. – Jenei, I. (2011): Factors influencing employee perceptions inlean transformations Author links open overlay panel. International Journal of Production Economics Vol. 131, No. 1, pp. 30-43.

M. E. Korvin A. (2008): Measuring the leanness of manufacturing systems—A case study of Ford Motor Company and General Motors. J. Eng. Technol. Manage. Vol. 25 pp. 287–304

Ohno Taiichi Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production, [Book]. – New York: Productivity Press, 1988.

Schnellbach, P. – Reinhart, G., (2015): Evaluating the Effects of Energy Productivity Measures on Lean Production Key Performance Indicators. Procedia CIRP, Issue 26, pp. 492-497. 

Schwahofer Gábor – Kosztolányi János (2015): Lean Szótár [Book].- Budapest: LeanPro Kft,

Shigeo Shingo (1989): A study of the Toyota Prduction System: From an Indistrial Engineering Viewpont, [Book].- Cambridge,: Productivity Press 1,

Vörös József (2010): Termelés és szolgáltatásmenedzsment [Book].- Budapest: Akadémiai Kiadó, – 978 963 05 8835 5.

„Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-21-3-II kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült.”