A vezetői számvitel földrajzilag eltérő aspektusai és annak mezőgazdasági vonatkozásai

A szakirodalmakra épített tanulmányban két történelmileg eltérő gazdasági, politikai és társadalmi berendezkedésű térség vezetői számviteli gyakorlatának jellegzetességei kerültek bemutatásra, érintve a mezőgazdasági vonatkozásokat. Az észak-amerikai úgymond töretlen fejlődés eredményeként letisztult, a vállalati – vállalkozói felhasználók elvárásait jól szolgáló rendszerek kerültek kialakításra, és továbbra is kiemelt fontosságú az érdekeltnek a gazdasági és ezen belül a vezetői számviteli ismeretek oktatása. A másik bemutatott földrajzi térség Kelet-Európán belül Oroszország, ahol a rendszerváltást követő gyors gazdasági fejlődés a vállalatirányítási rendszerek bevezetésével, működtetésével társult, amelyeknél az input adatok hitelessége, feldolgozhatósága jelent elsődleges követelményt.

X. ÉVF. 2022. 1. SZÁM 30-34

DOI: 10.24387/CI.2022.1.5

Felhasznált irodalom:

AGAFONOVA, N. P. – MEDVEDEVA, E. A. – SERDYUKOV, A. A. – KEMPF, A. A. – KALASHNIKOVA, O. G. (2021): Developmental Prospects of Management Accounting in Russia. in: The Challenge of Sustainability in Agricultural Systems. Springer International Publishing. 29 p. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-72110-7_29

BAJNAI, P. – FENYVES V. (2021): A controlling szerepének és eszköztárának átalakulása a digitalizáció hatására. Controller Info Vol 9. No. 4. pp 2-8. https://doi.org/10.24387/CI.2021.4.1

BÁRCZI, J. – SZABÓ, Z. – ZÉMAN, Z. (2013): A kockázatkezelés controlling vetületei. Controller Info Vol. 1. No. 11 pp. 15-20.

BÉRESNÉ, M. B. – LAKATOS, V. – TÖMÖRI, G. (2020): Az intellektuális tőke hatékonysága, mint meghatározó innovációs tényező. International Journal of Engineering and Management Sciences / Műszaki és Menedzsment Tudományi Közlemények Vol. 5. No.1. pp. 419-428.

BÖCSKEI, E. – BÁCS, Z. – FENYVES, V. – TARNÓCZI, T. (2015): Kockázati tényezők lehetséges előrejelzése, a gazdálkodás felelősségének kérdése a számviteli beszámolóból nyerhető adatok tükrében. Controller Info Vol. 3. No. 3. pp. 7-14.

BRASSLEY, P. – HARVEY, D. – LOBLEY, M. – WINTER, M. (2013). Accounting for agriculture: The origins of the Farm Management Survey. The Agricultural History Review, Vol. 61, No. 1, pp. 135–153. http://www.jstor.org/stable/43698503 (olvasva: 2022. január 27.)

Business and Economics. Elérhető: https://nifa.usda.gov/topic/business-and-economics (olvasva: 2021. december 27.)

COOK, M. L. – CHADDAD, F.R. (2000): Agroindustrialization of the global agrifood economy: bridging development economics and agribusiness research. Agricultural Economics, Vol. 23 No. 3, pp. 207-218.

Farm Financial Fluency Training Program. Elérhető: https://www.mnp.ca/en/media/farm-financial-fluency-training-program (olvasva: 2021. december 27.)

DANYI BOLL, A. – HORVÁTH, ZS. – LAKATOS, V. – SZAKÁCS, A. (2020) Tanulságok a devizahitelezésből – pénzügyi fogyasztóvédelem Controller Info Vol. 8. No. 2. pp. 6-15. DOI: 10.24387/CI.2020.2.2

FRANKLIN, J. S. (2014): Truly Handmaidens to Policy? Evaluating Agricultural Economists’ Claim to a Distinct Tradition of Applied Economics. History of Political Economy Vol. 46, No. 4, pp. 545-571.

GIRAUDEAU, M. (2017): An Essay on the History of Accounting and Agriculture. Accounting History Review Vol. 27, No. 2, pp: 201-215 DOI: 10.1080/21552851.2017.1314014

HANSEN, E.G. – SCHALTEGGER, S. (2016): The sustainability balanced scorecard: a systematic review of architectures”, Journal of Business Ethics, Vol. 133, No. 2, pp. 193-222.

HAZELL, P. – POULTON, C. – WIGGINS, S. – DORWARD, A. (2010): The future of small farms: trajectories and policy priorities. World Development, Vol. 38 No. 10, pp. 1349-1361.

HOPPER, T. – TSAMENYI, M. – UDDIN, S. – WICKRAMASINGHE, D. (2009): Management accounting in less developed countries: what is known and needs knowing, Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 22, No. 3, pp. 472-514.

HORNGREN, C.T. – FOSTER, G. – DATAR, S.M. (2011): Cost Accounting: A Managerial Emphasis, 14th ed., Englewood Cliffs, NJ. 911 p.

KONTSEVOY, G. – ERMAKOV, D. – RYLOVA, N. – LEOSHKO, V. – SAFONOVA, M. (2020): Management accounting of agricultural production: improving planning and standardization of costs in the management information system. Revista Amazonia Investiga. Vol. 9. No. 27, pp. 284-293. DOI: http://dx.doi.org/10.34069/AI/2020.27.03.31

LAKATOS, V. (2011): A KKV-k kontrolling sajátosságai Kelet-Magyarországon. Körös Tanulmányok Vol. 14. pp. 17-22.

LAKATOS, V. (2017): Kontrolling eszközök a kkv-k kockázatcsökkentésében. Gradus Vol. 4, No.2, pp. 544-550. ISSN: 2064-8014

LAKATOS, V. – MAKAI, SZ. – SZAKÁCS, A. (2021): Méret függő kontrolling sajátosságok a mezőgazdasági vállalkozások esetén. (2021) Controller Info Vol. 11, No. 1, pp 24-29. DOI: 10.24387/CI.2021.1.5

LAVIA LOPEZ, O. – HIEBL, M.R.W. (2015): Management accounting in small and medium-sized enterprises: current knowledge and avenues for further research. Journal of Management Accounting Research, Vol. 27, No. 1, pp. 81-119.

MÄKINEN, H. (2013). Farmers’ managerial thinking and management process effectiveness as factors of financial success on Finnish dairy farms. Agricultural and Food Science, Vol. 22, No. 4, pp. 452-465.

MALMI, T. – BROWN, D.A. (2008): Management control systems as a package – opportunities, challenges and research directions. Management Accounting Research, Vol. 19, No. 4, pp. 287-300.

MUSINSZKI, Z. (2014): Cost to be a cost? Cost in the management accounting. In: Zéman, Zoltán (szerk.) Controller Info Studies I. Budapest, Magyarország : Copy & Consulting Kft. pp. 134-138.

NDEMEWAH, S.R. – MENGES, K. – HIEBL, M. R. W. (2019): Journal of Accounting & Organizational Change Vol. 15 No. 1, pp. 58-86 DOI 10.1108/JAOC-05-2018-0044

Nugroho, A. D. – Bhagat, P. R. – Magda, R., & Lakner, Z. (2021): The impacts of economic globalization on agricultural value added in developing countries. PLOS ONE, 16(11). http://doi.org/10.1371/journal.pone.0260043

PAUL, C.M. – NEHRING, R. – DANKER, D., SOMWARU, A. (2004): Scale economies and efficiency in US agriculture: are traditional farms history?, Journal of Productivity Analysis, Vol. 22, No. 3, pp. 185-205.

QUINN, M. (2011). Routines in management accounting research: further exploration. Journal of Accounting & Organizational Change, Vol. 7, No. 4, pp. 337-357.

REARDON, T. – BARRET, C.B. (2000): Agroindustrialization, globalization, and international development: an overview of issues, patterns, and determinants, Agricultural Economics, Vol. 23 No. 3, pp. 195-205.

SABJÁN J. – SUTUS I. (2003): Vezetői számvitel az agrártermelésben. Budapest, Szaktudás Kiadó Ház Rt. 254 p.

TAYLOR, H.C. (1937): Early history of agricultural economics. Journal of FarmEconomics, Vol. 22 No. 1, pp. 84-97.

TRUHACHE0, V. I. – KOSTYUKOVA, E. I. – BOBRISHEV, A. N., (2017): Development of management accounting in Russia. Revista Espacios, Vol 38. No. 27, pp 1-7. ISSN 0798 1015

TÚRÓCZI I. (2011) Kontrolling és vezetői számviteli módszerek gyakorlati alkalmazhatósága a mezőgazdaságban. 54. Georgikon Napok Keszthely pp. 512-517.

VÉRY Z. (2001): Mezőgazdasági üzemek korszerű irányítása. Gazdálkodás, Vol. 45, No.1, pp. 25–32.

Vezetői számvitel. http://ecopedia.hu/vezetoi-szamvitel (Olvasva: 2022.01.15.)

VIZDÁK, K. – LAKATOS, V. – KIRÁLY, J. (2001): Mezőgazdasági családi vállalkozások Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Gazdálkodás Vol. 45. No. 3. pp. 25-32.

ZÁRDA N. (2008): A vezetői számvitel alkalmazásának szükségessége a mezőgazdaságban Vezetéstudomány Vol. 39. No. 11. pp.45-53.

ZÉMAN Z. (2021): Controlling kutatás jelene és jövője. Controller Info Vol. 9. No. 4. pp. 67-73. DOI: 10.24387/CI.2021.4.12

Zoltán, Zéman – Csaba, Lentner  (2018): THE CHANGING ROLE OF GOING CONCERN ASSUMPTION SUPPORTING MANAGEMENT DECISIONS AFTER FINANCIAL CRISIS. POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES (2081-7452 ): 18 1 pp 428-441