Humán erőforrás fejlesztés kontrollingja személyiségelemzés és vállalati eredményesség mutatók összekapcsolásával

Írásunkban arra keressük a választ, hogy milyen kapcsolat mutatható ki vállalati vezetők kompetenciái és a vállalati vagy szervezeti hatékonyság között. A személyiségelemzéshez az adatgyűjtést a Dr. William Moulton Marston által kidolgozott DISC személyiségelemző módszerre épülő online személyiségelemző rendszerben végeztük. A vizsgálat során statisztikai módszerekkel elemeztük a jó, átlagos és támogatást igénylő kategóriába sorolt cégek eredményessége és a cégek vizsgálatba bevont 82 felsővezetőjének személyiségjegyei között kimutatható összefüggéseket. Vizsgáltuk a három teljesítmény-kategória felsővezetőinek 12 – képzéssel és coaching folyamatokkal fejleszthető – viselkedésmódra vonatkozó átlagértékeit az eltérésekre és a szórásra fókuszálva. Kutatásunk során megállapítottuk, hogy az azonos munkakörben dolgozó vezetők személyiségprofiljai szoros összefüggést mutatnak a szervezeti teljesítménnyel és a 12 tényező elemzése személyenként ad elegendő információt a személyes fejlesztési tervek kidolgozásához, és tervezhető lesz ezeknek a vállalati teljesítményre gyakorolt hatása. Feltártuk azt is gap analízissel, hogy a kompetencia hiányok nem csak képzéssel és más személyes fejlesztő programokkal pótolhatók, hanem megfelelő vezetőtárs kinevezésével is.

X. ÉVF. 2022. 1. SZÁM 24-29

DOI: 10.24387/CI.2022.1.4

Felhasznált irodalom

Boda, G. (2003): A láthatatlan tőkét is lehet és kell mérni. Letöltés dátuma: 2021. 11 18, forrás: Menedzsment Fórum: https://mfor.hu/cikkek/vallalatok/A_lathatatlan_toket_is_lehet_es_kell_merni.html

Boda, G. (2008): A tudástőke mérési módszerei és használhatóságuk. Letöltés dátuma: 2021. 12 13, forrás: Boda & Partners: http://bodaandpartners.com/resources/uploads/2013/06/A_tudastoke_meresi_modszerei.pdf

Boda, G. – Juhász, P. – Stocker, M. (2009): A tudás mint termelési tényező. Köz-gazdaság, 4(3), 117-132.

Boda, G. – Juhász, P. – Matyusz, Z. – Stocker, M. (2021): A fenntartható gazdasági növekedés és a tudástőke. Közgazdasági Szemle, LXVIII(Különszám), 2-35.

Camilleri, M. (2020): Using the balanced scorecard as a performance management tool in higher education. Management in Education, 35(1), 10-21.

Fazekas, K. (2017): Nem kognitív készségek kereslete és kínálata a munkaerőpiacon. Letöltés dátuma: 2021. 12 11, forrás: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaságtudományi Intézet: http://econ.core.hu/file/download/bwp/bwp170

Glaveski, S. (2019. 10 2): Developing Employees: Where Companies Go Wrong with Learning and Development. Letöltés dátuma: 2021. 03 11, forrás: Harvard Business Review: https://hbr.org/2019/10/where-companies-go-wrong-with-learning-and-development

Hanushek, A. E., – Woessmann, L. (2020):Education, knowledge capital, and economic growth. In S. Bradley, & C. Green (szerk.), The Economics of Education – A Comprehensive Overview (second. kiad., old.: 171-182).

Hofer, M. (2018): HR controlling a vállalati gyakorlatban. Letöltés dátuma: 2022. 1 10, forrás: Széchenyi István Egyetem: https://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/kautzkiadvany2018/Hofer%20M%C3%A1ria_Kautz_2018_Tanulm%C3%A1ny.pdf

Mészáros, V. (2021): A felsőoktatás minősége és a szabályozáskomplexitás. In N. Birher, & Á. O. Homicskó (szerk.), Szabályozáskomplexitás (old.: 185-208). Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar.

OECD. (1996): The Knowledge-based Economy. Paris. Retrieved 12 10, 2021, from https://www.oecd.org/naec/THE-KNOWLEDGE-ECONOMY.pdf

Sándori, Z. (2001): Mi a tudásmenedzsment? Letöltés dátuma: 2021. 12 14, forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár: https://mek.oszk.hu/03100/03145/

Vass, V. (2020): A tudásgazdaság és a 21. századi kompetenciák összefüggései. Új Munkaügyi szemle, I(1), 30-37. Letöltés dátuma: 2021. 12 14, forrás: https://www.metropolitan.hu/upload/62972a5434e437a440115eace52810492fdb4273.pdf

WEF. (2019): The Global Competitiveness Report 2019. Letöltés dátuma: 2021. 12 5, forrás: World Economic Forum: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

WEF. (2020): The future of Jobs Report. Letöltés dátuma: 2021. 12 12, forrás: World Economic Forum: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020

Zéman, Z. – Tóth, A. (2018): A stratégiai pénzügyi kontrolling és menedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó, 211 p. (2018)