A vezetőség szervezeti alakulása magyarországi irányításszerző felvásárlások során

A vállalatfelvásárlások és összeolvadások hosszú évtizedek óta jelentős szerepet töltenek be az üzleti életben. Az ilyen jellegű ügyletek a vertikális integráció és a diverzifikációs stratégia megvalósításának gyakori megjelenési formái. A tanulmány a vállalatok szervezeti működésének, stratégiai menedzsmentjének és magatartásának megértéséhez és további kutatásához kíván hozzájárulni.

CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. KÜLÖNSZÁM 29-33

DOI: 10.24387/CI.2021.különszám.5

Felhasznált irodalom:

Akhigbe, A. – Madura, J. & Spencer, C. (2004). Partial Acquisitions, Corporate Control and Performance. Applied Financial Economics

Balaton, K. – Hortoványi, L. – Incze, E. – Lackó, M. – Szabó, Zs. R. – Tari, E. (2014) Stratégiai menedzsment, Akadémiai Kiadó, Budapest

Bognár, E. X. (2005): A vállalati összeolvadások és fúziók megvalósításának kihívásai, avagy játék határok nélkül?, in Dr. habil Józsa László, Dr. habil Varsányi Judit (szerk.): Marketingoktatás és kutatás a változó Európai Unióban. Széchenyi István Egyetem: Győr.

Chandler, A. D. (1962): Strategy and Structure. Cambridge, Mass: MIT Press.

Kucséber, L. Z. (2020) A magyarországi fúziók és felvásárlások elemzési lehetőségeinek feltárása, Vezetéstudomány – Budapest Management Review, 51 (7-8). pp. 42-52.

Kucséber, László Zoltán (2019): The Targets of The Acquirer Companies in Hungary: Aggregate Statistical Data and The Financial Analysis of A Target Company. In: Suresh, P. (szerk.) Proceedings of Academics World International Conference: Florence, Italy, 19-20th January, 2019,   IRAJ Research Forum,  pp. 2-7., 6 p.

Lukács, Edit (2005): A VÁLLALATELMÉLETEK MEGHATÁROZÓ CSOPORTJA – A MAGATARTÁSI ELMÉLETEK. Gazdaságtudományi Közlemények, 4. kötet 1. szám (2005) p. 35-49

Solomon, Jill (2007): Corporate Governance and Accountability. Wiley, Hoboken, 386.

Sulok, Z. (2001) Fúziók és felvásárlások Magyarországon. Vezetéstudomány – Budapest Management Review

Tóth, T. (1998): Külgazdaságtan. Aula Kiadó.