Az innovációs stratégia fontossága a vállalkozások életében – elméleti megközelítés

Annak ellenére, hogy a menedzsment beruházással kapcsolatos döntései pénzt és időt igényelnek, az innováció számos vállalkozás számára továbbra is törekvés marad. Miért is nehéz innovációs törekvést, képességet létrehozni illetve fenntartani? Sokan abban a tévhitben élnek, hogy ennek a legnagyobb oka az innovációs képesség meghiúsulása. A probléma forrása ugyanakkor az innovációs stratégia hiányából is fakadhat. Innovációs stratégia nélkül a vállalkozás nem lesz képes kompromisszumos megoldást, döntést hozni és alkalmatlan lesz az innovációs rendszer összes elemének kiválasztására.

A tanulmány a stratégia, az innovációs stratégia fontosságát vizsgálja elméleti megközelítésből, amely szükséges a versenyelőny fenntartásához, amely versenyelőny fenntartása értéket teremt az ügyfelek és a vállalkozás számára. A tanulmány kitér annak a kérdéskörnek a vizsgálatára, hogy a versenyelőny fenntartása mellett az erőforrások hogyan válhatnak hozzárendelhetővé az innováció különböző típusaihoz, amely által sikerül a kompromisszumos megoltást, döntést megvalósítani. Végső soron a menedzseri döntések innovációs stratégiára gyakorolt hatása kerül górcső alá.

CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. KÜLÖNSZÁM 34-39

DOI: 10.24387/CI.2021.különszám.6

Felhasznált irodalom

COLLIS, D. J. – MONTGOMERY, C. A. (1995): Competing on Resources: Strategy in the 1990s, Harvard Business Review, 118-128

FISHER, M. L. – Hammond, J. H. – Obermeyer, W. R. – Raman, A. (1994): Making Supply Meet Demand in an Uncertain World. Harvard Business Review, 83-93.

FISHER, M. L. (1997): What is the Right Supply Chain for Your Product? Harvard Business Review, 105-116

GARVIN, D. A. (1987): Competing on the Eight Dimensions of Quality. Harvard Business Review, 65 (6)

HAMMER, M. (2004): Deep Change: How Operational Innovation Can Transform Your Company. Harvard Business Review, 82 (4)

HAYES, R. – PISANO, G. P. (1994): Beyond World-Class: The New Manufacturing Strategy, Harvard Business Review, 77-86

HENDRICKS, B. K. – SINGHAL, V. R. (1997): Does Implementing an Effective TQM Program Actually Improve Operating Performance? Empirical Evidence from Firms That Have Won Qualty Awards, Management Scienece, Vol. 43. No. 9. 1258-1274. o.

KAPLAN, R. S. – NORTON, D.P. (2008): Mastering the management system, Harvard Business Review, 63-78

KARMARKAR, U. – PITELADDO, R. U. (1997): Quality, Class, and Competition. Management Science, Vol. 43. No. 1, 27-39. o.

KRAJEWSKI, L. J. – RITZMAN, L. P. – MALHOTRA, M. K. (2013): Operations Management: Processes and Supply Chains, 10th edition, New Jersey: Prentice Hall

PISANO, G. P. – SHIH, W. C. (2009): Restoring American Competitveness. Harvard Business Review, 87, 114-125

PISANO, G. P. – SHIH, W. C. (2012): Does America Really Need Manufacturing? Harvard Business Review, 90, 94-102.

PISANO, G (2015): You need an innovation strategy, Harvard Business Review, 44-54.

PORTER, M. E. (1996): What is Strategy? Harvard Business Review, 61-78

PORTER, M. E. (2008): The five competitive forces that shape strategy, Harvard Business Review, 79-94.

SAKAKIBARA, S. – FLYNN, B. B. – SCHROEDER, R. G. – MORRIS, W. T. (1997): The Impact of Just-In-Time Manufacturing and Its Infrastructure on Manufacturing Performance. Management Science, 43 (9)

STALK, G. – EVANS, P. – SHULMAN, L. E. (1992): Competing on Capabilities: The New Rules of Corporate Strategy. Harvard Business Review, 70 (2).

VÖRÖS, J. (2006): The dynamics of price, quality and productivity improvement decisions. European Journal of Operational Research, 170, 809-823.

VÖRÖS, J. (2009): Az üzleti stratégia ideális hossza. Vezetési ismeretek III. Jubileumi kiadvány a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet alapításának 50. évfordulójára. Miskolc-Lillafüred 2009, május 19-20. 188-200 oldal.

VÖRÖS, J. (2010): Termelés- és szolgáltatásmenedzsment, Akadémiai Kiadó, Budapest.

WALLEIGH, R. C. (1986): What’s Your Excuse for not Using JIT? Harvard Business Review, 64 (2)

WHELLWRIGHT, S. C. – HAYES, R. H. (1985): Competing Through Manufacturing. Harvard Business Review, 63 (1)