Some international experiences about activities of public service media service providers

In my research, I placed the main emphasis on the extent of the correlations between economic variables
and their different magnitudes, in order to shed light on which economic variable has an impact on
the development of the profitability of public service media providers.
CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. KÜLÖNSZÁM 57-62
DOI: 10.24387/CI.2021.különszám.10

Going Green All The Way- An Empirical Study About Inculcating Sustainable And Responsible Behavior In University Students In Hungary

Universities, these days are focusing on several areas which have become the need of the hour. One of
them which tops the list is campus sustainability. The study has been conducted in Hungary and students
from various Hungarian universities have participated in the survey. It measures the impact of
university’s role in sustainable development on campus sustainability with moderating role of student’s
sustainability involvement and responsible behavior. The study emphasizes on the importance of sustainability
at university and what factors are necessary to enhance it.
CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. KÜLÖNSZÁM 51-56
DOI: 10.24387/CI.2021.különszám.9

A nemzetközi laboratóriumi műszergyártók és a hazai laboratóriumi műszerforgalmazók diádikus kapcsolata versenyképességük növelése érdekében

A hazai kémiai analitikai laboratóriumi mûszerpiac ellátásláncbeli tagjainak versenyképességi vizsgálata
a partneri együttmûködés hatékonysága szempontjából, szegmens specifikus sajátosságok figyelembe
vételével.
CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. KÜLÖNSZÁM 44-50
DOI: 10.24387/CI.2021.különszám.8

Az algoritmikus kereskedés anatómiája

Az online tõzsdei kereskedés az elmúlt öt évben újra reneszánszát élte és éli köszönhetõen a technológiai
innovációnak, jogi harmonizációnak. A sok millió új belépõ egyik fõ motivációja, hogy fialtassák pénzüket,
lehetõleg minél többet és gyorsabban. A világ ebben a tekintetben nem változott.
CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. KÜLÖNSZÁM 40-43
DOI: 10.24387/CI.2021.különszám.7

Az innovációs stratégia fontossága a vállalkozások életében – elméleti megközelítés

A tanulmány a stratégia, az innovációs stratégia fontosságát vizsgálja elméleti megközelítésbõl, amely
szükséges a versenyelõny fenntartásához, amely versenyelõny fenntartása értéket teremt az ügyfelek és
a vállalkozás számára.
CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. KÜLÖNSZÁM 34-39
DOI: 10.24387/CI.2021.különszám.6

A vezetőség szervezeti alakulása magyarországi irányításszerző felvásárlások során

A tanulmány a magyarországi felvásárlások körében az irányításszerzõ felvásárlások szegmensére koncentrál.
Az empirikus kutatásban megvizsgáljuk a céltársaságok vezetõségeinek esetleges átalakulását,
kialakítását a magyarországi irányításszerzõ felvásárlások során.
CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. KÜLÖNSZÁM 29-33
DOI: 10.24387/CI.2021.különszám.5

A vezetői számvitel, a költségelemzés és a vállalati információs rendszerek jelene és jövője

A vállalatok számára elérhetõ szervezeti és piaci adatok mennyisége és minõsége versenyképességi
kulcstényezõ. A vállalati információs rendszerek fejlõdésével a vezetõi számvitel szerepe is változik.
A költségelemzési folyamat stratégiai szerepét fontos vizsgálni az információs rendszerekkel megalapozott
kvalitatív fejlesztések megtervezése céljából.
CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. KÜLÖNSZÁM 21-28
DOI: 10.24387/CI.2021.különszám.4

Digitális jegybankpénz – CBDC

A cikkemben azt vizsgálom, hogy pontosan mit is jelent a digitális jegybankpénz, hogyan befolyásolja a
gazdaságot, továbbá, hogy milyen közgazdasági vonatkozásai vannak az esetleges bevezetésének, és milyen
problémákkal kell szembenézni az ezt bevezetni kívánó gazdaságnak, milyen elméleti és gyakorlati
kérdéseket kell megoldani.
CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. KÜLÖNSZÁM 12-20
DOI: 10.24387/CI.2021.különszám.3

Az IFRS-ek bevezetésének problémái Ukrajnában

Ukrajna eurointegrációs politikájának hatására a számvitel területén új stratégiai program kidolgozására
került sor, mely hatására az IFRS-ek bevezetése és széles körû alkalmazása elsõdleges céllá vált az
üzleti kapcsolatok bõvítése érdekében. Ahogy sok már országban, úgy Ukrajnában is több probléma
merült fel a bevezetés folyamatában, melyek azonosítása a célunk munkánkban. Fontosnak tartjuk, hogy
amellett, hogy felismerjük a problémákat, javaslatokat tegyünk azok megoldására.
CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. KÜLÖNSZÁM 8-11
DOI: 10.24387/CI.2021.különszám.2

Kényszeradta lehetőség a pénzügyi digitalizációban

A pénzügyi szektor digitalizációja és az innovációk elterjedése csak a fogyasztói igényekkel harmonizálva
valósulhat meg. A fogyasztói döntések alapja az ügyfélélmény és a kiberbiztonság, így azok a pénzügyi
szolgáltatók versenyképesek, amelyek gyorsabb és biztonságosabb megoldásokat találnak a hirtelen
megváltozott fogyasztói elvárásokra.
CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. KÜLÖNSZÁM 2-7
DOI: 10.24387/CI.2021.különszám.1