AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ELLENŐRZÉSEI HASZNOSULÁSÁNAK NEHÉZSÉGEI AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL I.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve, amely az ellenőri megállapításai és javaslatai által értékteremtő módon segíti a közvagyon és közpénzek szabályszerű, gazdaságos és eredményes felhasználását. Alapvetően szekunder kutatással és esettanulmány módszerével mutatjuk be a számvevőszéki ellenőrzési javaslatok hasznosulását önkormányzati ellenőrzési fókusszal, az utóellenőrzések tapasztalatait feldolgozva. A feltárt hibák, hiányosságok felszámolására készített intézkedési tervek kutatásunk alapján nem minden esetben kerülnek ténylegesen és megfelelően végrehajtásra. Tanulmányunk fontos következtetése, hogy az ellenőrzési tevékenységhez tartozó erőforrás áldozat a közjó és a társadalom érdekében alapvetően csak az ellenőrzöttek aktív együttműködésével hasznosulhat, amely esetenként sérül. Az utóellenőrzési tapasztalatok alátámasztják az önkormányzati alrendszer rendszeres monitoring tevékenységének szükségességét. Javasolt az önkormányzati belső ellenőrzés és az átfogó számvevőszéki ellenőrzés szinkronjának megteremtése.

XI. ÉVF. 2023. 4. SZÁM 32-34

DOI: 10.24387/CI.2023.4.7

Cikk megtekintése: http://controllerinfo.hu/wp-content/uploads/2024/02/ContrInf_beliv_2023-04_negyedev-7.pdf

IRODALMI FELDOLGOZÁS

BÁGER, G. (2006): A köz- és magánszféra együttműködése és a számvevőszéki ellenőrzés. PÉNZÜGYI SZEMLE, 51. évf. 1. sz. 57–78. o.

BÁN, E. (2019): Az ellenőrzés alapjai. Budapest: Perfekt Kiadó Zrt. ISBN 9789633948477

BÓKA, J. – GOMBOS, K. –SZEGEDI, L. (2019): Az Európai Unió Intézményrendszere. Dialóg Campus Kiadó, Budapest ISBN: 978-615-6020-78-9

BONCZ, I. (ed) (2015): Kutatásmódszertani alapismeretek. Pécs: Pécsi Tudományegyetem. ISBN 978-963-642-826-6.

DOMOKOS, L., (2019): Miként támogatja az Állami Számvevőszék a jó kormányzást a közpénzügyek területén? POLGÁRI SZEMLE 15: 1-3 pp. 46-64., 19 p. https://doi.org/10.24307/psz.2019.0904

DOMOKOS, L. – RENKÓ, ZS. – GÁL, N. – PÁLMAI, G. (2016): A jó kormányzás építőkövei – fókuszban a legfőbb pénzügyi ellenőrző szerv, az Állami Számvevőszék. Tanulmány sorozat. Az ellenőrzések és azok hasznosulása az ellenőrzöttek szintjén. [online] https://www.asz.hu/elemzesek-archivum

EUROPA.EU, Európai Számvevőszék (2019): Közpénzellenőrzés az Európai Unióban – Kézikönyv az Európai Unió és az uniós tagállamok legfőbb ellenőrző intézményeiről. [online] https://op.europa.eu/webpub/eca/annual-activity-report-2019/hu/index.html

EUROSAI 2022. [online]  https://www.asz.hu/eurosai

INTÉZMÉNYI STRATÉGIA, Állami Számvevőszék 2021, ÁSZ belső dokumentum

INTOSAI 2022.  [online] https://www.asz.hu/intosai

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE 2011.

TÍMÁR, B. – KOCSIS, A. CS. – SZÓLYA, I. – FELFÖLDI, I. – MÉSZÁROS, L. (2018): A közpénz-befektetés átláthatósága. Ellenőrzési tapasztalatok az önkormányzatoknál. [online] https://www.asz.hu/elemzesek

1989. évi XXXVIII. törvény az Állami Számvevőszékről

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről (ÁSZ törvény) asz.hu  [online] https://www.asz.hu/hu/sajtokozlemenyek/150-eve-jott-letre-az-allami-szamvevoszek-ma-van-az-asz-szuletesnapja(letöltve 2022.09.03.)