Az árnyékbankrendszer és értékpapírosítás az Egyesült Államokban

Az árnyékbankrendszerek egyik fontos kialakulási helyszíneként tekintünk az Egyesült Államokra. Egyrészt az árnyékbankrendszer fogalmát elôször az USA-ban azonosították. Másrészt az Egyesült Államokban az árnyékbanki szereplôk indították el a 2007-2009-es pénzügyi válságot, de az árnyékbankrendszer további fejlôdésének is meghatározó tényezôi maradtak. Az árnyékbankrendszerbôl kiinduló tovagyûrûzô hatások ugyanis olyan rendszerszintû (szisztematikus) kockázatokat1 indukálnak, melyek tovaterjedését a jegybankoknak és a monetáris hatóságoknak meg kell tudni akadályozni a pénzügyi rendszer stabilitása érdekében.

Controller Info 2016. IV. évf. (3) szám 37-41.

Zárt tartalom.