Finanszírozási módok az építőiparban, a környezettudatos építkezésért

Az építôiparban felfedezhetô egy újítási folyamat, melynek középpontjában a környezettudatos építési szektor kialakítása áll, azaz a környezetre veszélytelen anyagok használata az építkezési folyamatok alatt, illetve energetikai újdonságok alkalmazása, az energia megtakarítás céljából. Az energia megtakarítása … tovább »

A marketingcontrolling rendszerszemlélete

A marketingcontrolling részrendszer (önmagában rendszer), amely a vállalati controlling integráns része – a többi vállalati controlling részrendszerhez hasonlóan – három alrendszerbôl épül fel, melyek a következôk: információ-, tervezô-, és ellenôrzôrendszer. A rendszer specifikuma a tervezôrendszeren … tovább »

Ipar 4.0 – költségrendszer 4.0? Innovációk a költségrendszerekben

Gazdaságtörténeti példák sokasága bizonyítja, hogy a gazdasági, mûszaki, informatikai változások a döntéstámogatást, a controllingot is folyamatos megújulásra késztetik, ösztönzik. Egy adott korszak mûszaki innovációi indokolttá, informatikai innováció lehetôvé tették a költségrendszerek folyamatos fejlesztését. A fejlesztés, … tovább »

A Controlling Megatrendek egyes információ-technológiai vonatkozásai (I. rész)

A következôkben a Controlling rendszerek fejlôdését kísérô fontosabb tendenciákat emeljük ki a rendszereket támogató információ-technológia területérôl. A kiindulást magának a Controllingnak a fejlôdési irányai adják. A trendek jellemzôje kettôs: egyrészt fejlôdik és halad a meglévô … tovább »

A vállalkozási teljesítmény mérésének mutatói és alkalmazásuk (I. rész)

A pénzügyi mutatók a vállalkozások mûködésének, hatékonyságának, jövedelmezôségének, finanszírozási helyzetének, tôkeellátottságának elemzésére szolgálnak. A pénzügyi teljesítmény mérésére számos és sokfajta mutatót lehet felhasználni, amelyek a legegyszerûbb eljárásoktól (statisztikai módszerek) a bonyolultabb módszerekig terjedô eszköztárból választhatók. … tovább »

Hiteles vagy „félrevezető” számviteli információk értékelése a nemzetközi és magyar gyakorlat összehasonlításában

A controlling, illetve a vezetôi számvitel a vezetés feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi és nem pénzügyi információkat szolgáltat a megalapozott és hatékony döntéshozatal érdekében. Ugyanakkor a számviteli mutatókat elsôsorban jelentési és ellenôrzési célokra fejlesztették ki, és … tovább »