Az egészségipari innovációk finanszírozása napjainkban

A koronavírus-járvány előtérbe helyezte az egészségipari innovációkat, számos magyar és nemzetközi kutató és kutatóintézet végzett a pandémiás időszakban releváns kutatásokat, készített hiánypótló tanulmányokat a magyar és nemzetközi egészségipar egy-egy szegmenséről (főképp biotechnológia és digitális egészségügy). E művek rövid kitekintése is helyet kap a tanulmányban. A továbbiakban az egészségipar sajátos finanszírozási jellemzőinek és lehetőségeinek ismertetése után áttekintésre kerülnek a forráskihelyezés kedvelt egészségipari területei; a legfőbb hazai és nemzetközi támogatási formák friss számadatokkal alátámasztva, és meghatározásra kerül a globális, európai és magyar egészségiparba irányuló kockázati tőkebefektetések nagysága.

X. ÉVF. 2022. 2. SZÁM 52-57

DOI: 10.24387/CI.2022.2.9

FELHASZNÁLT IRODALOM

ANTALÓCZY K. – HALÁSZ GY. I. (2011): Magyar biotechnológiai kis-és középvállalatok jellemzői és nemzetköziesedésük. Külgazdaság, LV. évf. 2011. szeptember-október

BAJMÓCZY Z. (2010): A tudás-intenzív vállalkozások működési sajátosságai és formálódásukat befolyásoló tényezők – Tudáshasznosulást, tudástranszfert szolgáló eszköz- és feltételrendszer kialakítása, fejlesztése a Szegedi Tudományegyetemen és a Dél-alföldi Régióban – 2. Résztanulmány, Szeged, 2010. Elérhető: https://www.inno.u-szeged.hu/download.php?docID=38431 (olvasva: 2022. március 16.)

BERGER A.N. – UDELL G.F. (1998) The Economics of Small Business Finance: The Role of Private Equity and debt markets in the Financial Growth Cycle. Journal of Banking and Finance 22

BUZÁS N. (2011): Az innováció finanszírozása / Az innovációs folyamat finanszírozása. IN Pörzse G. [2011]: Kutatásszervezés és innovációmenedzsment az egészség-és élettudományok területén, Semmelweis Kiadó, Budapest

BUZÁS N. (2019): Egészségipari fejlesztések jellegzetességei és buktatói. EIT Health iDay 2019 ppt.

DEALROOM.CO (2021/a): Digital healthcare: patient-first? Proactive, decentralized, personalized, value-based. Dealroom.co, 2021. April, Elérhető: https://dealroom.co/uploaded/2021/04/Healthtech-Dealroom-Inkef-Capital-MTIP-final-smol.pdf?x35934 (olvasva: 2022. március 16.)

DEALROOM.CO (2021/b): Global Health & Biotech investment update. Dealroom.co, 2021. October, Elérhető: https://dealroom.co/uploaded/2021/10/Dealroom-Emerge-GHI-health-biotech-report-2021.pdf?x72253 (olvasva: 2022. március 25.)

DEFRANCESCO L. (2021): Financing breaks all records in 2020. Nature Biotechnology, VOL 39, 9 February 2021. DOI: 10.1038/s41587-021-00817-7, Elérhető: https://www.nature.com/articles/s41587-021-00817-7.pdf (olvasva: 2022. március 25.)

DELSUC, B. (2019): The European landscape of listed biotech companies: 2018 review. Biotellytics, biotechradar.eu, 2019, France, Elérhető: https://biotechradar.eu/wp-content/uploads/reports/European%20landscape%20listed%20biotech-2018%20Review-Biotellytics-biotechradar.eu.pdf (olvasva: 2022. március 25.)

EURÓPAI BIZOTTSÁG (2020): What is Horizon Europe? Elérhető: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_hu (olvasva: 2022. január 7.)

EURÓPAI BIZOTTSÁG (2022?): Kutatás és innováció – Kutatás és innováció a Covid19 elleni küzdelemben. Elérhető: https://hungary.representation.ec.europa.eu/strategia-es-prioritasok/fontosabb-unios-szakpolitikak/kutatas-es-innovacio_hu (olvasva: 2022. május 7.)

EUROPEAN COMMISSION (2020): What is Horizon 2020? Elérhető: https://wayback.archive-it.org/12090/20220124080448/https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020 (olvasva: 2022. január 7.)

EUROPEAN COMMISSION (2021/a): EU4Health 2021-2027 – a vision for a healthier European Union, Elérhető: https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_en (olvasva: 2022. január 7.)

EUROPEAN COMMISSION (2021/b): Horizon 2020 Dashboard. Funding & tender opportunities, Elérhető: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard (olvasva: 2022. január 7.)

EUROPEAN INSTITUTE OF INNOVATION & TECHNOLOGY (2019): EIF and EIT Health collaborate. . Elérhető: https://eit.europa.eu/news-events/news/eif-and-eit-health-collaborate (olvasva: 2022. január 7.)

EUROPEAN INVESTMENT BANK GROUP (2021): Health overview 2021, Elérhető: https://www.eib.org/attachments/thematic/health_overview_2021_en.pdf (olvasva: 2022. január 7.)

EUROPEAN UNION (2020): What is the InvestEU Programme? Elérhető: https://europa.eu/investeu/about-investeu/what-investeu-programme_en (olvasva: 2022. január 7.)

FALTIN F. (2020): Digital Health in Europe: Analysis of 600+ Startups from the Last Decade. speedinvest.com, November 2, 2020, Elérhető:https://www.speedinvest.com/blog/digital-health-in-europe-analysis-of-600-european-startups-from-the-last-decade (olvasva: 2022. január 7.)

JÁKI E. (2019): Fiatal, korai fázisú társaságok forrásszerzési lehetőségei. IN Jáki E. et al. [2019]: A kockázati tőkefinanszírozás elméleti kérdései gyakorlati problémákkal illusztrálva I. Budapesti Corvinus Egyetem, 2019, ISBN 978-963-503-806-0 Elérhető: http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/4322/ (olvasva: 2022. március 11.)

LAKNER Z. ET AL. (2019): From Basic Research to Competitiveness: An Econometric Analysis of the Global Pharmaceutical Sector. Sustainability 2019, 11, 3125; DOI:10.3390/su11113125 Elérhető: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/11/3125?type=check_update&version=1 (olvasva: 2022. május 11.)

MAGYAR KOCKÁZATI- ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET (HVCA) (2021): HVCA 30 éves Jubileumi Évkönyv 2021, Pauker Nyomda, ISBN: 978-615-01-2244-1 Elérhető: https://www.hvca.hu/publikaciok/hvca-30-eves-jubileumi-evkoenyv-2021/ (olvasva: 2021. október 9.) settings

MALLINGUH E. –WASIKE C. – ZEMAN Z. (2020): The Business Sector, Firm Age, and Performance: The Mediating Role of Foreign Ownership and Financial Leverage. International Journal of Financial Studies, 2020, Volume 8, Issue 4, DOI: 10.3390/ijfs8040079 Elérhető: https://www.mdpi.com/2227-7072/8/4/79/htm (olvasva: 2022. május 11.)

MICCA P. (2021): Health Tech Industry Accounting Guide – Insights on accounting issues in health tech. Deloitte Analysis, second edition, March 2021, Deloitte Development LLC Elérhető: https://www2.deloitte.com/us/en/pages/audit/articles/health-tech-accounting-guide.html(olvasva: 2022. április 10.)

PAUN C. (2019): Financing and Investment in Biotechnology. IN Matei F.–Zirra D. [2019]: Introduction to Biotech Entrepreneurship: From Idea to Business – A European Perspective. Springer Nature Switzerland AG 2019, ISBN 978-3-030-22141-6, DOI: 10.1007/978-3-030-22141-6

STATISTA RESEARCH DEPARTMENT (2021/a): Biotechnology in Europe – Statistics & Facts. Oct 27. 2021, statista.com, Elérhető: https://www.statista.com/topics/3399/biotechnology-in-europe/#dossierKeyfigures (olvasva: 2022. március 29.)

STATISTA RESEARCH DEPARTMENT (2021/b): Digital health – Statistics & Facts– Statistics & Facts. Oct 27. 2021, statista.com, Elérhető: https://www.statista.com/topics/2409/digital-health/#dossierKeyfigures (olvasva: 2022. január 5.)

SVB (2022): Healthcare Investments & Exits annual 2022 – Healthcare Trends Reveal Venture Funding Set New Record. 2022 SVB Financial Group, Elérhető: https://www.svb.com/trends-insights/reports/healthcare-investments-and-exits (olvasva: 2022. február 15.)

SZERB L. (2006). Az informális tőkebefektetés és a kockázati tőke szerepe a vállalatok finanszírozásában. IN Makra Zs. [2006]: A kockázati tőke világa

SZITÁNÉ KAZAI Á.–PÖRZSE G. (2021): A Horizont 2020-tól a Horizont Európáig: az Európai Unió megelőző és jelenlegi kutatási és innovációs keretprogramja. Magyar Tudomány 182(2021)6, Akadémiai Kiadó, 2021. DOI: 10.1556/2065.182.2021.6.5