Az eredménykimutat ás tételeinek számviteli és controlling szempontú aspektusai

A számvitel egyrészt egy belső, másrészről egy külső információs rendszer, amely a vállalkozás vagyonáról, gazdálkodásának eredményéről és az azokban bekövetkezett változásokról tájékoztatja az érdekelteket. A számviteli beszámoló kiegészítő melléklete a számszaki adatokon túlmutatva, szöveges formában is tájékoztatja a számvitel címzettjeit az adott vállalkozás gazdasági helyzetéről. A beszámoló részeként bemutatásra kerülő vagyoni helyzet, eredménykimutatás és cash flow kapcsolatrendszerén belül jelen cikkben az eredménykimutatás tételeinek vizsgálata, annak számviteli és controlling szempontú megközelítése kerül a középpontba.

Controller Info 2013. I.évf.(8) szám 10-17.