Az IFRS-ek bevezetésének problémái Ukrajnában

Ukrajnában napjainkban aktívan folynak az eurointegrációs törekvések, emiatt a nemzetközi együttműködések bővítése, a külföldi befektetések vonzása, a nemzetközi piacra lépés szükségessége egyre nagyobb szerepet kap az ország határain belül. Ukrajna fejlődési törekvései nem hagyhatták érintetlenül a számvitel területét sem. Az elmúlt 10 évben egyre nagyobb hangsúlyt kapott a számviteli reformprogram. Sok európai országhoz hasonlóan Ukrajna szintén teret engedetett az IFRS-ek bevezetésének, ezzel is hozzájárulva az eurointegrációs politikájához. Mivel egy viszonylag fiatal országról beszélünk, így az IFRS-ek bevezetésének folyamata sok nehézséget rejtegetett önmagában. Munkánkban célunk azonosítani azon problémákat, melyek felmerültek az IFRS-ek bevezetésének folyamatában, emellett javaslatokat teszünk egyes problémák megoldására.

CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. KÜLÖNSZÁM 8-11

DOI: 10.24387/CI.2021.különszám.2

Felhasznált irodalom

1706/1998. (X. 28) Határozat a számviteli rendszer reform programjáról a nemzetközi standardok felhasználásával

1999. évi №996-XIV. Ukrajna törvénye „A számviteli és pénzügyi beszámolásról Ukrajnában”

911/2007. (IX. 24) Korm. rendelet a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok Ukrajnában történő alkalmazására vonatkozó stratégia jóváhagyásáról

ALON A. – DWYER  P .D. (2014):  Early Adoption of IFRS as a Strategic Response to Transnational and Local Influence, The International Journal of Accounting. Vol. 49. – p. 348–370. ISSN: 0020-7063

GOLOV S.F. (2007): Számvitel Ukrajnában: állapot felmérés és a fejlődés kilátásainak elemzése: monográfia. ISBN 978-966-364-545-2

KIREJCEV, G. (2010): A könyvelő és a könyvvizsgáló szerepe a bizonytalanság minimalizálásának folyamatában, mint a válságjelenségek alapja, Számvitel a mezőgazdaságban, 2010-es évfolyam, III. szám, pp. 33-35. BCC 65.052.9

KUZINA, R.V. (2015): Vállalati számvitel és beszámolás Ukrajnában: jelenlegi állapot és fejlesztési kilátások: Monográfia. ISBN 978-617-7243-94-5, 415 p.

PARXOMENKA, V. (2012). Pénzügyi beszámolás a nemzetközi szabványok szerint. Hírnök, hivatalosan az adókról, Ukrajna. Elérhető: http://www.visnuk.com.ua/ru/pubs/id/944 (olvasva: 2020.03.24)

PROCHAZKA, D. (2014): The Development of Capital Markets of New Countries after IFRS Adoption / Socioeconomic Research Bulletin.  Issue 4 (55).  p. 97–108. ISSN:  2313-4569

ROMANNA, K. – SLETTEN E. (2009): Why Do Countries Adopt International Financial Reporting Standards? / Working Papers No. 09-102.  p. 46 Elérhető: https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/09-102_1bc06d7-7340-4f0a-b638-e23211a40c41.pdf (olvasva: 2021.02.05)