Az utolsó „békeévtől ” napjainkig – a magyar bankrendszer mutatószámokon alapuló elemzése

Az európai bankrendszer stabilitása, sérülékenysége a 2008-as válság kirobbanása óta a szakemberek figyelmének középpontjába került. A szabályozórendszer változtatása a stabilitás növekedését irányozza elő. A cikk a magyar bankrendszer stabilitását, stabilitásának változását vizsgálja a CAMELS módszer segítségével. Az elemzés 2007-re (utolsó „békeév” a válság előtt) valamint a 2011- 2013 közötti időszakra irányul. Arra fókuszál, hogy a válság időszaka alatt a magyar bankrendszerben milyen változások történtek a fenti módszer vizsgálati szempontjai alapján.

Controller Info 2015. III.évf.(2) szám 45-51.