Az utolsó „békeévtől ” napjainkig – a magyar bankrendszer mutatószámokon alapuló elemzése

Az európai bankrendszer stabilitása, sérülékenysége a 2008-as válság kirobbanása óta a szakemberek figyelmének középpontjába került. A szabályozórendszer változtatása a stabilitás növekedését irányozza elő. A cikk a magyar bankrendszer stabilitását, stabilitásának változását vizsgálja a CAMELS módszer … tovább »

A válság hatása a magyar vállalatok tőkeszerkezetére különös tekintettel a hitelállományra

A 2008 őszén felgyorsuló nemzetközi pénzügyi válság véget vetett a kelet-közép – európai régió külföldi forrásból finanszírozott, dinamikus hitelbővüléssel járó, gazdasági fellendülésének. A recesszióval egyidejűleg szinte valamennyi országban csökkenni kezdett a vállalati bankhitelek állománya is. … tovább »

Tőkeszerkezeti elméletek érvényesülése a szolgáltató szektorban

A szerző cikkének célja, bizonyos tőkeszerkezeti elméletek érvényesülésének vizsgálata, a magyarországi szolgáltató szektorban, a 2006-2014 közötti időszakot figyelembe véve. A kutatómunka középpontjában három tényező áll: egyrészt az, hogy hogyan érvényesül a szolgáltató szektorban az a … tovább »