Az utolsó „békeévtől ” napjainkig – a magyar bankrendszer mutatószámokon alapuló elemzése

Az európai bankrendszer stabilitása, sérülékenysége a 2008-as válság kirobbanása óta a szakemberek figyelmének középpontjába került. A szabályozórendszer változtatása a stabilitás növekedését irányozza elő. A cikk a magyar bankrendszer stabilitását, stabilitásának változását vizsgálja a CAMELS módszer … tovább »

Egy vállalkozás magyar, nemzetközi és UEFA szerinti beszámolójának összehasonlítása, különös tekintettel a játékosjogokra versus Sportcontrolling

A XXI. században a sport iránti igény hatalmas léptekkel halad, amely maga után vonja a sport gazdasági területének a fejlődését is. A cikk aktualitását adja, hogy a sport gazdasági vetülete folyamatos átalakulásokon megy keresztül, amely … tovább »

IFRS Oroszországban – az átállás és alkalmazás gyakorlata

Oroszországban a nemzetközi standardok alkalmazására a legracionálisabb módszert választották – a nemzeti számviteli standardok illeszkedése a nemzetközi szabványokhoz. Ez a módszer feltételezi az orosz számviteli szabályok fokozatos modernizációját a nemzetközi standardok követelményeinek megfelelően. A szerzők … tovább »

Üzleti Controlling Tervezés folyamata egy nagyvállalatnál

Múlt, jelen, jövő, – mindhárom idődimenzió találkozik a controllinggal. Azon eredmények felhasználásával, elemzésével, amelyek a múltban képződtek olyan információkhoz juthatunk, amelyek alapjául szolgálnak a jövőre vonatkoztatott döntések meghozatalában. A szerző cikkében, ezért a legfontosabb dimenzióként … tovább »