Beruházások teljesítésének, a tárgyi eszközök bekerülési értékének elszámolása a magyar számviteli rendszerben és az IFRS szerint Összehasonlító elemzés

A szerzők célja a cikkel, hogy egy összehasonlítással bemutassák a magyar számviteli rendszer és az IFRS előírásai szerinti értékelési szabályok eltéréseit. Az előírások különbsége kihat a vállalati eredmény és vagyon megállapítására, így a cégek működésének megítélésére is. Jelen írásban régóta vitatott terület kerül vizsgálat alá. A kivitelezési teljesítmények évvégi elszámolása korábban lehetetlenné tette a befejezetlen termelésben rejlő eredmény egyértelmű kimutatását és ez hatással volt az adókapcsolatokra is. A szerzők véleménye szerint az IFRS előírásai szerinti értékelési szabályok pontosabban határozzák meg folyamatok eredményeit, a tevékenységek jövedelmezőségét, mint a jelenleg hatályos magyar előírások. A cikkben először röviden bemutatásra kerül, hogy a magyar gazdálkodók mely körében kerültek már bevezetésre az IFRS elszámolási, könyvelési előírásai, majd a két kiválasztott -egymással összefüggő – terület részletes ismertetése következik. A gyakorlati példák számszerűsített adatokkal érzékeltetik az eltéréseket. A szerzők bíznak abban, hogy a gyakorlati példák ismertetése jól mutatja az eltéréseket és gondolatokat ébresztenek az olvasóban, további területek összehasonlításárra bíztatva a szakma iránt érdeklődőket.

IX. ÉVF. 2021. 2. SZÁM 22-26

DOI: 10.24387/CI.2021.2.4

Felhasznált irodalom:

BÖLCSKEI, E. – DÉKÁN, TAMÁSNÉ ORBÁN I. – BÁCS, Z. – FENYVES, V. (2017): Az IFRS beszámolóban rejlő sajátosságok controlling szemléletű vizsgálata – döntéstámogató vezetői számvitel előtérbe kerülése a pénzügyi számvitel szabályozásán keresztül CONTROLLER INFO 5 : 4 pp. 2-8. , 7 p. (2017)

KARSTRATI, A. – KABASHI, S. (2020): The effects of International Financial Reporting Standards on financial reporting quality. Knowledge International Journal. Vol. 43. No. 1. 155-159. p. Retrieved from https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/4699; ISSN: 2545-4439 (Online)

MADARASINÉ, SZIRMAI A. – KOVÁCS, D. M. – MOHL, G. (2019): Nemzetközi számviteli ismeretek, Perfekt, Budapest. ISBN:978-963-394-867-5; 135-175 és 211-259 p.

MUSINSZKI, Z. (2013): Költség-e a költség? Költségek a vezetői számvitelben. Controller Info, Vol. 1. No. 2. pp. 2–8.

NAGY, E. (2014): Bevezetés az IFRS világába, Penta Unió Oktatási Centrum, ISBN 978-615-5249-21-1

PATAKI, L. – HEGEDŰS, M. – VAJNA, I.  (2021): Az IAS/IFRS bevezetésének társaságiadó-alapra gyakorolt hatása a hazai vállalkozásoknál Számvitel Adó könyvvizsgálat: SZAKma 2021/4 szám 63 Tanulmány. Online ISSN 1419-6956

RÓZSA, I. (2015): Nemzetközi számvitel I., Hessyn Informatikai és Oktatási Kft. Budapest, ISBN: 978-615-5543-01-2

SIKLÓSI, Á. – VERESS, A. (2016): Könyvvezetés és beszámoló készítés, SALDO, Budapest. ISBN: 978-963-638-508-8; 64-68. p.

SZTANÓ I. (2019.): A számvitel alapjai. Perfekt, Budapest. ISBN: 978-963-394-865-1

2000. évi C. Sztv. és módosításai (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000100.tv)

IFRS honlapja: www.ifrs.org