A számvitel harmonizációja – Európai Unió és Magyarország

A globalizáció térnyerése a világgazdaság számos pontján megmutatta a hatásait. Nemzetközi kereskedelem tekintetében jelentős mértékű élénkülés ment végbe, így a számvitellel szemben is fokozatosan újabb igények merültek fel. A nemzeti számviteli szabványok hiányosságai és korlátai egyre inkább felszínre kerültek a nemzetközi piacokon. Egyértelművé vált, hogy új kihívással nézett szembe a könyvelői szakma. Megoldásként a nemzetközi számviteli rendszerek kidolgozása szolgált. A szakirodalmi áttekintésemben kifejezetten az IFRS-ek alkalmazására térek ki, különös figyelmet fordítva arra, hogy milyen tényezők befolyásolják a bevezetésre vonatkozó döntést és milyen hatásai vannak a már megvalósult bevezetésnek. Az IFRS-ek befogadása az Európai Unióba a számvitel nemzetközi harmonizációjának törekvéseiben mérföldkő volt, így célszerűnek tartom a téma részletesebb körültekintése érdekében, hogy bemutassam hogyan ment végbe ez a folyamat az Európai Unión belül, illetve kitérek az IFRS-ek magyarországi alkalmazására.

IX. ÉVF. 2021. 2. SZÁM 27-32

DOI: 10.24387/CI.2021.2.5

Felhasznált irodalom

ALON A. – DWYER  P .D. (2014):  Early Adoption of IFRS as a Strategic Response to Transnational and Local Influence, The International Journal of Accounting. Vol. 49. – p. 348–370. ISSN: 0020-7063

AMIRAM, D. (2012): Financial information globalization and foreign investment decisions. Journal of International Accounting Research 11 (2) p. 57–81. ISSN: 15426297

BAE, K. – A. OZOGUZ, H. TAN – T. WIRJANTO (2012): Do foreigners facilitate information transmission in emerging markets? Journal of Financial Economics 105 (1) p. 209–27. ISSN: 0304405X

BARTH, M. – W. R. LANDSMAN – M. LANG (2008): International accounting standards and accounting quality. Journal of Accounting Research 46 (3): 467–98. ISSN: 00218456

BOGÁTH, E. (2018): A nemzetközi számviteli rendszerek harmonizációja. Controller info, 6. évf. 1.sz. ISSN: 2063-9309

BYARD, D. – Y. LI, – Y. YU (2011): The effect of mandatory IFRS adoption on financial analysts’ information environment. Journal of Accounting Research 49 (1) p. 69–96. ISSN: 00218456

DASKE, H. – L. HAIL, C. LEUZ – R. VERDI (2008):  Mandatory IFRS reporting around the world: Early evidence on the economic consequences. Journal of Accounting Research 46 (5) p.1085–142. ISSN: 00218456

DEÁK, I. (2005): A globalizálódó számvitel. In Botos Katalin (szerk.) (2005): Pénzügyek és globalizáció. SZTE Gazdálkodástudományi Kar Közleményei 2005. JATEPress, Szeged, p. 201- 214. ISSN: 1588-8533

DEFOND, M. – X. HU, M. HUNG – S. LI (2011): The impact of mandatory IFRS adoption on foreign mutual fund ownership: The role of comparability. Journal of Accounting and Economics 51 (3) p. 240–58 ISSN: 01654101

DELOITTE (2014): IFRS zsebkönyv, p.144  Elérhető: https://vdocuments.site/ifrs-zsebkoenyv-2014.html (olvasva: 2020.12.02)

DHALIWAL D. – He W., LI Y. – PEREIRA R. (2019): Accounting Standards Harmonization and Financial Integration. Contemporary Accounting Research Vol. 36 No. 4 (Winter 2019)  p. 2437–2466. ISSN: 08239150

ERNST AND YOUNG (2016): Felkészülés az IFRS hazai alkalmazására. Segítség a gyors, hatékony és sikeres átálláshoz p.8 Elérhető:  https://docplayer.hu/104856992-Felkeszules-az-ifrs-hazai-alkalmazasara.html (olvasva: 2020.12.03)

FLOROU, A. – P. POPE. (2012): Mandatory IFRS adoption and institutional investment decisions. The Accounting Review 87 (6) p. 1993–2025. ISSN: 1558-7967

GORDON, L. – M. LOEB – W. ZHU. (2012): The impact of IFRS adoption on foreign direct investment. Journal of Accounting and Public Policy 31 (4) p. 374–98. ISSN: 02784254

GUGGIOLA, G. (2010): IFRS Adoption In The E.U., Accounting Harmonization And Markets Efficiency: A Review / International Business & Economics Research Journal Vol.  9, Number 12 p. 99-112. ISSN: 2157-9393

HORTON, J. – G. SERAFEIM – I. SERAFEIM (2013:. Does mandatory IFRS adoption improve the information environment? Contemporary Accounting Research 30 (1) p. 388–423. ISSN: 08239150

LANDSMAN, W. – E. MAYDEW – J. THOMOCK (2012): The information content of annual earnings announcements and mandatory adoption of IFRS. Journal of Accounting and Economics 53 (1–2) p. 34–54. ISSN: 01654101

LI, S. (2010): Does mandatory adoption of International Financial Reporting Standards in the European Union reduce the cost of equity capital? The Accounting Review 85 (2) p. 607–36. ISSN: 1558-7967

LOUIS, H. – O. URCAN (2014): The effect of IFRS on cross-border acquisitions. Working paper, Pennsylvania State University p. 44. Elérhető: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2164995 (olvasva: 2020.12.04)

MADARASINÉ, SZIRMAI A. – KOVÁCS D. M. – MOHL, G. (2019): Nemzetközi számviteli ismeretek. Perfekt Kiadó, Budapest p. 470. ISBN: 978-963-394-867-5

MOLNÁR, CS. (2014b): Kik választanák az IFRS-eket Magyarországon egyedi beszámolási célokra? Számvitel – Adó – Könyvvizsgálat (SZAKma), 56. évf., 7-8. szám, p. 351. ISSN: 1419-6956

MOLNÁR, CS. (2014a): IFRS-ek hazai bevezetése – folyik a döntéselőkészítő munka. Számvitel – Adó – Könyvvizsgálat (SZAKma), 55. évf., 6. szám, június, p. 280. ISSN: 1419-6956

OUTA, E.R. (2013): IFRS adoption around the World: has it worked? The Journal of Corporate Accounting & Finance  /  September/October 2013 Vol. 24, Issue 6, p. 35-43. ISSN: 1097-0053

PROCHAZKA, D. (2014): The Development of Capital Markets of New Countries after IFRS Adoption / Socioeconomic Research Bulletin.  Issue 4 (55).  p. 97–108. ISSN:  2313-4569

ROMANNA, K. – SLETTEN E. (2009): Why Do Countries Adopt International Financial Reporting Standards? / Working Papers No. 09-102.  p. 46 Elérhető: https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/09-102_1bc06d7-7340-4f0a-b638-e23211a40c41.pdf (olvasva: 2020.12.04)

SHIFERAW N. – ASSEFA D. (2020): Benefits and Challenges of International Financial Reporting Standard (IFRS) Transition in Ethiopia (Case Study on Some Selected Organizations in Ethiopia). International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 10, Issue 6 p. 1041-1049.  ISSN: 2250-3153

TEFERI, D. – J.S. PASRICHA (2016): IFRS Adoption Progress In Ethiopia, Research Journal of Finance and Accounting , Vol.7, No.1. p. 69-81. ISSN 2222-2847

VAJAY, J. (2015): A számvitel nemzetközi harmonizációja az 1970-es évektől napjainkig. Gazdaság & Társadalom, 7. évfolyam, Számvitel különszám p. 88-98. ISSN: 0865-7823

WONG, P. (2004): Challenges and success in implementing International stand-ards: Achieving convergence to IFRS and IPSAS. Report for the International Federation of Accountants. Elérhető: https://www.cimaglobal.com/Documents/ImportedDocuments/ifac_report_challengesuccess_111004.pdf (olvasva: 2020.12.04)

YU, G. – A. S. WAHID (2014): Accounting standards and international portfolio holdings. The Accounting Review 89 (5) p. 1895–930. ISSN: 1558-7967