CONTROLLING A DIGITÁLIS TÉRBEN

ÖSSZEFOGLALÁS

A digitalizáció hatása egyértelműen megfigyelhető a mindennapjainkban, körülvesz minket. Az ügyfelek már szinte minden céggel, állami szervezettel tudnak kommunikálni, szolgáltatásokat tudnak igénybe venni digitális csatornákon keresztül. Ez igaz a cégek közti kapcsolattarásra és együttműködésre is. Ennek következménye, hogy valamilyen szinten változtak az egyes cégek belső folyamatai és átestek valamilyen szintű, minőségű digitális transzformáción. A kérdés, hogy ez az átalakulás hogyan érinti a controlling területet, ennek hatására történnek-e változások, változtatások, illetve az ilyen típusú transzformációk a jövőben befolyásolni fogják-e a controllinggal szembeni elvárásokat, módosítani fogják-e a mindennapi gyakorlatot. Jelen kutatás nem átfogó, reprezentatív jellegű viszont figyelemfelkeltő jelleggel bemutatja a várható kihívásokat.

XI. ÉVF. 2023. 1. SZÁM 13-22

DOI: 10.24387/CI.2023.1.3

Cikk megtekintése http://controllerinfo.hu/wp-content/uploads/2023/04/3_Controlling-a-digitalis-terben-1.pdf

Irodalmi feldolgozás:

ABOU-FOUL, M. RUIZ-ALBA, J. L. – SOARES, A. (2020): The impact of digitalization and servitization on the financial performance of a firm: an empirical analysis, Production Planning & Control, UK, Taylor & Francis Group, DOI: 10.1080/09537287.2020.1780508

ADAMIK, A. – NOWICKI, M. (2018): Preparedness of companies for digital transformation and creating a competitive advantage in the age of Industry 4.0. In: Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 12 (1) 10-24. p. DOI: https://doi.org/10.2478/picbe-2018-0003

ALAVI, S. – WAHAB, D. A. – MUHAMED, N. – SHIRANI, B. A. (2014): Organic Structure and Organisational Learning as the Main Antecedents of Workforce Agility. In: International Journal of Production Research 52 (21) 6273-6295. p.

ALMEIDA, F. – SANTOS, J. D. – MONTEIRO, J. A. (2020): The Challenges and Opportunities in the Digitalization of Companies in a Post-COVID-19 World In: IEEE Engineering Management Review 48 (3) 97-103. p.

ANTHONY, R. N. – GOVINDARAJAN, V. (2006): Management Control Systems, 12th Edition, New York, McGraw-Hill Education, 10-15. p.

BAJNAI, P. (2022): A controlling eszköztárát átalakító digitális technológiák térnyerése – hazai helyzetkép egy kérdőíves kutatás alapján In: Controller Info 2022 (1), 2-9. p.

BODA, GY. – SZLÁVIK, P. (2005): Kontrolling rendszerek, Budapest, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, 224-235. p. 13-25. p, ISBN: 9789632248424

BOJKOVA, T. – ZEVERTE-RIVZA, S. – RIVZA, P. – RIVZA, B. (2021): The Determinants and Effects of Competitiveness: The Role of Digitalization in the European Economies In: Sustainability 2021 13 (21) 11689 DOI: https://doi.org/10.3390/su132111689

BLUMNÉ BÁN, E. – ZÉMAN, Z. (2014): Controlling a vezetés szolgálatában. Történeti fejlődés, perspektívák In: TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat 6 (1-2) 440 – 443. p.

BULGER, M. – TAYLOR, G. – SCHROEDER, R. (2014): Data-Driven Business Models: Challenges and Opportunities of Big Data, NEMODE, London, 12-17. p.

CASTANEDO, F. (2017): Understanding Data Governance, New Jersey, O’reilly Media, Inc. 1-28. p. Online: https://learning.oreilly.com/library/view/understanding-data-governance/9781491990797/ch01.html, Olvasva: 2023.02.11

CHEN, C. – HUANG, J. W. – HSIAO, Y. C. (2010): Knowledge Management and Innovativeness In: The Role of Organizational Climate and Structure, International Journal of Manpower 31 (8) 848-870 p.

FISHER, T. (2009): The Data Asset: How Smart Companies Govern Their Data for Business Success, USA, Wiley & SAS business series, 3-61. P.

Földi, K. – László, É. – Szűcs, R. – Máté, Z. (2013): A munkaerőpiacon szükséges nyelvi kompetenciák feltérképezése kvalitatív eszközökkel. Szolnoki Tudományos Közlemények XVII. 2013. november 21. 140-151. p.  (http://www.szolnok.mtesz.hu/sztk/kulonszamok/2013/2013-17-12-Foldi_K_et_al.pdf) „Szolnoki Tudományos Közlemények” on-line folyóirat, ISSN 2060-3002

Földi, K. (2014): Kereskedelmi márkás élelmiszerek vizsgálata Kelet-Magyarországon In: Lukovics, Miklós; Zuti, Bence (szerk.) A területi fejlődés dilemmái Szeged, Magyarország : Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar (2014) 379 p. pp. 289-305. , 17 p.

HANYECZ, L. (2011): A modern vezetői controlling, Budapest, Saldo Kiadó, 17-19. p. ISBN: 9789636383794

HARTMANN, P. M. – ZAKI, M. – FELDMANN, N. – NEELY, A. (2014): Big Data for Big Business? A Taxonomy of Data-driven Business Models used by Start-up Firms, Cambridge Service Alliance, On-line: https://cambridgeservicealliance.eng.cam.ac.uk/news/March2014Paper, Olvasva: 2023.01.30.

HORVATH & PARTNERS (2015): Kontrolling, Út egy hatékony kontrolling rendszerhez, Budapest, Complex Kiadó, 15. p. 12-25. p. ISBN: 978 963 224 940 7

JANIESCH, G – MATZNER, M. – MÜLLER, O. (2011): Blueprint for Event-Driven Business Activity Mangement In: Business Process Management 9th International Conference 6896 17-29. p. ISBN: 978-3-642-23058-5

JOSHI, K.D. – CHI, L. – DATTA, A. – HAN, S. (2010): Changing the Competitive Landscape: Continuous Innovation through IT Enabled Knowledge Capabilities In: Information Systems Research 21 (3) 472-495. p.

KÖRMENDI, L. – TÓTH, A. (2006): A controlling elmélete és gyakorlata, Budapest: Perfekt Kiadó, 22. p. 19. p. ISBN: 963-394-639-5

KUUSISTO, M. (2017): Organizational effects of digitalization: A literature review, In: International Journal of Organization Theory and Behavior 20 (3) 341-362. p.

LU, C. – RONG, C. – YOU, J. – SHI, Y. (2014): Business Ecosystem and Stakeholders’ Role Transformation: Evidence from Chinese Emerging Electric Vehicle Industry In: Expert Systems with Applications 41 (10) 4579-4595. p. DOI:10.1016/j.eswa.2014.01.026

LYPAK, H. – RZHEUSKY, A. – KUNANETS, N. – PASICHNYK, V. (2018): Formation of a consolidated information resource by means of cloud technologies In: 2018 International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology (PIC S & T) 157–160. p. DOI: 10.1109/INFOCOMMST.2018.8632106.

KUUSISTO, M. (2017): Organizational effects of digitalization: A literature review In: International Journal of Organization Theory and Behavior 20 (03) 341-362. p. DOI: https://doi.org/10.1108/IJOTB-20-03-2017-B003

MACHKOUR, B. – ABRIANE, A. (2020): Industry 4.0 and its Implications for the Financial Sector In: Procedia Computer Science 177 496–502. p. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.10.068.

MARSHALL, L. – DE LA HARPE, R. (2009): Decision making in the context of business intelligence and data quality In: South African Journal of Information Management, 11 (2), Online: https://hdl.handle.net/10520/EJC46314, Olvasva: 2023.02.11.

MICHELSON, B. M. (2011): Event-Driven Architecture Overview, 5th Anniversary Edition, Elemental Links Research, Online: https://elementallinks.com/el-reports/EventDrivenArchitectureOverview_ElementalLinks_Feb2011.pdf, Olvasva: 2023.01.31.

MUSINSZKI, Z. (2013): Kontrolling oktatási segédlet logisztikai menedzser és logisztikai mérnök mesterszakos hallgatók számára, Miskolc, 4. p. Online: https://gtk.uni-miskolc.hu/files/6629/Kontrolling+%28logisztika%29+k%C3%A9zirat+2013.pdf, Olvasva: 2023.02.06

MURTAZA, S. – MOLNÁR, E – SZAKÁCS, A. (2021): Digital heroin – the impact of digital gadgets on developing minds an empirical study on growing children of lahore. – CONTROLLER INFO IX.: 1, pp. 55-58. Paper: 10.24387/CI.2021.1.10 

NARAYAN, S. (2015): Agile IT Organization Design For Digital Transformation and Continuous Delivery, USA – Crawfordsville, Pearson Education Inc, 3-22. p. ISBN:978-0-13-390336-5

PAPAZOGLOU, M. P. (2003): Service-oriented computing: concepts, characteristics and directions In: Proceedings of the Fourth International Conference on Web Information Systems Engineering (WISE), 3-12. p. DOI: 10.1109/WISE.2003.1254461.

PERRONS, R. K. – JENSEN, J. W. (2015): Data as an asset: What the oil and gas sector can learn from other industries about “Big Data.” In: Energy Policy 81 117– 121. DOI:10.1016/j.enpol.2015.02.020 

PROVOST, F. – FAWCETT, T. (2013): Data Science and Its Relatinship to Big Data and Data-Driven Decision Making In: Big Data 1 (1) 51-59. p.

RAHMANI, A. M. – BABAEI, Z. – SOURI, A. (2021): Event-driven IoT architecture for data analysis of reliable healthcare application using complex event processing In: Cluster Comput 24 1347–1360. p. https://doi.org/10.1007/s10586-020-03189-w

REIS, J. – AMORIM, M. – MEAO, N. – COHEN, Y. – RODIGUES, M. (2020): Digitalization: A Literature Review and Research Agenda In: 25th International Joint Conference on Industrial Engineering and Operations Management – IJCIEOM 443 – 456. p https://doi.org/10.1007/978-3-030-43616-2_47

ROSS, J. W, – SEBASTIAN, I. M. – BEATH, C. M. (2017): How to Develop a Great Digital Strategy In: MIT Sloan Management Review 58 (2) 7-9. p.

ROSS, J. W. (2019): Digital vs. digitized: Why CIOs must help companies do both In: The Enterprisers Project, Online: https://enterprisersproject.com/article/2019/5/digital-vs-digitized-CIOs-can-help, Olvasva: 2023.01.27.

SÜTŐ, D. (2017): A controlling fejlődéstörténete, helye és szerepe a gazdálkodó szervezetekben In: International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS) 2 (4) 468. p. 474-475. p.  471. p. DOI: 10.21791/IJEMS.2017.4.37.

SZAKÁCS, A. − SZAKÁCS, ZS. − SZABÓ, A. (2012): A mezőgazdasági gépvásárlás valamint üzemeltetés a megújuló energiaforrások és a felelősség biztosítások tükrében In: Magda, Sándor; Dinya, László (szerk.) Zöld gazdaság és versenyképesség? : XIII. Nemzetközi Tudományos Napok : a tudományos napok előadásai és poszterei : Gyöngyös, 2012. március 29-30. = Green economy and competitiveness? : 13th International Scientific Days : presentations and posters of scientific days : Gyöngyös, March 29-30, 2012 = Grüne Ökonomie und Wettbewerbsfähigkeit? : XIII. Internationale Wissenschaftliche Tagung : Vorträge und Poster der wissenschaftliche Tagung : Gyöngyös, 29-30. März 2012 Gyöngyös, Magyarország : KRF,  pp. 1318-1324. , 7 p.

SZAKÁCS, A. − HORVÁTHNÉ KÖKÉNY, A. – SZAKÁCS, ZS. (2015): Pénzügyi és fogyasztóvédelmi tudatosság a magyar lakosság körében. In Ferencz Á. (szerk) II. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia, Kecskemét, Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Főiskolai Kar 916.p. pp.900-904.

SZAKÁCS, A. (2016): A pénzügyi tudatosság fontossága napjainkban In: Árpási, Zoltán; Bodnár, Gábor; Gurzó, Imre (szerk.)  A magyar gazdaság és társadalom a 21. század globalizálódó világában 1. kötet : “30 éves a békéscsabai felsőoktatás” jubileumi konferencia Békéscsaba, Magyarország: SZIE Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar  247 p.  pp.198-203.6p.

VAJDA, G. (2022): Adatvagyon gazdálkodás hatása a nagyvállalati kontrolling munkára In: Controller Info 10 (2) 44-51 p. DOI: 10.24387/CI.2022.2.8

ZÉMAN, Z. (2016): A kontrolling fejlődéstörténetének főbb irányzatai In: Gazdaság & Társadalom 8 (2) 78-82. p. DOI: 10.21637/GT.2016.2.04

ZÉMAN, Z. – GÁCSI, R. – LUKÁCS, J. – HAJÓS, L. (2013): Management control system in banks In: Bank Controlling 21 (3) 14-17. p.