MIT VIZSGÁLJUNK MIELŐTT FEJLESZTJÜK VÁLLALKOZÁSUNKAT?

ÖSSZEFOGLALÁS

A tanulmány célja egy rendkívül szerteágazó és átfogó témakörben megvizsgálni, mikor érdemes egy vállalkozást fejleszteni. A piacok megszerzése, megtartása és tartós versenyelőny megszerzése a főbb célok, amelyeket egy piaci szereplőnek szem előtt kell tartania. Kutatásomban az ideális fejlesztési stratégiát próbálom meghatározni, amely iránymutatás lehet számos vállalkozásnak. A vállalkozásokra úgy tekintünk, akik a profitmaximalizálás elérése érdekében teszik meg a lépéseiket: ez lehet költségcsökkentés – költségminimalizáló stratégia, vagy a termékük, szolgáltatásuk egyedivé tétele, amellyel magasabb áron értékesíthetnek. A fejlesztések mindkét esetben elengedhetetlenek, azonban a befektetések megtérülését is figyelembe kell venni. Az alkalmazott kutatási módszer a tanulmány elkészítésénél legfőképp a szakirodalmi áttekintés, és annak rendszerezése. Megközelítésemben arra tettem kísérletet, hogy a jelenleg évek óta tartó bizonytalanság ellenére olyan modellt készítsek, amely segítségére lehet a fejlődni kívánó vállalkozások számára. A kutatási eredmény egy gyakorlatorientált modell, ha úgy tetszik egy itiner, amely alapján eldönthető a fejlesztést érdemes-e elkezdeni a rendelkezésre álló adatok alapján, vagy sem. A téma mindig is aktuális volt és lesz. A források tanulmányozása szerint azonban ilyen formában a téma még nem volt feldolgozva, amely létjogosultságot jelen kutatásunknak.

XI. ÉVF. 2023. 1. SZÁM 23-26

DOI: 10.24387/CI.2023.1.4

Cikk megtekintése http://controllerinfo.hu/wp-content/uploads/2023/04/4_Mit-vizsgaljunk-mielott-fejlesztjuk-vallalkozasunkat-1.pdf

Irodalmi feldolgozás:

Az MNB inflációs alapmutatói. (2022): Retrieved November 27, 2022, from https://www.mnb.hu/kiadvanyok/elemzesek-tanulmanyok-statisztikak/az-mnb-inflacios-alapmutatoi

Csath Magdolna. (2008): Stratégiai tervezés és vezetés a 21. században (Változatlan utánny.). Budapest  : Nemz. Tankvk.

de Castro, V. F. – Frazzon, E. M. (2017): Benchmarking of best practices: an overview of the academic literature. Benchmarking, 24(3), 750–774. https://doi.org/10.1108/BIJ-03-2016-0031

Gibson, B. J. – Hanna, J. B. – Defee, C. C. – Chen, H. – Council of Supply Chain Management Professionals. (2022): The Definitive Guide to Integrated Supply Chain Management : Optimize the Interaction Between Supply Chain Processes, Tools, and Technologies. 235.

Gregory H. Watson. (1993: Strategic benchmarking : how to rate your company’s performance against the world’s best : Watson, Gregory H : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive. J. Wiley and Sons. https://archive.org/details/strategicbenchma00wats/page/n15/mode/2up

Kamatstat_HU – Power BI Report Server. (2022): Retrieved November 27, 2022, from https://sta.mnb.hu/Reports/powerbi/STA/Kamatstat_HU?rs:embed=true

Központi Statisztikai Hivatal. (2022): Retrieved November 27, 2022, from https://www.ksh.hu/

Lema, N. M. – Price, A. D. F. (1995): Benchmarking: Performance Improvement Toward Competitive Advantage. Journal of Management in Engineering, 11(1), 28–37. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0742-597X(1995)11:1(28)

Michael E. Porter. (1985): Competitive advantage, creating and sustaining superior performance. In The Free Press (Vol. 25, Issue 2). The Free Press. https://www.academia.edu/44606393/COMPETITIVE_ADVANTAGE_Creating_and_Sustaining_Superior_Peifonnance

Rajan, M. v. – Reichelstein, S. – Soliman, M. T. (2007): Conservatism, growth, and return on investment. Review of Accounting Studies 2007 12:2, 12(2), 325–370. https://doi.org/10.1007/S11142-007-9035-2

Szász Levente, – Demeter Krisztina. (2017): Ellátásilánc-menedzsment. In Ellátásilánc-menedzsment. Akadémiai Kiadó. https://doi.org/10.1556/9789634540335