Egy vállalat stratégiai és operatív controllingjának kialakítása, eszközeinek meghatározása

A jelenlegi gazdasági helyzet arra kényszeríti a vállalkozásokat, hogy gazdálkodásuk, döntéseik pontosak, aktuálisak és helyesek legyenek annak érdekében, hogy a folyamatosan változó piacokon meg tudjanak maradni. Ezen piacok dinamikus változása arra ösztönzi a vállalatokat, hogy minél gyorsabban és gördülékenyebben alkalmazkodjanak a kialakult változásokhoz. A jól működő vállalkozás két elengedhetetlen alapfeltétele és célkitűzése a költségminimalizálás és a profitmaximalizálás. Ezen célkitűzések megvalósítása egyértelműen a cégvezetés feladata. A vizsgálat alá vont vállalat esetében az általam javasolt stratégiai és operatív kontrolling jelentősége abban rejlik, hogy annak hatékony működése során a vállalat vezetősége folyamatos és naprakész, de megszűrt, strukturált, kiértékelt információkkal rendelkezzenek az adott projekt – akár változó gazdasági környezet mellett is -, illetve a vállalat gyenge pontjaival kapcsolatosan és a változásokra rugalmasan legyen képes reagálni.

IX. ÉVF. 2021. 3. SZÁM 46-49.

DOI: 10.24387/CI.2021.3.9

Felhasznált irodalom:

Fenyves, V. (2019): Controllerekel szembeni munkaerôpiaci elvárások vizsgálata CONTROLLER INFO 7: 4 pp. 33-40. , 8 p. (2019)

Fenyves, V. – Tarnóczi, T. (2019): Examination of the expectations of controllers on the labour market

CORPORATE OWNERSHIP AND CONTROL 17 : 1 pp. 60-70.

Fónagy-Árva, P. – Zéman, Z. (1999): A stratégiai vezetői számvitelen alapuló vállalati értékmérési módszerek alkalmazása a stratégiai controlling gyakorlatában. In: Tóth Antal (szerk.) Gyakorlati controlling : Magyarországi vállalkozások és intézmények kontrolling kézikönyve. Budapest: RAABE Tanácsadó és Kiadó, WEKA Szakkiadó, p. 6/9. 28 p. (1999)

HEGEDŰS, M. (2020): A pénzügyi és vezetői számvitel átalakulása Tudományos Mozaik 18. Tanulmánykötet Tomori Pál Főiskola 115. p ISSN 2063–1227

Kozma, T.- Gyenge, B.- Tóth, R. (2015): Ellátási lánc controlling, Controller Info, III. évfolyam 3. szám, pp. 15-23. ISSN 2063-9309

Körmendi, L. – Tóth, A. (2003): A controlling tudományos megközelítése és alkalmazása, Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Részvénytársaság, Budapest

Körmendi, L .- Tóth, A. (2006): A controlling elmélete és gyakorlata, Perfekt Kiadó, Budapest

Ladó, L. (1997): Számvitel, adózás és vállalkozás: Az új számviteli törvény a gyakorlatban, Láng Kiadó, pp. 177-182. ISBN 9637840559

LAKATOS, V. – MAKAI, SZ. – SZAKÁCS, A. (2021): Méret függő kontrolling a mezőgazdasági vállalkozások esetén. CONTROLLER INFO IX.1. pp.24-29.

Lázár, L., (2002): Értékek és mértékek a vállalati erőforrás-felhasználás letérképezése és elemzése hazai üzleti szervezetekben. PhD. értekezés, Budapest, 377 p

Miskolczi, T. – Tóth, A. – Zéman, Z. (2014): Napjaink hazai controlling helyzete és annak felsőoktatási vetületei, Controller Info, II. évfolyam 1. szám, pp. 9-15. ISSN 2063-9309

MUSINSZKI, Z. − VALLASEK, M. − MÉLYPATAKI, G. − HORVÁTHNÉ, C. E. − LIPTÁK, K. (2020): Workaholism and a New Generation – Labour Market Survey among Hungarian and Romanian Youth. Amfiteatru Economic, 22(14), pp. 1227–1242. http://doi.org/10.24818/EA/2020/S14/1227

MUSINSZKI, Z. − SÜVEGES, G. B. (2019): Strategic decision-making supported by traditional financial indicators. Oradea Journal Of Business And Economics, 4(1), pp. 29–37.

PAKURÁR, M. – KUN, I. A. – FELFÖLDI, J. – VASA, L. – OLÁH, J. (2020): Integration of logistics function and business performance. European Research Studies Journal XXIII : SI 3 pp. 567-583.

SZAKÁCS, A. – SZAKÁCS, ZS. – HORVÁTHNÉ, KÖKÉNY A. – HORVÁTH, ZS. (2018/a): Importance of insurance and financial sefaty. In: Zéman, Z; Magda, R (ed.) Controller Info Studies II. Budapest, Magyarország, Copy & Consulting Kft., ISBN 978-615-5851-01-8, pp. 121-125., 5p.

SZAKÁCS, A. – SZAKÁCS, ZS. – HORVÁTH, ZS. (2018/b): The importance of financial consumer protection. In: Zéman, Z; Magda, R (ed.) Controller Info Studies II. Budapest, Magyarország, Copy & Consulting Kft. pp. 177-183.

Véry,  Z. (2004): Ágazati és funkcionális controlling I., Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt., pp. 183-186. ISBN 963638102

Zéman, Z. – Tóth, A.: (2012): A humáncontrolling, a controlling rendszer funkcionális részrendszere. In:Matiscsákné Lizák Marianna (Matiscsákné Lizák Marianna gazdaságtudomány) EKF/GTK/GTI/Közgazdaságtan- és Jog Tanszék (szerk.) Emberi erőforrás gazdálkodás Budapest: Complex, pp 407-442 (2012)

Zéman, Z. – Mahesh, K. S. – Bárczi, J. (2013): A működési, pénzügyi és stratégiai kockázatok feltérképezése, mérése és a kockázatjelentések tartalmi összefüggései. CONTROLLER INFO (2063-9309 ): 1 12 pp 7-11 (2013)

Zéman, Z. – Tóth, A. (2018): A stratégiai pénzügyi kontrolling és menedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó, 211 p. (2018) ( Pénzügy és számvitel szakkönyvtár; 2060-9302 )