Szervezeti változásokat érintő kihívások kontrollja

Az állandóan változó gazdasági feltételekhez való folyamatos alkalmazkodás, a versenyképesség fenntartása a gazdálkodó szervezetek egyik legnagyobb próbatétele. Ebben nyújthat támogatást a szervezetfejlesztés és controlling tevékenység. A szervezetfejlesztők célja, hogy produktív és élhetőbb szervezeteket formáljanak. A controlling a vállalat működési folyamatát minőségi riportok készítésével és egy komplex vállalati irányítási rendszer operatív és stratégiai szintű üzemeltetésével támogatja. Mindkét tevékenység támogatja a vezetőket, a munkatársakat abban, hogy olyan szervezeti kultúrát, célrendszereket és működést alkossanak, amely megteremti a versenyelőnyt biztosító hozzáadott értéket és élhető környezetet biztosít a vállalat tagjai és a vállalat körül lévő kapcsolódások számára. Legyen szó egy dinamikusan fejlődő vállalkozás életéről vagy egy nagyvállalat működéséről a szervezetnek működése során folyamatos kihívásokkal kell szembenézni.

IX. ÉVF. 2021. 3. SZÁM 50-55.

DOI: 10.24387/CI.2021.3.10

Felhasznált irodalom

ACKOFF R. L. (1961) Progress in Operations Research, Volume I. Wiley: New York.

CSERNÁK J. (2018): A lakosság pénzügyekkel kapcsolatos attitűdjei a Kiskunságban Doktori (PhD) értekezés. Gödöllő. 2018. 147 p.

DOMSCHITZ M. – RUZSA Á. (2018): A szervezeti változáskezelés és a szervezetfejlesztés. Dialóg Campus Kiadó. Budapest. 63 p.

FARKAS F. (2004): Változás-menedzsment. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest. 205 p.

KETSKEMÉTHY L. – IZSÓ L. – KÖNYVES TÓTH E. (2011): Bevezetés az IBM SPSS Statistics programrendszerbe; Artéria Stúdió Kft, Budapest, ISBN 978-963-08-1100-2; 579p.

KOLLÁR P. (2020): Szervezetfejlesztés elmélete és gyakorlata órai előadásanyag. 135 p.

KOZÁK T. (2015): Szervezetfejlesztés irányai a stratégia és a működési környezet függvényében In: Karlovitz, János Tibor (szerk.) Fejlődő jogrendszer és gazdasági környezet a változó társadalomban  Komárno, Szlovákia : International Research Institute, (2015) pp. 199-203. , 5 p.

LAKATOS V. – MAKAI SZ. – SZAKÁCS A. (2021): Méret függő kontrolling sajátosságok a mezőgazdasági vállalkozások esetén – CONTROLLER INFO IX. : 1  pp. 24-29. Paper: 10.24387/CI.2021.1.5 , 6 p.

LENTNER CS. –  VASA L. – KOLOZSI P. – ZÉMAN Z. (2019): New dimensions of internal controls in banking after the GFC. Economic Annals-XXI 176 : 3-4 pp. 38-48.

MURTAZA SA – MOLNÁR E. – SZAKÁCS A. (2021): Digital heroin – the impact of digital gadgets on developing minds an empirical study on growing children of lahore. – CONTROLLER INFO IX.: 1, pp. 55-58. Paper: 10.24387/CI.2021.1.10 

SAJTOS L. – MITEV A. (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv, Alinea Kiadó, Budapest; ISBN: 9639659087; 404 p.

SENGE, P. (2013): Bevezető gondolatok. In Jaworski, Josepf: Szinkronicitás. A vezetés belső útja. Budapest, SoL Intézet. 7–8.

SZAKÁCS A. – SZAKÁCS ZS. – HORVÁTHNÉ KÖKÉNY A. – HORVÁTH ZS. (2018/a): Importance of insurance and financial sefaty. In: Zéman, Z; Magda, R (ed.) Controller Info Studies II. Budapest, Magyarország, Copy & Consulting Kft., ISBN 978-615-5851-01-8, pp. 121-125., 5p.

SZAKÁCS A. – SZAKÁCS ZS. – HORVÁTH ZS. (2018/b): The importance of financial consumer protection. In: Zéman, Z; Magda, R (ed.) Controller Info Studies II. Budapest, Magyarország, Copy & Consulting Kft. pp. 177-183.

SZÉKELYI M. – BARNA I. (2008): Túlélőkészlet az SPSS-hez; Typotex Kiadó, Budapest, ISBN: 9789632790121; 458 p.(2

VIDA I. – SPALLER E. – VASA L. (2020): Potential effects of Finance 4.0 on the employment in East Africa. Economy and Sociology / Economie si Sociologie 2020 : 2 pp. 29-42. ,

ZÉMAN Z. – TÓTH A. (2017): Stratégiai pénzügyi controlling és menedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest. 211 p.

Central and Eastern Europe  Private Business Survey 2019

https://www.pwc.com/gx/en/entrepreneurial-and-private-companies/emea-private-business-survey/cee-epbs-report.pdf Letöltés ideje: 2020. augusztus 4.

https://eureka.blog.hu (2020): REturn 2020: Szervezeti kihívások a COVID-19 járványt követően. https://eureka.blog.hu/2020/06/30/visszateres_a_munkahelyre Letöltés ideje: 2020. augusztus 5.