Hatékonyság a koronavírus utáni időszakban a gazdálkodó szervezet életében

DOI: 10.24387/CI.2020.3.2

Abstract

A globalizált gazdasági életben a gazdálkodó szervezetek új szokásokat vesznek fel, a mindennapos információdömping hatására új funkciókat vezetnek be a vállalat mindennapjaiba. A vezetés szélesebb spektrumban gondolkozik, és már rugalmasan adaptálja azokat a tényeket, amelyek adott esetben nem kimutathatóak a vállalat könyveiben, ám mégis jelentős mértékben befolyásolja azokat. A geopolitika olyan mértékben rajzolta át a különböző országok gazdaságait, amelyekre pár évvel ezelőtt nem gondoltunk volna. A globalizáció természetes folyamattá vált és beépült a mindennapokba. Ám eddig csak a verseny, innováció, logisztika területén jelentkezett ez kiemelten, egészen napjainkig. A koronavírus, felforgatta az eddig rendet és kialakult trendeket, úgy világ, mint ország szinten. A tanulmányunkban esetpéldán keresztül bemutatjuk, hogy, a széles körben összegyűjtött adatokat használó controlling támogató módon lép fel a marketing funkció kapcsán is, ezáltal olyan projekteknek nyújt biztos támaszt, ahol teljesen új alapokra helyeznek olyan országimázshoz tartozó elemeket, mint a magyar bor és ennek az újragondolt marketingje.

Tárgyszavak: szervezeti kultúra, koronavírus, funkcionális- controlling,

Felhasznált irodalom:

Allan Pease – Barbara Pease (2016): A válasz, Libri Kiadó, p.44.

B. Nagy S. (2008): Szervezetfejlesztés, változásmenedzsment, Budapest, L’Harmattan Zsigmond Király Főiskola 20-21p.

Bakacsi Gy. (2010): A szervezeti magatartás alapjai, Aula kiadó, Budapest, p.188

Bakacsi Gy. –Balaton K. – Dobák M.- Máriás A. (szerk.) (1996): Vezetés- szervezés I., Aula kiadó Budapest 34-37p.

Berne E. (1968): Emberi játszmák, ANdre Deutsch LtD,London

Borsi Balázs (2004): A technológia es tudásáramlás szerepe a magyar vállalati versenyképesség szolgálatában(www.pm.gov.hu/Dokumentumok/Seo/fuzetek.)

Csath M. (2001): Stratégiai változtatásmenedzsment. AULA, Budapest

Cséky S. (1991): Megvalósíthatósági tanulmány a beruházások előkészítéséhez. Értékelemzési Szemle. Budapest, 1991/1.

Francsovics Anna (2001): Vezetői számvitel és controlling, elektronikus jegyzet, Óbudai Egyetem,Keleti Károly Gazdasági Kar

Görög M. (1996): Bevezetés a projektmenedzsmentbe, Aula Kiadó Budapest

Görög M. (2003): A projektvezetés mestersége, AULA Kiadó, Budapest.

Hajós L.- Berde Cs. (2005): Emberi erőforrás gazdálkodás, letöltve:2019.03.20. http://www.georgikon.hu/tanszekek/agrargaz/Tananyagok/Lukacs/Emberi_erof_gazd_konyv.pdf

Maczó K. – Horváth E.-né et al (2001): Controlling a gyakorlatban,Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft., Budapest

Maczó K. (2007): Controlling a gyakorlatban, Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, Digitális Tankönyvtár www.tankönyvtar.hu/tartalom/tkt/controlling-gyakorlatban/ch01s10.html

Málovics É. – Farkas G. (2012):Szervezeti viselkedés JATE Press kiadó, Szeged 257p.

Pakucs J- Papanek G. (2006): Innováció menedzsment kézikönyv, Magyar Innováció Szövetség, Budapest

Tóthné Sutus Márta (2005): Projektcontrolling: A controlling új fejlődési iránya; 2005, Letöltés: www.shp.hu/hpc/userfiles/…/kontrolling.pdf

Véry Zoltán (2008): Management Control & Complience Control (www.mce.hu/publikaciok)

Wolfgang Ossadnik (1996): Controlling, Oldenbourg,Wissenschaftsverlag Gmbh

Zéman Z. – Tóth A. (2018): A stratégiai pénzügyi kontrolling és menedzsment, Budapest : Akadémiai Kiadó, 211 p.

Zéman Z. (2002): A controlling rendszerek integritása a vállalkozások controlling rendszerében, Gyakorlati kézikönyv, Raabe kiadó

Zéman Zoltán (1997): Controlling a korszerű vállalatirányítás eszköze. GAZDÁLKODÁS (0046-5518 ): 2 pp 80-82

www.tankonyvtar.hu/gazdasagtudomany/controlling-gyakorlatban-080904-177

https://www.hrportal.hu/hr/human-kontrolling-a-gyakorlatban-20101005.html Letöltve:2019.03.20.

www.charlespence.net