Dashboard-készítés az R statisztikai rendszerben

DOI: 10.24387/CI.2020.3.1

Abstract: A tanulmányban (esettanulmányban) bemutatásra kerül az R statisztikai rendszer Shiny csomagjának (moduljának) alkalmazási lehetősége a vállalati vezetői döntéshozatal támogatásában. A mesterséges intelligencia kutatások, illetve az azok eredményeit is felhasználó üzleti intelligencia egyre fontosabb szerepet játszik a vezetői információk előállításában és megjelenítésében. Napjainkban globalizálódott világában még fontosabbá válik az adatok gyors feldolgozása, információvá, majd tudássá történő átalakítása. Jelenleg is számtalan lehetőség áll a vállalkozások rendelkezésére az adatok feldolgozásához. Ugyanakkor ezeknek a lehetőségeknek a kihasználása messze nem mondható elég széleskörűnek. Az R statisztikai rendszer a világ egyik legnagyobb, leggyorsabban fejlődő és legszélesebb körben használt szabad forráskódú szoftvere. A Shiny program is gyorsan fejlődik, egyre több új csomag (modul) jelenik meg, amelyek az egyre szélesebb körű felhasználást biztosítják. Az R Shiny program lehetőséget biztosít dinamikus táblázatokat és grafikonokat tartalmazó vizuális felületek (dashboard-ok) létrehozására, amelynek során használni lehet az R rendszer minden lehetőségét. A vizuális felület létrehozásához az R statisztikai rendszerben megtalálható valamennyi statisztikai módszer, grafikus megjelenítés és programozási lehetőség felhasználható. A létrehozott vizuális felület segítségével a felhasználó egyszerűen és jól áttekinthetően monitorozhatja adott tevékenység(ek) megvalósításának, illetve a kitűzött cél elérésének a hatásait. A bemutatott esettanulmánnyal azon vállalati szakembereknek szeretnénk bemutatni egy lehetőséget, akik elkötelezettek a vezetői döntéshozatal támogatásának minél magasabb szintre történő emelésében.

FELHASZNÁLT IRODALOM

Akerkar, A. (2019): Artificial Intelligence for Business. Springer International Publishing. ISBN: ISBN 978-3-319-97436-1, p. 92.

ASHRI, R. (2020): The AI-Powered Workplace: How Artificial Intelligence, Data, And Messaging Platforms Are Defining The Future Of Work. Apress. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4842-5476-9, p. 178.

Beeley, C. (2013): Web Application Development with R Using Shiny, Packt Publishing. ISBN 978-1-78328-447-4, p. 110.

BÖCSKEI, E. (2013): A stratégiai vezetői számvitel, mint a kis- és középvállalkozói szektor lehetséges útja. controller info 11 pp. 9-14.

BÖCSKEI E ; KIS, V.(2020): Software as intangible asset – evaluation models, use of qualitative and quantitative methods CONTROLLER INFO VIII. évf. 2020. 2.szám pp. 53-58. DOI: 10.24387/CI.2020.2.10
Caffo, B. (2015): Developing Data Products in R. Leanpub, p. 52.

COREA, F. (2019): Applied Artificial Intelligence: Where AI Can Be Used In Business. Springer International Publishing. ISBN: 978-3-319-77251-6, p. 47.

GAL, T. – NAGY, L. – DAVID, L. – VASA, L. – BALOGH, P. (2013): Technology planning system as a decision support tool for dairy farms in Hungary. Acta Polytechnica Hungarica 10 : 8 pp. 231-244.

Horton, N.J. – Kleinman, K. (2015): Using R and RStudio for Data Management, Statistical Analysis and Graphics. Chapman and Hall/CRC. ISBN: 978-1-4822-3737-5, p. 280.

KŐVÁRI, A. (2017): Dashboard fogalma. https://www.biprojekt.hu/blog/Dashboard-fogalma.htm
Moon, K-W. (2016): Learn ggplot2 Using Shiny App. Springer. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-53019-2, p. 356.

Novo Melo, P. – Machado, C. (2020): Business Intelligence and Analytics in Small and Medium Enterprises, CRC Press. ISBN: 978-0-367-17388-3, p. 166.

RAYKOV, T. – MARCOULIDES, G.A. (2013): Basic statistics. An intruduction with R. ROWMAN & LITTLEFIELD PUBLISHERS, INC. ISBN 978-1-4422-1846-8, p. 345.

Sievert, C. (2020): Interactive Web-Based Data Visualization with R, plotly, and shiny. Taylor & Francis Group, LLC ISBN -1-138-33145-7, p. 449.

Stirrup, J. (2014): Tableau Dashboard Cookbook. Packt Publishing. ISBN: 978-1-78217-790-6, p. 337.

TAKÁCS, A. (2015): Vállalatértékelés magyar számviteli környezetben, második, bővített kiadás. ISBN: 978-9-6339-4839-2, p. 220.

WILLIAMS, S. – WILLIAMS, N. (2007): The Profit Impact of Business Intelligence. Elsevier INC. DOI https://doi.org/10.1016/B978-0-12-372499-1.X5000-5, p. 240.

Zuur, A.F – Ieno, E.N. – Meesters, E.H.W.G. (2009): A Beginner’s Guide to R. Springer. DOI https://doi.org/10.1007/978-0-387-93837-0, p. 228.