Hierarchiák és dimenziók a költségcontrolling szolgálatában

A szerző gyakorló controllerként és egyetemi oktatóként gyakran szembesül azzal a véleménnyel, hogy a költségelszámolás (fő sodrásába tartozó) tananyaga és vállalati gyakorlata eltér egymástól. Ez az eltérés azonban csak a felszínre igaz. A költségdimenziók és a költséghierarchiák világában jobban elmélyedve azonban láthatóvá válik, hogy az elmélet és gyakorlat nem is áll olyan távol egymástól. Mindkét esetben elsődleges cél a döntéstámogatás. Jelen tanulmány középpontjába a szerző ezt a közös célt és annak el­ érési módjait helyezi.

Controller Info 2013. I.évf.(4) szám 19-26.