Kockázatok az ETF-ek mûködésében

Az ETF-ek egyre növekvô szerepe pénz- és a tôkepiacok mûködési kockázatát növeli. A Financial Stability Board szerint az ETF-ek árnyékbanki entitásként foghatók fel, mivel annak rendszerszintû kockázatait veszik fel. Az ETF-ek azonban nemcsak az olyan mikrokockázatokat növelik, mint a partnerkockázat, hanem likviditási válságokhoz hasonló makrokockázatokét is. A szerzô megállapítása szerint az ETF-ek jelenleg még nem jelentenek nagyfokú veszélyt a pénzügyi piacokra. Ugyanakkor az ETF-ekre engedélyeket kiadó felügyeleti hatóságoknak sokkal éberebbnek kell lenniük, amennyiben az ETF-ek piaca a továbbiakban is ilyen dinamikusan növekszik.

Controller Info 2018. különszám 19-21.

10.24387/CI.2018.K.5