Költségvetési szervek eredményesebb működését támogató controlling

Az erőforrások szűkössége és a felhasználói igények korlátlansága miatt a költségvetési szervek tevékenységével szemben követelmény a célracionalizmus. Egyre jobban előtérbe kerül, hogy a költségvetési szerveknek szükséges kialakítaniuk egy olyan működési struktúrát, amelynek segítségével rugalmasan képesek követni a környezeti változásokat. A vezetésnek ebben nyújt segítséget az eredmény-és pénzforgalmi szemléletű számvitel alapú controlling, mely nem más, mint egy működés szabályzó és döntés-előkészítő eszköz. A cikk felhívja a figyelmet a controlling rendszer fontosságára és arra, hogy ezen döntéstámogató eszköz napjainkban már a költségvetési szervek esetében is nélkülözhetetlenné vált.

Controller Info 2015. III.évf.(1) szám 16-19.