Korlátozott kapacitás, speciális költségszerkezet, avagy a hatékonyság kulcsa a szállodaiparban

A szerző cikkében a szállodák költségszerkezetének részletes elemzésére tér ki. A szállodák költségeinek elemzését kutatási tapasztalatai alapján ismerteti. Ezt követően a szállodák bevétel-optimalizáló tevékenységének lehetőségeiről ír, érintve a várható kereslet, a telítettség, a kapacitás elosztás és az ármeghatározás problémáját. A szektor speciális controlling feladatait ismerteti, miután egy korlátozott kapacitással rendelkező szolgáltatást elemez.

Controller Info 2013. I.évf.(4) szám 8-11.