MÁRKAÉRTÉK BECSLÉSE KÉT NEMZETKÖZI SZÁMVITELI KÖRNYEZETBEN MŰKÖDŐ VÁLLALAT PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

ÖSSZEFOGLALÁS

Az általános célkitűzésünk egy márkaérték meghatározására alkalmas módszer bemutatása, amelyet az Interbrand vállalat számítási metódusára és a saját kérdőíves kutatásunk eredményeire alapozunk. Specifikus célunk az elemzés során a márkaérték megállapítása a Daimler AG Mercedes-Benz márkának és a Nestlé gabonapehely márkáinak esetében. A kérdőíves kutatásunk eredményeinek felhasználásával megállapítottuk, hogy a gazdasági jövedelem a vállalatok esetében mekkora arányban tulajdonítható a vizsgált márkáknak, ez az összeg a márkajövedelem. Végül a CAPM modelljével megadtunk egy olyan rátát, amellyel a márkajövedelmet diszkontálva megkaptuk a keresett márkaértéket. Az alkalmazott kérdőívet a Keller-féle márkaismeret dimenziói modell alapján állítottuk össze. A márka értékét a márka ismeretén keresztül vizsgáltuk, így a kérdőívben feltett kérdéseink a márka ismertségének és a márka imázsának elemzésére szolgáltak. A végső eredmények alapján elmondható, hogy a Mercedes-Benz és a Nestlé pelyhek márkái erős márkaismerettel rendelkeznek, a beszámolóban alapvetően akkor mutathatók ki, ha beszerzés útján kerülnek egy gazdálkodóhoz.

XI. ÉVF. 2023. 4. SZÁM 23-27

DOI: 10.24387/CI.2023.4.5

Cikk megtekintése: http://controllerinfo.hu/wp-content/uploads/2024/02/ContrInf_beliv_2023-04_negyedev-5.pdf

IRODALMI FELDOLGOZÁS

American Marketing Association (2017): Definitions of Marketing, https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/, Letöltés dátuma: 2021. 10. 07.

Bauer, A. – Kolos, K. (2017): Márkamenedzsment. Akadémia Kiadó, Budapest, 140 p. ISBN 978 963 454 010 6, MeRSZ, https://mersz.hu/bauer-kolos-markamenedzsment/, Letöltés dátuma: 2021. 10. 07.

Beke, J. (2014): Nemzetközi számvitel. Akadémia Kiadó, Budapest, 264 p. ISBN 978 963 05 9572 8

Béresné, Mártha B. (2018a): Fenntartható versenyképesség – fókuszban Magyarország In: Dinya László – Baranyi Aranka (szerk.) XVI. Nemzetközi Tudományos Napok: „Fenntarthatósági kihívások és válaszok” – A Tudományos Napok Publikációi. Gyöngyös: EKE Líceum Kiadó, pp 359-366

Béresné, Mártha B. (2018b): Sustainable Competitiveness of Hungary – Focusing ont he years 2013-2017; Annals of the University of Oradea Economic Science (ISSN 1222-569X 1582-5450): 1 pp 269-278 Paper 1.

Béresné, Mártha B. (2018c): A digitalitás és a fenntartható versenyképesség tényezői hazai viszonylatban. International Journal of Engineering and Management Sciences / Műszaki és Menedzsment Tudományi Közlemények (ISSN 2498-700X ): 3 3 pp 217-226

Béresné, Mártha B. – Maklári, E. (2021): Economic and social impacts of Covid-19 in the past year in the European Union, with the special reference to Romania and Hungary. ANNALS OF THE UNIVERSITY OF ORADEA ECONOMIC SCIENCE (ISSN 1222-569X 1582-5450): XXX 1 pp 285-292 (2021)

EUR-Lex (2018): Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l26040, Letöltés dátuma: 2021. 09. 25.

Gyulavári, T. – Mitev, A. Z. – Neulinger, Á. – Neumann-Bódi, E. – Simon, J. – Szűcs, K. (2017): A marketingkutatás alapjai. Akadémia Kiadó, Budapest, 240 p. ISBN 978 963 05 9888 0, MeRSZ, https://mersz.hu/hivatkozas/dj240ama_181_p5#dj240ama_181_p5, Letöltés dátuma: 2021. 10. 15.

Hamad, H. (2019): Valuation of intellectual capital based on Baruch lev’s knowledge capital earnings method. Annals of University of Oradea. Economic science., pp. 134-145.

Interbrand (2021): Interbrand, https://interbrand.com/about/, Letöltés dátuma: 2021. 10. 15.

Interbrand (2020): Best Global Brands, https://interbrand.com/best-global-brands/?filter-brand-region,  Letöltés dátuma: 2021. 10. 18.

Keller, K. L. – Kotler, Ph. (2016): Marketingmenedzsment. Akadémia Kiadó, Budapest, 581 p. ISBN 978 963 05 9778 4, MeRSZ, https://mersz.hu/kotler-keller-marketingmenedzsment/, Letöltés dátuma: 2021. 10. 21.

Kiss, A. (2016a): A vállalat értékét befolyásoló tényezők szerepének vizsgálata angolszász és kontinentális vonatkozásokban. Közép-Európai Közlemények 9 (2), pp. 107-116.

Kiss, A. (2016b): The empirical examination of changes related to value drivers in the effects of the 2007-2008 crisis. Applied Studies in Agribusiness and Commerce 10 (4-5), pp. 31-35.

Kiss, A. (2017a): An Empirical Analysis of the Effects of the 2007-2008 Financial Crisis on Changes in the Value Creation of Firms in Individual Industrial Sectors. Annals of the University of Oradea Economic Science, 26(1), pp. 405-412.

Kiss, A. (2017b): Tulajdonosi értékmaximalizálás versus érintett elmélet menedzsment irodalmakban megjelent megközelítései. Taylor 9 (1), pp. 62-69. ISSN 2064-4361

Lakatos, L. P. – Kovács, D. M. – Madarasiné, Sz. A. – Mohl, G. – Rózsa, I. (2018): A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok elmélete és gyakorlata II. kötet. Magyar Könyvvizsgálói Kamara, Budapest, 504 p. ISBN 978 615 80454 9 0 (2. kötet)

Meeh-Bunse, G. – Luer, K. – Litfin, Th. (2021): The consistent feature: Brand equity accountig – A current view from the perspective of IFRS and marketing pp. 92-106 In: Proceedings of FEB Zagreb 12th International Odyssey. Conference on Economics and Business. (Odyssey Conference. 1/2021) (Szerk. Braje, I. N.–Jaković, B.–Hodak, D. F.) Faculty of Economics & Business University of Zagreb, Zagreb, 1286 p. ISBN 2671-132X, Braje, I. N.–Hodak, D. F.–Galetić, F.–Ivanov, M.– Jaković, B.–Pavić, I.–Spremić, M., Zagreb, 2021. június 9-12.

Nagy, E. T. (2014): Bevezetés az IFRS világába. Penta Unió, Pécs, 130 p. ISBN 9788 615 5249 21 1

Papp-Váry, Á. (2020): A márkanév ereje. A sikeres brandépítés alapjai. Ludovika Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft., Budapest, 213 p. ISBN 978 615 5376 21 4

Rózsa, I. (2015): Nemzetközi számvitel I. Hevessyn Informatikai és Oktatási Kft., Budapest, 196 p. ISBN 978 615 5543 01 2