MATEMATIKAI MODELL FEJLESZTÉS A VÁLLALATI FOLYAMATOK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSÉNEK SZUBJEKTIVITÁSÁRA: EGY TEJTERMELŐ TEHENÉSZET VÁLLALKOZÁS ESETTANULMÁNYA

ÖSSZEFOGLALÁS

A jelenlegi menedzsment diszciplínák különösen fontos elemének számít a controlling, mely jelentős változáson megy keresztül a matematikai és információs-kommunikációs eszközök fejlődésének köszönhetően. A rendelkezésre álló adatok feldolgozásával kinyert információk és azok strukturált elemzése döntő fontosságú a hatékony döntéshozatalban, így hozzájárulva a szervezetek produktivitásának és hatékonyságának javításához. Kutatásunk a tejelő tehenészet ágazatában alkalmazott controlling rendszerekre fókuszál, melynek fejlesztése egyedi szempontok szerint történik. A tejtermelő ágazatban a modern menedzsment módszerek alkalmazása napjainkban versenykritériummá vált. A módszerek közül kiemelendő a lean menedzsment, amelynek alkalmazása támogatja a folyamatok optimalizálását és a szervezet hatékonyság növelését. Ezáltal a controlling rendszereknek már nem csak a lean menedzsmnet által elért eredmények értékelésére, hanem a lean menedzsment hatékonyságának értékelésére is alkalmasak kell legyenek. Tanulmányunkban egy teljesítményértékelő modellt fejlesztünk, amely a tejelő tehenészet controlling rendszerének használatával és teljesítménymutatók (KPIs) alkalmazásával értékeli a szervezet lean teljesítményét és ezzel segíti a menedzsmentet a lean hatékonyságának értékelésében. Az általunk kidolgozott modell a gyűjthető adatok növekedésének és felhasználhatóságának köszönhetően képes folyamatos és pontos visszajelzést adni mind a szervezeti működésről, mind pedig a folyamatok hatékonyságának potenciális fejlesztési lehetőségeiről.

XI. ÉVF. 2023. 4. SZÁM 12-17

DOI: 10.24387/CI.2023.4.3

Cikk megtekintése:http://controllerinfo.hu/wp-content/uploads/2024/02/ContrInf_beliv_2023-04_negyedev-3.pdf

„A Kulturális és Innovációs Minisztérium ÚNKP-22-4-I kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült.” 

IRODALMI FELDOLGOZÁS

ANTHONY, R. N. GOVINDARAJAN, V. (2006): Management Control Systems 12th Edition. New York: McGraw-Hill Education. ISBN, 0073100897, 9780073100890

BABBIE, E. (2012): The Practice of Social Research, 13th Edition, New York: Wadsworth Publishing DOI: 10.4236/jss.2019.79005

BAJNAI, P. – FENYVES, V. (2021): A controlling szerepének és eszköztárának átalakulása a digitalizáció hatására, Controller Info, IX. évf. (4. sz.). 2-8. p. DOI: 10.24387/CI.2021.4.1

BARTA, Á. – MOLNÁR, M. (2021) Forecasting oil price based on online occurrence. Modern Science, 1, 5-11. p. /doi.org/10.47833/2021.3.ECO.005

BAYOU, M. E. – KORVIN, A. (2008): Measuring the leanness of manufacturing systems—A case study of Ford Motor Company and General Motors. J. Eng. Technol. Manager, 25, 287–304. p. https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2008.10.003

BODA, B. (2015): A teljesítményértékelés szervezeti és egyéni dimenziói a köz- és a versenyszférában. Hadtudomány, 25 91-101. p. ISBN szám: 978-615-5491-81-8

CAICEDO SOLANO, N. E. – GARCÍA LLINÁS, G. A. – MONTOYA‐TORRES, J. R. (2019): Towards the integration of lean principles and optimization for agricultural production systems: a conceptual review proposition. Journal of the Science of Food and Agriculture, 100, 453–464. p. https://doi.org/10.1002/jsfa.10018

CHEGE, S. M. – WANG, D. (2020): The impact of entrepreneurs’ environmental analysis strategy on organizational performance. Journal of Rural Studies, 77, 113-125. p. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.04.008

FÜLÖP, K. (2018): A szervezeti teljesítmény értékelése. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. ISBN 978-963-498-213-5

GEORGE, B. – WALKER, R. M. – MONSTER, J. (2019): Does Strategic Planning Improve Organizational Performance? A Meta‐Analysis. Public Administration Review. https://doi.org/10.1111/puar.13104

GIANGIACOMO, G. (2017): Vagueness and formal fuzzy logic: Some criticisms. Logic and Logical Philosophy, 26 (4) 431–460. p. DOI: 10.12775/IIp.2017.031

GYENGE, B. – MÉSZÁROS, K. – TARI, K. (2019): Üzleti inteligencia (BI) alkalmazása a logisztikában. Studia Mundi – Economica, 6 (2) 46-58. p. DOI:10.18531/Studia.Mundi.2019.06.02.46-58

HANYECZ, L. (2006): A controlling rendszere. Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. Budapest. ISBN: 963-638-158-5

HAVASI, I. – BENŐ, D. (2012): Hagyományos és Fuzzy nem Felügyelt osztályozás összehasonlítása vegetációs index példáján. Tájökológiai Lapok, 10 (1), 115–123. p. ISSN 1589-4673

HORVÁTH, P. (1997): Controlling: a sikeres vezetés eszköze, Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest. ISBN: 9789632223216

HORVÁTH, P. (2011): Controlling.  München: Vahlen. ISBN: 978-3-8006-4455-1

HSINCHUN, C. – ROGER, H. L. C. – VEDA, C. S. (2012): Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact. Business Intelligence Research MIS Quarterly, 36. évf. (4. sz.) 116-118. p. ISSN 0276-7783

KÁLMÁN, A. – KÁLMÁN B. G. – POYDA-NOSYK, N. (2023): Educational Paradigm Shift of Innovative Society. Law and Innovative Society, 19(2), 41–54 p. DOI 10.37772/2309-9275-2022-2(19)-4

KAMPHAKE, A. G. (2020): Digitalization in controlling. Digitization in controlling. Springer. DOIhttps://doi.org/10.1007/978-3-658-28741-2_2

MELIN, M. – BARTH, H. (2018): Lean in Swedish agriculture: strategic and operational perspectives. Production Planning & Control, 1–11. p. https://doi.org/10.1080/09537287.2018.1479784

NIVEN, P. R. (2008): Balanced scorecard step-by-step for government and nonprofit agencies. New Jersey: John Wiley & Sons Inc. Hoboken. ISBN: 978-0-471-78049-6

SCHNELLBACH, P. – REINHART, G. (2015): Evaluating the effects of energy productivity measures on lean production key performance indicators. Procedia CIRP, 25, 492-497. p. doi: 10.1016/j.procir.2014.07.094

SHIEGO, S. (1989): A study of the Toyota Prduction System: From an Indistrial Engineering Viewpont. Cambridge: Productivity Press. ISBN 9780915299171

SZÉKELY, CS. (2016): A magyar mezőgazdaság stratégiai kérdései. Gazdálkodás, 16-30. p. DOI: 10.22004/ag.econ.253870

TÓTH, A. – KÁLMÁN, B. G. (2020): Jog és innováció [konferenciaelőadás]. In: Jog és innováció. In: Czeglédy, Tamás; Resperger, Richárd (eds.) Válság És Kilábalás: Innovatív Megoldások Nemzetközi Tudományos Konferencia Sopron, 2020. november 5. Konferenciakötet. 150–162. p. ISBN 9789633343722

VÖRÖS, J. (2010): Termelés és szolgáltatásmenedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó. doi.org/10.1556/9789634542162

WOMACK, J. P. – JONES, D. T. (2003): Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. New York: Revised and Updated Simon & Schuster. ISBN 9780743249270

ZADEH, L. A. (1965): Fuzzy sets. Information and Control, 8 (3) 338–353. p. DOI: https://doi.org/10.2307/2272014

ZADEH, L. A. (1978): PRUF—a meaning representation language for natural languages. International Journal of Man-Machine Studies, 10 (4), 395-460. p. https://doi.org/10.1016/S0020-7373(78)80003-0

ZÉMAN, Z. – BÉHM, I. (2019): Módszertan vállalkozások pénzügyi teljesítményének mérésére. Budapest: Akadémiai Kiadó Zrt. https://doi.org/10.1556/9789634543558

ZÉMAN, Z. – TÓTH, A. (2017): Stratégiai pénzügyi controlling és menedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN, 9789634540687.