Marketingcontrolling mutatószámok alkalmazásainak lehetőségei egy hazai kézműves csokoládé üzletágban tevékenykedő vállalat példáján keresztül

DOI: 10.24387/CI.2020.3.4

Abstract

A rendszerváltást követően a külföldi csokoládégyárak megállíthatatlanul betörtek a magyar piacra és óriási piaci részesedést szereztek, azonban az ezredfordulót követően viszont megjelent az igény az egyedi, magas hozzáadott értékkel rendelkező kézműves csokoládék iránt. Ezt a piaci rést pedig a magyar vállalkozók sikeresen betöltik hazánkban azóta is. A digitalizációnak köszönhetően a kézműves csokoládé iparágában működő szervezetek is marketing kommunikációjukban az online felületekre támaszkodnak, az offline értékesítés mellett jelentősen felértékelődött az online értékesítés. Kutatásunk során a Balanced Scorecard vevői nézőpontjára fókuszálunk és szemléltetünk négy olyan KPI-t, melyet az általunk vizsgált szervezet alkalmaz.

Kulcsszavak: marketingcontrolling, Balanced Scorecard, KPI, online marketing

Felhasznált irodalom:

ALBERT, A. (2003): A hirdetés és a fogyasztók befolyásolása pp. 331-337 In: Hunyady Gy.- Székely M. Gazdaságpszichológia, Budapest, Osiris Kiadó

BABBIE, E. (2008): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Budapest, Balassi Kiadó

CHIKÁN, A. (2005): Vállalatgazdaságtan. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem Aula Kiadó

FAZEKAS, I. – HARSÁNYI, D. (2011): Marketingkommunikáció érthetően, Második kiadás, Budapest, Szókratész Külgazdasági Akadémia

Geissbauer, R. – Vedso, J. – Schrauf S. (2016): Industry 4.0: Building the digital enterprise, Global Industry 4.0 Survey, What we mean by Industry 4.0 /Survey key findings/ Blueprint for digital success, Pricewaterhouse Coopers LLP, Germany

Hágen, I. Zs. – Kondorosi F-né (2003): Controlling Kezdőknek és haladóknak, Debrecen, Piremon Kiadó

Heynitz, H. v. – Bremicker, M. – Amadori, D. M. (2016): The factory of the future. KPMG AG, Germany

Johnson, C. C. (2003): Introduction to the balanced scorecard and performance measurement systems, McGraw-Hill, 2,3,4. New York

Kaplan, R. S. – NORTON, D. P. (1992): The Balanced Scorecard  – Measures that Drive Performance.,Harvard Business Review 70(1) 71–79.

Kaplan, R. S. – Norton, D. P. (2000): Balanced Scorecard- Kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámrendszer, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó

Kardan, A. A. – Hooman, M. (2013): Targeted advertisement in social networks using recommender systems. In: e-Commerce in Developing Countries: With Focus on e-Security (ECDC), 7th Intenational Conference on. IEEE, pp. 1–13.

Köhler, R. (2001): Marketing-Controlling: Konzepte und Methoden. In: Reinecke, S.–Tomczak, T. (Hrsg.) Handbuch Marketingcontrolling: Marketing als Motor von Wachstum und Erfolg. Frankfurt–Wien, Gabler Verlag, 16.

Marosán, G. (2006): A 21. század stratégiai menedzsmentje. In M. György, A 21. század stratégiai menedzsmentje. Budapest. Műszaki Kiadó

Moeller, K. – Illich-Edlinger S. (2019): Controlling-Prozessmodell 2.0. CFO aktuell, Zeitschrift für Finance and Controlling, 1/2019

Mooraj, S. – Oyon, D. – Hostettler, D. (1999): The balanced scorecard: a necessary good or an unnecessary evil? European Management Journal Volume 17, Issue 5, October, pp 481-491

Piskóti, I. (2016): Businessmarketing-menedzsment Üzleti döntések, kapcsolatok marketingtámogatása, Budaőestm Akadémiai Kiadó

Paksi, J. (2013): Hova tűntek a legjobb magyar csokoládék? Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft. Elérhető: https://vedjegy.blog.hu/2013/02/19/hova_tuntek_a_legjobb_magyar_csokoladek (olvasva: 2020. június 2.)

Ruthner, R. – Schwarzl, P.  (2018): Zukunft des Reportings – Reporting der Zukunft, CFO aktuell, Zeitschrift für Finance and Controlling, 5/2018

Seggie, S. H. – Cavusgil, E. – Phelan, S. E. (2007): Measurement of return on marketing investment: A conceptual framework and the future of marketing metrics. Industrial Marketing Management 36(6), 834–841.

Szőllősi, L. – Szűcs, I. – Molnár, Sz. – Ladányi, K. (2014): A helyi kézműves termék-előállítás és -forgalmazás során felmerülő együttműködés lehetőségei egyes kiemelt turisztikai vonzerővel rendelkező erdélyi településeken. Journal of Central European Green Innovation, 2. évf., 3. sz., pp. 111-134.

Zerres, C. – Zerres, M. P. (2006): Handbuch Marketingcontrolling. Berlin–Heidelberg, Springer Verlag

ZÉMAN, Z. – TÓTH A. (2018): Stratégiai pénzügyi controlling és menedzsment, Budapest, Akadémiai Kiadó

Waelter, A. – Kaplan, B. –  Gibson, A. B. – Krumwiede, K. (2018): Stepping Outside the Box: Elevating the Role of the Controller, Deloitte Development LLC